З документації Чернігівського архієпископа Іродіона Жураківського (реґести)

У науковій статті розглядається документальна спадщина Чернігівського і Новгород-Сіверського архієпископа в 1721-1733 рр. Іродіона Жураківського. Вона в основному зберігається в архівосховищах, є недрукованою і тут вперше уводиться до наукового обігу.

Рубрика История и исторические личности
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 15.04.2023
Размер файла 75,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

З документації Чернігівського архієпископа Іродіона Жураківського (реґести)

о. Юрій Мицик,

Інна Тарасенко

Анотація

У статті розглядається документальна спадщина Чернігівського і Новгород-Сіверського архієпископа в 1721-1733 рр. Іродіона Жураківського. Вона в основному зберігається в архівосховищах, є недрукованою і тут вперше уводиться до наукового обігу. Це дозволяє заповнити прогалину в майбутньому "Українському православному дипломатарії". Документація (переважно листи) Жураківського та листи до нього гетьмана Данила Апостола висвітлюють справи церковного землеволодіння, складні стосунки Чернігівської єпархії з гетьманською владою.

Ключові слова: Православна Церква, духовенство, козаки, гетьман, землеволодіння. документальний спадщина архієпископ

Архієпископ чернігівський і новгород-сіверський Іродіон Жураківський (рік народж. невід.-1735) походив із української шляхти гербу "Сас". Засновником роду був сосницький сотник (1649 р.) Михайло Жураківський. Іродіон (тоді ще Іван) закінчив Києво-Могилянську Академію на початку 80-х рр. ХУІІ ст. і прийняв чернечий постриг. У 1685 р. він був висвячений на ієродиякона, дещо пізніше - на ієромонаха, а в 1690 р. став намісником київського Межигірського монастиря. За підтримку Московщини в придушенні повстання гетьмана Івана Мазепи був нагороджений саном архімандрита, а Межигірський монастир визнано архімандрією. У 1721 р. його було висвячено на архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського. На цій посаді він відзначився як покровитель Чернігівського колегіуму, захищав права й маєтності духовенства від зазіхань світської влади, прагнув унезалежнити церковний клир від світського впливу. Його прихильником і учнем був св. Арсеній Мацієвич. У 1725 р. Іродіона було запідозрено у зносинах із наказним гетьманом Павлом Полуботком, через що на певний час він потрапив в опалу. У листопаді 1733 р. він залишив кафедру й пішов на спочинок до Межигірського монастиря, де й помер Детальніше про нього див. в енциклопедичній статті: Андрущенко М.В. Києво-Могилянська Академія в іменах хУіі-ХУІІІ ст. Енциклопедичне видання. Київ, 2001. С. 210..

Документальна спадщина цього архієпископа майже не публікувалася Один лист архієпископа (до бунчукового товариша) Григорія Сулими було надруковано у кн.: Сулимовский архив. Фамильные бумаги Сулим, Скоруп, Войцеховичей ХУІІ-ХУІІІ в. Київ, 1884. С. 184. Цього листа було передруковано нами у 4-у томі серії "Сіверщина гетьманських часів". Київ-Чернігів, 2022. С. 271-272.. Внаслідок пошуків у архівосховищах було виявлено низку його кореспонденції. В Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі - IP НБУВ) зберігається рукописний збірник відомого українського історика й фольклориста ХІХ ст. М.А. Маркевича (1804-1860) Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадськог (далі - ІР НБУВ). Ф. І. № 56728.. У цьому рукописі були вміщені матеріали з історії деяких монастирів (Мгарського, Густинського, Ладинського), документи київських митрополитів, чернігівських і переяславських єпископів (архієпископів), дані про маєтності Ніжинського полку, про Глухів тощо. У розділі "Архиепископы Черніговские" вміщено документацію чернігівських і новгород-сіверських архієпископів: св. Антонія Стаховського, який посідав кафедру у 1722-1734 рр., та його наступника Іродіона Жураківського (Жураковського). Відзначимо, що документація останнього представлена в збірнику ширше, ніж Стаховського (арк. 422-422 зв.).

У рукописі міститься короткий запис (всього один абзац) про збірник, який законспектував у скороченому вигляді Маркевич. Зокрема він вказав, що це збірник "автографів" (точніше було б сказати "оригіналів, підписаних єпископами"), "з 1714 по 1775 рр.", у т. ч. св. Антонія Стаховського та Іродіона Жураковського. За визначенням Маркевича цей збірник був цікавий не тільки "как сборник печатей и собственноручных подписей", але й характеристикою кожного єпископа, також "как история духовенства, как этнографический (!) очерк тех времен" (арк. 422-422 зв.). Зрозуміло, що під етнографією Маркевич розумів дещо інше, ніж те, що досліджує сучасна етнографія (етнологія). У листах Жураківського, кореспонденції, адресованій йому, в інших документах ішлося переважно про скандальні та судові справи, пов'язані з його діяльністю як архієпископа.

Під трохи дивним заголовком "Отзывы (!) Иродиона Жураковского, архиепископа Черниговского и Новгорода-Северского. Подлинные бумаги к нему относящиеся. Черновые бумаги и копии" (с. 423-440 зв.) містилися реґести листів Іродіона Жураківського, тобто документи тут подавалися не повністю. Але їхня суть передавалася правильно, до того ж тут є і цитати особливо важливих місць документів. Ми не будемо вказувати, що це реґести й не будемо наводити археографічну легенду, оскільки про це вже йшлося вище. Пропускаємо також нумерацію Марковичем документів, зроблену латинськими цифрами, а також його заголовки за окремими винятками (коли це були листи не архієпископа Іродіона, а інших осіб). Слід зазначити, що переказуючи зміст документів, Маркевич часом вставляв у них свої коментарі та оцінки. При цьому він чомусь негативно ставився до Жураківського, наприклад: "Любопытны конвульсии желчнаго старика, низость, лицемерие, мстительность при безсилии и безграмотности" (№ 44). В іншому листі Маркевич замість того, щоб повніше переказати його текст, обмежується безпідставним зауваженням: "В этой бумаге ничего нет достойного примечания, кроме слога; но мы уже знакомы с желчным слогом буйного сановника" (№ 35). Звичайно, Жураківський не був святим, але його дії є типовими для того часу. Адже "наязди" феодалів, у т. ч. церковних, були звичайною справою в Речі Посполитій XVI-XVII ст., не кажучи про судові справи. Ця сумна традиція давалася взнаки і в Гетьманщині XVIII ст., хоча й не в таких масштабах. А вказівка Маркевича на "безграмотність" Жураківського - випускника Києво-Могилянської Академії - явно несправедлива. Ці нотатки Маркевича виділені нами курсивом. Певні фрагменти тексту виділені самим Маркевичем, і ці підкреслення ми зберігаємо. Зазначимо, що Маркевич писав російською мовою, а документація архієпископа чи гетьмана та старшини - тогочасною українською, тому в останніх ми передали літеру "і" через "і".

У цій статті публікується 57 регестів Маркевича. Із них переважну більшість складають листи архієпископа Жураківського, серед яких домінують його послання гетьману Данилу Апостолу (всього 17).

Документація інших осіб складає майже третину опублікованих текстів (всього 21; № 16,17, 23, 26, 29, 31, 40, 41, 42, 45, 46, 9, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58). У цій частині авторами листів є наказний гетьман, чернігівський полковник Павло Полуботок (№ 1-8), у т. ч. три листи до нього, а також члени Генеральної військової канцелярії (далі - ГВК; № 10, 11, 55, 56), гетьман Данило Апостол (№ 17, 41), правитель Малоросійської колегії князь Олексій Шаховськой (№ 45, 53, 53), представники козацької старшини, як-от: генеральний осавул Василь Журахівський (№ 9), Опанас Єсимонтовський та Микола Ханенко, котрі обіймали посади обозного та судді Стародубського полку (№ 23). Це листи-відповіді на послання архієпископа, а також документи, які так чи інакше стосуються його особи.

Перші два листи архієпископа Іродіона до Полуботка датовані вереснем 1722 р. У них архієпископ виступає в обороні церковних маєтностей, які кривдилися світською владою. Цієї само проблеми стосуються й листи 1723 р., адресовані Полуботку й членам ГВК (№ 6, 8). У цьому випадку йшлося про скаргу на гетьмана ченців Рувимівського монастиря в Сосниці. Крім того, розглядався ще один сюжет: про злочин єврея Мовші (Мойше). Про цю особу знаходимо дані в інших документах, у т. ч. з його скарги. Отже, у 1720 р. він узяв у Полуботка в оренду Росудовську рудню, але в 1725 р. сини гетьмана Андрій та Яків відібрали в нього рудню через невдале порядкування в ній ІР НБУВ. Ф. І. № 52867. Див. також справи того ж фонду № 52855, 52856, 52857, 52858, 52859, 52860, 52861.. Зав'язалася судова справа, але про злочин Мовші в цих документах не згадувалося. У третьому за хронологією листі (1723 р.) мова йшла про освячення церкви у Новгород-Сіверському. Ще три листи (№ 5, 7, 8) були адресовані не тільки Полуботку, але й генеральній старшині. У листах № 5 і 7 йшлося про Катерину Спиридонівну Ширяївну "Тымошенковой", котру постриг в черниці ще св. Антоній Стаховський і котру вигнали з двору її зяті, скориставшись тяжкою хворобою тещі. Архієпископ Іродіон дав їй притулок у своєму домі, у зв'язку з чим був змушений писати лист до Полуботка й членів ГВК. Зазначимо, що вона доводилася дочкою Спиридону Шираю, заможному стародубському міщанину, який навіть був війтом у 1681-1708 рр. Це та дочка, про яку коротко згадує В.Л. Модзалевський: "Евфимия Спиридоновна, в монашестве Екатерина" Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. Київ, 2004. Т. 5. Вип. 5. С. 8..

У листі № 4 Іродіон звертався до стародубського наказного полковника, не називаючи його на ім'я. Оскільки на цій посаді були у 1723 р. Петро Корецький і Семен Березовський, важко сказати, кому з них адресувався лист. Враховуючи те, що каденція Корецького припадала на 1722 - поч. 1723 рр., очевидно він і виступав адресатом. Тут йшлося про боротьбу з розкольниками та збирання штрафів із них, а також із тих, хто не сповідався. У цьому випадку Іродіон діяв відповідно до синодального указу. Це саме питання порушувалося також у його посланнях 1730 р. до гетьмана Апостола (№ 33, 38). Лист № 9 архієпископ писав до генерального осавула Василя Журахівського, свого родича. Він просить його, щоб той написав до ніжинського полковника Петра Толстого, щоб останній не накладав "необычайных тяжаров в роботызнах" на кафедральних підданих. Два листи (№ 10, 11) були написані в 1724 р. й адресувались правителям ГВК. Тут йшлося про традиційну для Гетьманщини XVIII ст. справу: перехід підданих у козаки й спробу повернути їх до попереднього пана (у цьому випадку ним був сам архієпископ).

Лист № 12 (1727 р.) відкриває собою низку послань архієпископа до гетьмана Данила Апостола. Тут знову йдеться про майнові конфлікти між церковною та світською владою. Гетьман звинуватив архімандрита Єлецького монастиря в Чернігові в тому, що він забрав горілку, якою торгувала вдова (?) городницького сотника Стаховича. Іродіон заступився за архімандрита. Наступний лист (№ 13) теж по суті стосується цієї проблеми. Тільки цього разу йдеться про конфлікт, який виник через озеро Картан та сіножаті. На них претендували жителі містечка Макошин і чернігівська кафедра. Подібні конфлікти виникали й в інших місцях (№ 18, 20, 22, 24, 25, 27, 32, 34, 36, 39, 43), причому архієпископ виступає переважно не за свої приватні інтереси, а за інтереси церков та монастирів, духовних осіб; дає відповідь на звинувачення (№ 19). На гостроту конфліктів вказують листи-скарги Іродіона № 32, 35, 37. У них йшлося зокрема про заклик козаків-бунтівників Мглинщини вбивати ченців як собак.

Лист 1728 р. (№ 14) свідчить про початок конфліктів між архієпископом Іродіоном та гетьманом Данилом Апостолом. Останній явно перевищував свої повноваження, коли втручався в церковні справи. Цікавим є лист № 21. Прагнучи поліпшити рівень церковної освіти, Іродіон старався поставити на парафії випускників Києво-Могилянської Академії та Чернігівського колегіуму. Це часом викликало спротив парафіян, як, наприклад, сталося з призначеним в Успенську церкву Мглина о. Івана Якимовича ("фылософского учения добре навыкшого"). Гетьман велів розслідувати цю справу (№ 23). Маркевич натомість не втримався й додав від себе гострий несправедливий коментар, до того ж безпідставно звинувативши архієпископа в пияцтві.

У той само час у деяких справах таке втручання було виправдане, як свідчить листскарга 1728 р. (№ 16) військового канцеляриста Костянтина Лисаневича до гетьмана Данила Апостола. Ця скарга змусила гетьмана написати свого листа (№ 17) до Іродіона. Подібна скарга чернігівського судді Василя Каневського була скерована до гетьмана у 1729 р. (№ 26), причому й тут видно, що звинувачення судді були небезпідставні. Особливо цінними є листи № 40, 41. У першому з них значковий товариш Миргородського полку Василь Григораш скаржився гетьману на архієпископа, який хотів записати його в свої піддані. У другому листі Апостол звертається до архієпископа Іродіона й підтверджує правоту Григораша, наводить цікаві факти з історії його роду: дід скаржника - молдаванин Григорій Путина прибув у Гетьманщину як ротмістр ескорту господарівни Домни (Роксанди), яка вийшла заміж "за сына... Хмельницкого, Тымоша". Він також брав участь у молдавському поході Тимоша 1653 р., обороні Сочави того само року, а коли там було вбито гетьманича, став на службу до його батька, а потім і до Юрія Хмельницького та інших гетьманів. А те, що Василь Григораш, будучи на службі в гетьмана Скоропадського, збудував свій хутір і винницю "в пущи катедральной", не дає підстав зараховувати його до підданих "катедры черниговской". Архієпископ був незадоволений цим і написав скаргу до князя Михайла Голіцина-молодшого (1684-1764), який був тоді генерал-адміралом флоту. Іродіон вказує зокрема на своїх "завістников" ("а Григораш, а Лисаневич, а Полуботки"). Але гетьман Апостол на той час помер і скарга лишилася без розгляду.

1730 роком датовані документи, які стосуються поїздки делегації Чернігово-Сіверської архієпископії до Москви. Її очолював ігумен Рихлівського монастиря Сильвестр, якому й було дано інструкцію архієпископа (№ 28). Іродіон, знаючи про порядки в Москві, і те, що без хабарів його прохання будуть безрезультатними, збирав для цього гроші по монастирях свого відомства. Зберігся й важливий реєстр цих грошей із вказівками, який внесок був кожного монастиря (№ 29). Згадану інструкцію доповнює лист № 30 до ігумена Рихлівського монастиря. Про цю поїздку згадано й у листі бунчукового товариша Василя Романовича до стародубського полковника (№ 31). Але головний його зміст полягав у необхідності уточнити повноваження церковної влади, оскільки виявились певні суперечності з положеннями Литовського статуту.

Листом № 42 (липень 1732 р.) відкривається своєрідний цикл послань, які висвітлюють конфлікт архієпископа Іродіона з синами покійного Павла Полуботка - бунчуковими товаришами Андрієм та Яковом. У цьому листі Яків скаржиться гетьману Апостолу на архієпископа, який приїхав у маєтність Полуботків (с. Розсудів у Любецькій сотні), де, за його наказом, була збудована гребля, через яку затопило їхні сіножаті. Згодом виник новий, дуже заплутаний конфлікт, у якому важко з'ясувати правоту сторін. У 1733 р. в похід на Польщу вирушив молодший із братів - Яків. Андрій послав свого слугу й той опечатав майно Павла Полуботка, щоб воно не було розграбоване. У відповідь архієпископ послав своїх слуг, і вони вивезли це майно (№ 47). Список захопленого майна міститься в документі № 49, а в листі до правителя Малоросійської колегії князя Олексія Шаховського Іродіон вказує, що він діяв як покровитель дітей Якова (№ 47), бо Андрій хотів присвоїти батьківське майно. Конфлікт не вщухав. У червні 1734 р. Андрій Полуботок скаржився цариці Анні на архієпископа, котрий забрав майно з його будинку в Чернігові (№ 48). До того ж виникли конфлікти з духовенством. На нього поскаржилася Шаховському попадя Мотрона Вишинська, бо її чоловіка - священника с. Тулиголов під Глуховим і сина було ув'язнено, а майно наказано конфіскувати. Це сталося через те, що священник, будуючи греблю при своєму млині, залучив до роботи й кафедральних підданих. Князь вимагав від архієпископа пояснень (№ 45). У своїй відповіді (№ 46) Іродіон пояснював, що ув'язнених визволено, але по інших пунктах його аргументи були слабенькі. Тоді ж Шаховському був поданий реєстр із 10 скарг на архієпископа (№ 51) і видно, що такі ж документи були направлені й у Синод. Через це в серпні 1734 р. на ім'я Шаховського було прислано синодальний указ "о высылке бывшаго епископа черниговского Иродиона в Межигорский монастырь", і князь переадресував його в ГВК і консисторію (№ 52, 53). Відтак ГВК направила в Чернігів козака Василя Г ордієнка з тим, щоб передав указ як членам консисторії, так і архієпископу. Про це переконливо свідчить інструкція ГВК і подорожна, дані козаку (№ 54, 55). Гордієнко свою місію щодо консисторії виконав, але передати указ архієпископу не зміг, бо той виїхав у Межигірський монастир (№ 56, 57). Видно, його попередили про указ і він, щоб уникнути відставки, виїхав у монастир. Тоді ГВК послала в Межигірський монастир козака Власа Греченка з тим, щоб передав таки указ архієпископу (№ 58). Цього разу він очевидно дійшов до рук адресата. Зазначимо, що вже в 1735 р. новим Чернігівським і Новгород-Сіверським архієпископом став Іларіон Рогалевський.

Отже, у цій публікації вводиться до наукового обігу документальна спадщина чернігівського архієпископа Іродіона Жураківського, виявлена в архівосховищах. Завдяки цьому поповнюється "Український православний дипломатарій ХУІІ-ХУІІІ ст." й "Український дипломатарій ХУІ-ХУІІІ ст.", висвітлюється церковне життя Сіверщини першої третини ХУІІІ ст., церковне землеволодіння, складні стосунки Чернігівської єпархії з гетьманською владою.

Насамкінець зазначимо, що тексти документів друкуються за правилами, розробленими Я.І. Дзирою Дзира Я.І. Передмова. Літопис Самовидця. Київ, 1971. С. 39-42. з незначними корективами. Нерозбірливі місця позначено таким чином: (...)*. Квадратними дужками [...] позначено пропуски в тексті, зумовлені дефектом рукопису. В археографічних легендах вказуємо тільки на аркуші, на яких у рукописі Маркевича знаходиться цей документ. Реґести подаються без лапок на початку і в кінці документа, оскільки в лапки ми брали лише цитовані місця з документів.

* * *

№ 1

1722, вересня 8 (серпня 28). - Свірж. - Лист до наказного гетьмана Павла Полуботка.

Будучи нам в своей маетности Свиржу, дозорца наш тамошний прекладал нам многие кривды, діючиеся от уряду градского новгородского. Выдяще теды мы таковые незносные творымые обыды, ордынуем з онымы до вельможносты вашей, моляще з выноватцев святой справедлывости, фолкги ж в яких утеменжениях чолобытствоватымет бидным подданным. При сем Божия вельм[ожности] вашей благословения желаем и зостаем в[ельможности] в[ашей] всих благ временных и вичных всеусердный желатель и богомолец смиренный Иродион" и пр.

Из Свиржа.

(Арк. 423).

№ 2

1722, вересня 10 (серпня 30). - Новгород-Сіверський. - Лист до наказного гетьмана Павла Полуботка.

Лукиян Григорьевич, житель новгородский, мельник монастырский, жаловался ему, что гражданские урядники, по жалобе монастырской же мельничихи, Карасихи, сплетше на "оного Лукияна ніякуюсь коварную выну" обезчестили его, посадив в тюрму "под час многонародного збору ярмаркового". "Якому его прошению задосыть чынячы, вносым инстанцию нашу, моляще в[ельможность] в[ашу] з оных урядныков градских прыказать праведный суд сотворыты".

Из Новгородка.

См. мон[астыр] Новг[ород]-Северск[ий] Всемил[остивого] Спаса № VII".

(Арк. 423).

№ 3

1723, лютого 3 (січня 23). - Чернігів. - Лист до наказного гетьмана Павла Полуботка.

Повторный лыст вел[можности] вашей о освящении церкви соборной новгородской подан мні сего януария 21 дня в Чернигови. На который отвитствую в[елможности] вашой, что я по должность! моей тщание о сем имія, дабы везде в епархии моей церквы божественные без обычного набоженства не булы, желалем, возвращаючысь з царствующого града Москвы в прошедшом 1722 году в августи, под час бытия моего в Новгородку, освятыты сам велыкым освящением, яко соборную, а мою престольную церковь новгородскую. Но уряд и парохиане тамошние предлагалы якбы не прыбралыся зовсим к освящению велыкому и для того она досели без освящения заваковала. Теперь зась в прошедшых числах высокым е[го] имп[ераторского] вел[ичества] указом з св[ятого] синода велено мни в епархии моей видаты: на чом якой церквы священнослужытели зостают и якое на их есть опредиление. Також откуда якая церковь ко всегдашнему священнослужению потребная иміет и якое на то положение утверждение. О чем всем извистия требуючы, писалем до п. сотныка новгородского. Од которого прынявшы о сем и о прибору ко освящению извистые, сам имію туда, в Новгородом прыбуты и помянутую соборную церковь освятыты - объявляю. И Божия при молытвах моих в[елможности] в[аш]ой" и пр.

Из катедры.

(Арк. 423-423 зв.).

№ 4

1723, лютого 14 (3). - Чернігів. - Лист до наказного стародубського полковника Петра Корецького (?).

По именному повелению прислан был из Синода архиерей, не пишет кто именно, для отыскания раскольников и обращения оных к православию. Иродион придал к нему товарища, они трудятся, отыскивая и составляя списки неисповедывающихся. А штрафных денег с неисповедывающихся, которых трекратно ведомости требуют от него в Москву они, иеромонах Иосиф и его товарищ, не собирают, ибо в указе 1722 года сентября 24 сказано, что собирать штрафные деньги с раскольников и неисповедывающихся должны светские чиновники, определенные от светских же правителей края. А потому требует Иродион "благоволы вашец мосьци", чтоб наказный полковник, "восприявшы с честным иеромонахом совит", что впрочем не сказано в указе, назначил таковых чиновников "за согласным видомом его, иеромонаха Иосифа Рішилова", которого согласия впрочем указ не требует, а сколько тех денег будет собрано, о том его бы, Иродиона, уведомили. Из катедры.

(Арк. 423 зв.).

№ 5

1723, квітня 7. - Лист до наказного гетьмана Павла Полуботка і до генеральної старшини.

Екатерина Спиридоновна Ширяевна, обывателька стародубовская, по благословению придместника его, Антония, пострижена была в инокини "на одри болизненном". Ныне она подала ему жалобу на обиды от зятьев своих. "Которые, будучи выпосаженыи належыте, премного ии болизнуючой, стужают и в иминыи обыдят и отнюдь двыгнутыся з одра не могущую, з двора его вытаскаючы, похваляются и дорикаючы ий монашеством, в монастырь еи з двора выпыхают".

Иродион "розсуждаючы, же на нужди преминение закона бувает" разрешил ей жить у себя дома, а не в монастыре, покуда она выздоровеет и о том "интерцессиеи" к их вельможностям вносит "по должносты нашей еже есть: вдовыцям, сыротам и в биди сущым руку помощы подаваты". Тем более, что она имеет имение свое собственное и еще двух дочерей невыпосаженных. "Лучше им п. п. зятям искать соби еи матерынского благословеныя, нежелы тяжчайшого воздыханыя и вседневного на их нариканыя".

В приписке: Чин еи монашеский ей дан прежде, нежели синод состоялся. Ныне же снисходя к ее болезни, не может он запретить ей жить в своем доме, вне монастыря. Из катедры.

(Арк. 424).

№ 6

1723, травня 29 (18). - Лист до наказного гетьмана Павла Полуботка.

Монахи сосницкого Рувимовского монастырка, явились к нему с жалобою, что село данное Скоропадским епископу Нишевскому Рувиму и утвержденное за Рувимовским монастырем Петром Великим в 1720 году, Малое Устечко, Полуботок отнял и отдал своему родственнику, сосницкому сотнику. Так же инокиня больная Спиридоновна Ширяевна жалуется, что Полубот[ок] и у ней отнял слободку Тарасовку и отдал другому родственнику своему. "Дабы прето порок о сем на в[елможность] вашу не був, же одобравшы з под грамот монарших и рейментарских универсалов добра других свойственныкам в[елможности] вашой данные, вельце прошу булы бы помятуи (помилка, очевидно помянути - Ю.М., І.Т.) добра по прежнему пры своих владильцях. Ежели ж в[елможность] в[аша] крайне сего отмовыть, та не наразаючыся болш о той обыди и о прочиих, буду на в[елможность] вашу чолом быты.

Объявляю пры сем же, иж донесено мни, что жыд никий Мовша, на рудни в[елможности] вашой Росодовской одогнавшы чоловика од жены законной, прыжыв з нею дытя блудно, потом пред Рождеством Хрыстовым 1722 убыв чоловика до смерти хрыстыянина, у его ж, жыда, зостаючого на служби. О якых его, жыда, ексцессах, прыкажы в[елможность] ваша розыскаты належыте. При яком розыску и об дому нашего архиерейского був бы кто прысутствен, понеже его жыдовой такой дерзосты утаеваты и покрываты нельзя". Из катедры.

(Арк. 424-424 зв.).

№ 7

1723, травня 29 (18). -

Лист до наказного гетьмана Павла Полуботка та генеральної старшини.

Лыст вашеци мосци панства взглядом инокыни Екатерыны Шыраевны Тымошенковой пысаный до мене прешедшого априля 21 дня, (поданый) мни в Чернигови сего мая 16. З которого извистылемся, что вашець мосци панство не тылко облегчения жадного в разорению и обыди об дитей своих помянутой инокыни не учинылы, но и еще протывность мою рекгулементу святійшого прав[ительствующого] Синода в том усмотрилы, что я не возбранылем жыты ий болизненной, покил оздоровиеть в дому еи власном.

Видаючи прето я же о той моей противносты, не пред вашеци мосци пнством отвитствовати долженствую, для того жадной тут о сем экскузации не даю.

Тылко повторе прошу вашеци мосци панства дабы она болизненная старыця поки належно выпосадыть послиднюю дочь свою и поки распорядыть дом свой, подлуг самой слушносты и остатной тестаментальной воли своей, при властных добрах своих безобыдне зоставала.

А что вашець мсци панство выражаете протекцию нашу до едной только персоны, а не добр еи належаты, и того рады за временем предлагаете дабы по смерти оной инокини нихто з стороны до добр еи не интересовався. На тое отвитствую, же протекция наша, як ий самой, так и добрам еи, прылычествует и нымало не шкодыть. В воли тые як покойного мужа еи, так и еи самой должны буты, а насыльно тых, над устава правные, диты неблагодарные и протывные прывлащаты соби не повынны. Которыи же мисто отрады (?) при болизны, болизнь нестерпымую ий разореныем добр еи налагают и неслышаннымы утыскамы своимы обыдять и жывую в гроб тащат. О тых утысках плачевныи еи, старыци, чолобытья будут протестом времени своего пред Богом и людмы. А теперь ежелы ий, болизненной матеры своей, не престанут пакостыты и обыдыты, то мы за такую явственную обыду, поступимо з обыдывшымы так, як в регуляменти духовном выражаеться".

Из катедры.

(Арк. 424 зв.-425).

№ 8

1723, червня 15 (4). -

Лист до наказного гетьмана Павла Полуботка та генеральної старшини.

Василий Мовчан, дозорца волости Шептаковской, отнял от тамошных церквей мельницы Андрийковскую и Бучковскую. Иродион объявил, что пошлет на него неблагословение Божие, написал к нему увіщевательньїе листы. Мовчан жаловался наказному гетману и старшине и прислал к ним увещательные листы Иродиона. Они отозвались к Иродиону с просьбою, чтоб оставил гнев и неблагословения не посылал бы. Этот отвечает: "Гниву жадного протыв его мылосты не имію, тылко за обыду явственную церквам Божественным и служытелем тых учыненную по должносты моей мушу стояты и о церковных добрах старатыся, чтоб в цилосты своей зоставалы, а прывлащаю[чи]х тыя соби, долженствую упомынаты и публычно облычаты, дабы и прочии похыщаты добр церковных не дерзалы".

Далее он опирается на государев указ, чтоб при каждой церкве была земля или руга, и чтоб из зборов церковных строились домы для священников и причетников при церквах. На универсал, которым Скоропадский дает в Андрйковичах священнику "не до часу, а послидовательне и сукцессорам его" две войсковыя части мельницы. А Мовчан не только эти части, но и мельницкую, на сторону кому-то отдал. Что касается до мельницы Бучковской, он насильственно ктиторам дал за него деньги. Они при свидетелях и при черниговском войте объявили, что за мельницу с ним не торговались, а по неволе, по его повелению подписали купчую.

Из катедры.

(Арк. 425-425 зв.).

№ 9

1723, жовтня 4 (вересня 23). - Лист чернігівського архієпископа Жураківського до генерального осавула Василя Жураховського.

Жаловались ему катедральные подданные в уезде Ушенском, в Кладьковке, Степановке и Воловице, что их гоняют в Нежин на роботу: "Недавно на валу робылы в І Ііжіжіи, потом зараз неодвлочне возылы пали, а тепер знову на шыю всих выгнано робыть вал". Просит, чтоб написал асаул о том к нежинскому полковнику: "не налагал бы на ных необычайных тяжаров в роботызнах, но уреченную протыву прочих налагав панщыну".

Из катедры.

(Арк. 425 зв.).

№ 10

1724, липня 24 (13). - Лист до правителів ГВК.

В Юриновке, катедральной слободке, "в Свиржчыни" полка Стародубовского, вписались в козаки "мужыцькыи сыны и внуки". Свиржский атаман и войт взял их в двор, пограбил несколько коней; они жаловались, правители отнеслись к Иродиону. Иродион обещает по приезде в Свирж, куда на днях отправится разсмотреть это дело и городничему, т. е. атаману "по мири выны его дается управа". Из катедры.

(Арк. 425 зв.).

№ 11

1724, вересня 22 (11). - Свірж. - Лист до правителів ГВК.

Эта бумага есть в опис[ании] бумаг: см мон[астырь] Спаса Новг[ород]-Сев[ерского] № XIV

Они требовали по делу за нововписных козаков с. Жихова, городничего монастырскаго новгород-северского, иеромонаха Венедикта, в Глухов к ответу. Довольно дерзко и даже буйно Иродион им отвечает и Венедикта не пустил. Из Свиржа.

(Арк. 425 зв.).

№ 12

1727, грудня 4 (листопада 23). - Лист до гетьмана Данила Апостола

Гетман писал к архимандриту монастыря черниговск[ого] Елецкого о том, что тот захватил горілку сотнички городницкой, Стаховичевой, которая шинковала в мон[астырском] имении той сотни, в селе Мощонка. Иродион прочитал этот отзыв и ссылается на универсал 1719 года (см. Успенский] Ел[ецкий] мон[астырь] № ХІІІ), которым Скоропадский запретил чужие шинки в монастырских маетностях. Хотя Скоропадский не разрешал самоуправства. Из катедры.

(Арк. 425 зв.).

№ 13

1727, грудня 31 (20). - Лист до гетьмана Данила Апостола.

З пысаныя я[сно]в[елможности] вашей мни сего дек[абря] 19 дня макошынскими жытельмы поданного, выжду я[сно]в[елможности] вашей знатную на мене уразу, за тое, что я по умертви священныка макошынского на мистце его иного не поставыв и церков тую замкнувшы, велив им до другой монастырской макошынской же церквы (священныка в дилах духовных удаватыся, что якбы з немалою оным макошынцям есть трудностию. Видая прето я и сам, что не без трудносты людьской сие диется. Однак оны самы, макошынци, тоей трудносты своей прычыною, же видаючы озеро прозываемое Картан издревле буты церковным, пры фундации тоей макошынской церкви, еще за державы Полской от благочестывых державцов наданное на священнослужытелей тамошних, да пры розыску с коллегии Малороссийской поноровя командиру своему, обозному полковому черныговскому Игнатию, сказалы: будто собственное священныческое було тое, а не церковное и потому оное озеро и синокосы от церквы тоей оддалено, для чего держаться там священныку и церковныкам стало ни на чом".

Просит сделать следствие об этом озере, потом продолжает: "Двокротне я[сно]в[елможность] ваша пысмамы своимы укажет мене як бы о жестокосты неправыльной и якбы я з епархиямы моимы по партикулярных страстях, а не як надлежыт, поступаю и якбы никакий архиерей такого народу обтяжения як я не налагають. На что в отвит я[сно]в[елможности] в[ашо]й доношу, что ны в якых епархиях обыд церквам святым и монастырям не діется, як в епархии моей, же мырскии в во духовныи дила втручаются и церковныи и монастырскии добра прысвояют, и с ных богатяться, а церкви во крайнем оскудиныи остаються. И для того временем хотя й не хотя, где возможно, духом кротосты в чом к пользи церковной поступыть нужда бувает и жестокосты употребыть, не по страстем какым, но для исправления подчиненных, ибо когда бы я выдив что меж епархияны моимы не слушне діючиеся, а мовчав и за то не наказував, то бы тоей же их выни и я участныком був. Мни за паству мою отвит воздать потребно о прыставлении своем Господеви, Которому совисть моя явная, же не би (?) с якой прываты, яко в том поречень буваю, но по едыному звания моего долгу, як правыла церковные и духовный регламент повеливает, поступать стараюсь по возможносты, в самой правди. Чым же не всим угоден буваю, того для слагаюсь о всих моих дилах и дилах и дилании на всевыдящее око Божие, пред которым и не содиланная наша зряться. Тым оправдуюсь и остаюсь" и пр. Из катедры.

(Арк. 426-426 зв.).

№ 14

1728, січня 9 (1727 грудня 29). - Лист до гетьмана Данила Апостола.

Гетман "третычне по мылосты своей благоволит" увещевать Иродиона "по доношениях знать непрыязненных людей", в том, что руководствуясь страстями, он в протопопиях своей епархии сменил протопопов и поставил монахов на их места, наложил "новые датки" на священников, а эти на своих прихожан, а еще более за то, что по ссоре за землю с мещанами не велит до сих пор освятить церкви новгородской соборной, "на что доношу: Я отнеможе по милосты блаж[енной] и вич[ной] добр[ой] пам[яти] е[го] имп[ераторского] величества и избранию св. синода опридилен в епархию Черныговскую в архиереи. Оттоль до сего времени всегда тщаные имил и имію, дабы, что худое в порядках, до нас надлежащих, прежде сего було, преминыть тое на лучшое и того для, когда донесено нам из несколькых мистц, же протопопы лышнии взяткы чынят, за винечные квиты и за другии церемонии, то мы тогда ж о том слидствие чыныть велилы, а по слидствию, кто чого достоин був, то з ным и учынено".

Иеромонахов поставил он на протопопии не для приобретений, но для исправления дел, и жалоб на них не получал, а на кого будут жалобы и кто будет обличен, то и из них каждому по делам воздастся. Потому и потребовал он Стародубовской протопопии иеромонаха Гавриила в Чернигов к ответу. Следовательно жалобы были?

А церкви соборной Новгородской не позволяет он святить, не по ссоре за землю с мещанами, но потому, что некоторые из урядников и посполитых замотали церковные деньги и "не хотят отдать в них отчета". К тому же прихожане не нуждаются в освящении великого престола, ибо все церемонии совершаются в приделе.

"Ваша я[сно]в[елможность] едным наносом от неприязненных нам діючимся вірьітьі не извольте без доводов". Из катедры.

(Арк. 426 зв.-427).

№ 15

1728, січня 23 (12). - Лист до гетьмана Данила Апостола.

Анна Павловна Полуботковна Войцеховичевая подала в 1728 году генваря 11, подала (!) Иродиону бумагу, в которой объясняет, в 1726 году услышав от угнетениях, терпимых ее дочерью Феодоровою Заборовскою от свекрови, взяла ее к себе в Седнев. В 1727 зять ее, Заборовский, возвратился из похода Гилянского. Войцеховичева узнав о его возвращении, послала священника просить его к себе, с тем, что расскажет ему для чего взяла к себе его жену. Он не приехал, "на жену свою произносыв никоторые порокы". Потом прослышала она, что хочет взять он свою жену к себе "не рады сожытыя, но только дабы лышыть еи живота, что самое якобы и письменно потом он же, зять, ей объявыв". Боясь за жизнь дочери, она обращается к Иродиону, ибо дела по супружеским обязанностям подлежат суду духовному. Иродион просит гетмана назначить срок и приказать выслать Заборовского на суд к нему. Из катедры.

(Арк. 427).

№ 16

1728, серпня 18 (7). - Лист військового канцеляриста Костянтина Лисаневича до гетьмана Данила Апостола.

Жалуется на Иродиона, который "самовольно, разбоем разорил, ограбил и обесчестил его". Сего года июля 10 дня приехал Лисаневич в Чернигов, был в полковой канцелярии, потом ехал оттуда. Вдруг посереди города "напротыв шопы", более шестидесяти человек, посланных от архиерея, пономарей, поваров, слуг и кучеров его, заступили ему дорогу, схватили коня его за узду, стащили его с коня, сорвали с него саблю и потащили в катедру, говоря ему: "Иды к архиерею". Привели его в монастырь, архиерей не принял его и велел посадить под караул, где продержали его более трех недель. Вину ему объявили после таковую: "Для чого овцю мою взяв из паствы моей и звиз в другую епархию, и там без моего квита и без благословения обвинчався".

Здесь главное дело - разбой, грабеж и самоуправство архиерея. Но тогдашние, а может быть и теперешние просьбы, не всегда останавливаются на том, что только необходимо к делу. А потому Лисаневич доказывает, что женился он не на Иродионовой, а на переясловской овце; как будто бы в противном случае разбой архиерею был позволителен. Жена моя, говорит он, родилась в Переяслави, воспитывалась в Прилуке у своих родственников. Там вышла замуж за перваго своего мужа Синдаровского; там и я не в чужой, а в природной, отческой ее епархии, в отческом доме, где живет Томара Василий, с нею обвенчался. Да и я Киевской диоцезии, отчизна моя в полку Нежинском, а в Черниговской епархии не бывал. Услышав, наконец, что из тюрмы архиерей хочет сослать его в "ніякуюсь Вертечь", он тайно успел спастись бегством, не как от архипастыря, "но истынно подобно аки от люта человіка".

Вещи же заграбленные от него по приказанию архиерея "разбойныческим образом" остались катедре, а именно:

Конь верховый темногнедой,

Кульбака гафтованая червоная,

Пистолеты липские,

Конь гнидострокатыс, с немецким седлом, мундштуком и пистолетами,

Сабля турецкая под сребром,

Другая сабля польская с серебряными пасками,

Кунтуш коралевый, тонкий,

Кафтан цигренетовый, жолтый

Шапка блакитная баранковая.

(Арк. 427-427 зв.).

№ 17

1728, жовтень. - Глухів. - Лист гетьмана Данила Апостола до Жураковського (чернетка).

"Описывает жалобу Лисаневича. Потом:

"Прето мы непомало удывляючися для чого таковое озлобление суппликуючому от вашого преосвященства] показано над слушность, паче же над звание чина вашего, которому поручен только духовный меч, иже есть глагол Божий, а не гражданское управление и жестокость обхождения. Разсуждаем, что весьма не надлежало в[ашем]у пр[еосвященст]ву так поступать. Подобало о показаной над ним сатысфакции до нас писать, а самим собою арестовать и ограблять его всячески непристойно. И того рады ваше преосвященство изволь грабительским образом захватанные у него вещи от мала до велика поворочать дабы болие о том до нас жалобы от оного не було, ибо мы сего оставыты всуе не можем".

Из Глухова.

(Арк. 427 зв.-428).

№ 18

1728, листопада 16 (5). - Чернігів. - Лист до гетьмана Данила Апостола.

"Атаман сотни Менской ушенских жителей, козаков, Иван Гарбуз с товарищами своими козаками жаловались, что городничий катедральный села Грини, отнимает у них владения их дедов и отцов, коими пользовались они более 70 лет, а именно: сенокосы и рыбныя ловли с криницами: Луковица, Сток, Конотоп, Плоская, Жерть, Онисковка, Довгая, Реколовля, Ситневатая и Старостинская. Да речки: Ушакова и Ситневатая.

Сверх того берут с них, козаков, те же городничие квитоваго и вінечнаго по рублю. Гетман отозвался к Иродиону. Иродион ссылается на грамоты и универсалы и обещает прислать с оных копии. Из катедры.

(Арк. 428).

№ 19

1728, грудня 13 (2). - Чернігів. - Лист до гетьмана Данила Апостола.

"По тому же делу, но с некоторыми характеристическими выходками.

Усмотрившы мы атамана ушенского и козаков его аппеляцию весьма неправдывую и в самой ричи опачную, найбарзий з наущения никоторого певного ябедныка, не любящого плысти в тышыни жытейская, ставщуюся доносом панской вашой велможности; никогда опачные суппликанты не ймилы во владиние (криниць и п.) и жадных на тые крипостей не ймиють. Разви потому им здаеться владиные их, что когда никоторые из супплыкуючых мнымых козаков будучы в подданстви нашом, которых племя и ныни в звании том же зостает, бувало одбувають подобающую роботызну, имилы временно только. Но надіемся такое их мнытильство козачое, не тылько подлуг права, але й по самой слушносты не есть крипко".

Из катедры.

№ 20

1729, лютого 4 (січня 24). - Чернігів. - Лист до гетьмана Данила Апостола.

Эта бумага относится более к черниговскому Пятницкому монастырю, где и помещена мною под ном[ером] Х.

Дело по жалобе игуменьи тамошней Фотинии на белоусскаго сотника Корсака. Тон отзыва всегдашний Иродионовский. Из катедры.

(Арк. 428).

№ 21

1729, березня (25). - Глухів. - Лист до гетьмана Данила Апостола.

Драгоценнность этой бумаги, вероятно, каждый читатель поймет.

В бытность нашу в Глухови, частыцею устни прыпомыналысмо, еслы не в забвении я[сно]в[елможности] вашой и письменно наминяем:

В Мглынском намистныцви в Стар[одубском] полку обритающоми, что в оном священство иныи позабувалыся граммоти от безчынния, инныи и чытать уже мало могущыи, за не частым в церкви служением; мало же который не тылько дійствовав, но в силу и слыхав преждеосвященную; инным преизлійшие тяжебныкы; инныи волшебники, чародіи и со множеством народа, крайне рещи, церкви святой сынамы по дилом их званными буть недостойны. Для яковых вын уже нам и многим явных, иміючьі мы тщание по должность! нашой архиерейской, абы богопротывныи там, во Мглынщыни, укоренывшим, злодіяния истребылыся, таковое средствие избрахом, да впредь от рода Мглынского от колина поповского и общого мырского не будуть презвитеры, но учащихся в коллегиях ылы рещы в Академиях людей удостоеваты ку церквам мглынским сана, з надеждою от проповиди слова Божияго, во тьми тамошней пустынной просвищения и злодыньмы обремененных, невижд обращения ко покаяныю. Потому прето средствию барзій по духовному регуляменту повеливающему и до коей лыбо церквы ученых людей и мымо наслидныков производыть во священныкы, мынувшого февраля 23 сего 1729 г. рукоположылы мы во презвитера до церкви Успения Пресвятой] Богородыцы градской мглынской, философского учения добре навыкшого Иоанна Якымовыча и з ставильною грамотою в Мглын отпустылы, повеливая оную явыты парахиянам. За прыбытием же о. Якымовыча в Мглын, когда от парохиян требував он церковных ключей и в оных явыты грамоту желав. Тогда оны, пречысськие парохиане, ключов церковных ему не выдалы, и сам церквы не одомкнулы и грамоты нашой выслухаты не похотилы, но в другой церкви оную выслухавшы, по обыкновеныю их, мглынщан, лисовому, аки вепри возгоготаша, рекуще, яко весьма Якымовыча, чоловика блага, священныком миты соби не хощут, кроми от их ядовытого рода ніякийсь, що им помыслных дивых (!) звирей и так тща Якымовыча и отпустылы. Мы убо за немалую обыду себи иміюще о преслушании нашей власты пастырской и о пренебрежении мглынскими парохианамы духовного регуляменту, собственною монаршою рукою в св[ятом] синоди утвержденного (NB), хотя по церковному дилу нам подлежащому их наказать духовне иміем свободу, однак воли и власты рейментарской стосуючыся, смыренно просым, да и прочии страх имут. Благоволите я[сно]в[елможность] ваша по высокой своей мылосты и благоразсуждению, им же висте образом, повелить смырыть помянутых парохиан, сие же наше прошение принять за протест, ибо аще оны и подобные им преуспиватымуть, на побиду таковых поизыщем оружия - письмена!!"

Невежество, гордость, самовластие, злость, дерзость и глупость - все тут есть, если впрочем не был пьян Иродион, писавши эту буйную бумагу. Гетман велел разследовать дело.

(Арк. 428 зв.-429).

№ 22

1729, травня 28. - Лист до гетьмана Данила Апостола.

Катедральнаго владения подданный села Ушни, Гордей Михуль был несколько десятков лет волостным войтом, комисаром и при церкве ушенском ктитором "ниже за едын год здавая кверен и калькуляцию". В 1728 году Иродион приказал его "скалькулиоваты". На нем явилось похищения за двадцать годов около 2 000 рублей!... Часть сумы этой взыскали, то есть ограбили и пустили по свету без куска хлеба, а часть остается невзысканная. Сын Михули "подговорывшы ж другого нашого подданного ушенского, Богданенка" стали доказывать, что они козаки и просили о том гетмана. Гетман приказал черниговскому полковнику разследовать. Жалуется Иродион на гетманскую немилость, который не известив его и не потребовав от него сведений о состоянии челобитчиков, приказал полковнику начать следствие, что между прочим, мешает ему взыскать с Михули похищенное. Из катедры.

№ 23 1729, липня (?). - Лист обозного Стародубського полку Опанаса Єсимонтовського і полкового судді Миколи Ханенка до гетьмана Данила Апостола.

Гетман послал в Стар[одубский] полк повеление, в котором прописывает архиерейскую жалобу на жителей г. Мглина (см. № ХХУ). Они посылают розыск ими по этому делу, по гетманскому повелению сделанный.

Кажется этот розыск утерян.

(Арк. 429-429 зв.).

№ 24

1729, липня 20 (9). - Лист-скарга до імператора Петра ІІ.

По грамотам и универсалам с. Ушня принадлежит издавна дому архиерейскому. Туда "невидомо откуду прышлы в подданство как прочии мужыкы по свободному малороссийскому здешнему обычаю" в том числе Михуля и Богданенко. Им наданы были катедральныя земли для пропитания; они за то выполняли повинности. Из них Михуля около тридцати лет был волостным войтом, волостным комиссаром и церковным ктитором. Оказалось потом, что он за все эти годы украл около 2 000 рублей, обогащал себя и других, давал в займы, приобретал грунта. Теперь не можно взыскать с него этой суммы. Сверх того он просит гетмана, а с ним по его ж наущению и Богданенко, чтоб их вписали в козаки ибо они, будто бы козацкого племени. Гетман, получив прошение, приказал черниговскому] полковнику Богданову разследотвать о их козачестве. Он жалуется, что розыск и гетманское повеление незаконно сделаны.

Под жалобой написано:

"Записав в протокол, сообщить к ділу и указу от ясневельможного; а потом отвітчика сыскав, в канцелярию против челобитья допросить".

(Арк. 429 зв.).

№ 25

1729, серпня 18(7). - Лист до гетьмана Данила Апостола.

Гетман запросил его о погребельном, собираемом с Мринской плотины. Он отвечает: "с тяжолого воза по тры деньги, а с порожняка по полушци". Просит универсала или на это погребельное или на гаченье плотины соседними селами, которые сами же переездами ее разбивают.

(Арк. 429-429 зв.).

№ 26 1729, жовтня 29 (18). - Скарга чернігівського судді Василя Каневського гетьману Данилу Апостолу.

1. У него есть третя доля помолу, близ Чернигова, на р. Жолвинке и фундуш из черн[иговской] ратуши, от 1615 года февраля 24 на займу плотины на той мельнице. С тех пор и до ныне, как видно из фундуша, там была дорога, ведущая от мельниці и с. Жолвинки в Чернигов. Иродион запахал, загородил эту дорогу, никого велел не пускать ни ездить, ни ходить по ней и мельница осталась без употребления.

2. Его преосвященства работники на той стороне этой плотины бьют птиц его и теперь убили 10 свиней, он жаловался, но не получил удовлетворения.

3. Его преосвященство велел там же на р. Жолвинкі грабежем взять у него дуба, т. е большую лодку и човн.

4. Его преосв[ященство] отнял у него две сеножати, одну на Льгове, другую близ хутора Жолвинки, которыя блаженныя памяти архиеп[иекоп] черн[иговский] Феодосий Углицкий подарил тестю его, черниговскому протопопу Синдаревскому и на которые имеет он высочайшия грамоты.

5. "Да его ж пр[еосвященст]во уступы на Десныщи, якии ствержены тому ж моему тестю монаршою грамотою, велив самовольне закочувать, а мене до оных не допускает".

Помета: "Сию супплику прыказав ясневельможный одослать в суд войсковый енеральный, дабы в оном ен[еральном] суди учынено було надлежащее разсмотрение и решение по указу и по правам малороссийским" Подписались: "По приказу ясневельможного подпысався за енер[ального] пысара правящий Михайло Турковский.

(Арк. 430-430 зв.).

№ 27

1729, грудня 29(18). - Лист до гетьмана Данила Апостола.

О том, что он неоднократно просил универсала на Мринскую плотину, которая "ежерочно требует на реставрацию иждывения". Лес, купленый за 700 зол[отых], в два года на нее истреблен. Пусть её гатят те, которые разбивают её переездами или пусть платят погребельное. Указывает права плотины Глуховской, на которую соседи свозят и пали, и работников присылают. Он доказывает, что в этом есть общая польза. Кажется гетман не внимает; и не диво.

(Арк. 430 зв.-431).

№ 28

1730, січня 24 (13). - Інструкція архієпископа Іродіона Жураковського Сильвестру Диканському, ігумену Свято-Микільського пустинно-рихлівського монастиря.

1. Принять 100 рублей от катедрального шафара и дать ему расписку в приеме. Шафар примет такую же сумму с монастырей, протопопий и наместничеств, когда соберутся в силу общаго определения, см. № ХХІІІ, и возвратить тогда ему росписку.

2. С этими 100 рублями ехать от него, архиерея, и от общества в Москву. Приехав, согласиться с еуражицким игуменом и с стряпчим Черниговской епархии, Федором Богушем и "добре посовитовав", роздать письма господам.

3. Когда получит от господ обнадеживание, то подать челобитныя куда какая следует и когда услышит о пользе "заподлинно и достовірно", то на вексель взять еще до 900 рублей, "у якого купчини и экспенсовать в дары, кому что належатымет за милость и ходатайство". О том иметь записную книгу, которую "за своим, дай Боже, щаслывым возвращением, подать нам, архиерею, к разсмотреныю".

4. Стараться подать государю грамоту, иметь аудиенцию и еще словесно выразить ему все их беды и нужды.

5. Ея царскому величеству подать писания и там пространно объяснить наши все бедствия, гонения и нужды и просить, чтоб ходатайствовала за них пред его имп[ераторским] величеством.

6. Гостинцы кому какие раздать, дать реестр, о нем не объявлять никому, и раздавать так, чтоб один не знал, что дано другому.

7. Бывать у князей Дм[итрия] и Мих[аила] Михайловичей Голицыных, у Наумова и Курбатова, искать милости, отвечать на вопросы и просить совітов.

8. Донесты (?) тамошним мирским и духовным господам, какие господа в Малороссии доброхотны архиерею и духовенству, и какие "устремляются крайним недоброхотством".

9. "З малороссийцями отнюдь не переставать (?) ваша превел[ебность] и з нымы согласия компаніи и в чем лыбо в дилех (кроми полытычного) свыданняся; розговоров не имійте, может бо буты вред".

10. Что по какому делу начнется и как будет идти, о том немедленно писать к нему.

11. Поступать по этой инструкции "и не взырать на постороние кухни, имате бо пред Богом и пред нами, архиереем, а не пред ким воздаты отвит".

(Арк. 430 зв.-431).

№ 30

1730 р. - Лист до ігумена Рихлівського монастиря Сильвестра.

Пишет в Москву, при посылке дел. Приказывет во всем советоваться с о. Василием, о всем доносить в Чернигов. Извещает, что писал к гр[афу] Гавр[иилу] Ив[ановичу] Головкину о "модели", т. е. о медали в память коронации Петра ІІ-го, приказывает хлопотать о получении оной. Поручает отобрать все бумаги от игумена суражицкого Гавриила и сдать канцеляристу Корсиновскому. Поручает купить для ризницы галунов и золота для вышиванья "цивками"; да бумаги "риз пятдесят или больше"; да колясочку двуколку".

(Арк. 431 зв.).

№ 31

1730, травня 15(4). - Стародуб. - Лист бунчукового товариша Василя Романовича до стародубського полковника.

"Якии ордеры преосв[ященного] еп[ископа] черниговскаго и указы синодские здесь в церкви соборной читаны, упевняющие, чтоб духовенству в земских дилах, не буть под судом свицким и о прочием, о чем де из синода в коллегию иностранных дил доношения его преосвященства для ришения посланы. З тых, снявшы копию, посылаю при сем до в. м. пана, для разсмотрения. Которые за вычытанем здаеться не здорно бы було доложыты я[сно]вельможному добродию е[го] м[ости] п[ану] гетману для воспящения того его просвященства намирения, ибо ежелы духовенству в земских дилах под судом свицким не буть, то будет между мирскимы и духовнымы персонамы всегда особлывое безспокойство (?) и кгвалтом будут одныматы од нас кгрунта, а барзій, что через сие чынытся правам малороссийскым противность. А артикулы прав малороссийских, к сему дилу прылычные, еще прошлого Великого Поста выпысавшы я з статута князства Лытовского между пунктамы, на преосвященного черниговского посланымы приложил, якие там вынайты можете, под тым извыненным пунктом, что сам архиерей в суда мирскии мишается, а своих попов в свитские суды не пускает, в якых артыкулах и самого епыскопа судыть повеливает".

...

Подобные документы

 • Життєдіяльність Луки (Войно-Ясенецького Валентина Феліксовича) архієпископа Сімферопольського і Кримського. По закінченні медичного факультету Київського університету працював хірургом, вніс багато нового в техніку операцій. У 1923 р. прийняв постриг.

  реферат [23,9 K], добавлен 02.03.2009

 • Причини і мотиви походу Речі Посполитої на Україну. Становище України перед Батозькою битвою 1652 р. Рух невдоволення серед козаків Чернігівського полку. Хід битви та її наслідки в ході національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького.

  реферат [1,8 M], добавлен 19.05.2010

 • Заснування та поширення громад як прояву національно-культурного руху. Мета їх створення. Виникнення "Громади" у Чернігові, напрями її діяльності. Роль громадівців у культурно-освітньому розвитку міста та краю. Значення чернігівського товариства.

  реферат [17,1 K], добавлен 03.06.2011

 • Утворення держави Золота Орда, її устрій. Перший похід монголів на Русь, трагедія на р. Калці. Падіння Переяславського і Чернігівського князівств, оборона Києва. Наслідки монголо-татарської навали. Справляння данини і встановлення влади, життя населення.

  реферат [38,6 K], добавлен 18.12.2012

 • Новгород как влиятельный политический, экономический, военный, религиозный, культурный центр русского Северо-Запада. Ограничение княжеской власти и становление нового политическое устройства - республики. Развитие экономики, культуры и архитектуры города.

  реферат [436,9 K], добавлен 04.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.