Югославський "воєнний" роман 70-80-х рр. ХХ ст.: засоби моделювання та парадигма історичної пам’яті

Становлення та історичний розвиток концепцій югославського "воєнного" роману. Визначення змісту та обсягу категорії "історична пам'ять" та її застосування в літературі. Феномен романів В. Драшковича та М. Божича. Системні категорії "воєнної" прози.

Рубрика Литература
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 28.10.2013
Размер файла 48,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

М. Божич через моделювання вихідної ситуації висуває на порядок денний принципово нові етичні проблеми: довіри ворога, вини, об'єктивної та суб'єктивної відповідальності тощо.

В. Драшкович, йдучи шляхом поєднання в єдиній оповідній структурі різних часових площин, прагне знайти алгоритм нового об'єднання тих елементів національного єства, які були роз'єднані під впливом зовнішніх обставин у ході історичного розвитку.

Письменники намагаються по-філософськи вирішити проблеми; загострити моральні конфлікти; утвердити свою концепцію людини; поєднати в одне ціле минуле та теперішнє. Важливою особливістю авторського погляду на проблему історичної пам'яті є характеристика її сутності через глибокі філософські категорії плинності часу, минущості й вічності. В.Драшкович будує свій світ на національній ідеї, підвалиною якої є історична пам'ять як точка перевтілення минулого у майбутнє, заповіданого у сподіване, тобто точка мотивації, де людина осягає сенс свого життя через сенс загальнонародного буття. Глибоко переймаючись історичною долею рідного народу, В. Драшкович не лише емоційно переживає його трагедію, а й прагне своєю філософською інтуїцією вийти до його онтологічних витоків. Художнє трактування проблеми історичної пам'яті у романах В. Драшковича відбувається через співвіднесення відчуття сучасності з відчуттям історії; осмислення подій історичного минулого та фактів сучасності; а також через історичну та соціальну зумовленість авторського “я”, яке відображає естетичні й етичні ідеали епохи і закріплює історичну концепцію особистості.

Погляд на людину, на її сутність та призначення, на її відношення з суспільством, викликав велике зацікавлення обох письменників. Отже, центральне місце в їхній творчості належить змалюванню людини. Вони віддають перевагу моральним конфліктам над соціальними, а соціальну проблематику розкривають через етичну та філософські сфери.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКЛАДЕНО В ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ

1. Нове тлумачення війни в сучасній сербській прозі // Слово і час. - 2001. - № 6. - С. 81-84.

2. Проблема особистості у романах Вука Драшковича // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка: Літературознавство, Вип.11. - К.: Вид. центр “Київський університет”. - 2001. - С. 29-32.

3. Проблема історичної пам'яті у романі Вука Драшковича “Ніж” // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Ч.1. - К.: Київський національний університет. - 2001. - С. 93-105.

4. Проблема історичної пам'яті у романі Вука Драшковича “Ніж” // Слово і час. - 2002. - № 11. - С. 63-67.

5. Югославський роман про війну 80-90-х рр. ХХ ст. Особливості на рації // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Ч.1. - К.: “Бібліотека українця”. - 2006. - Випуск 6. - С. 270-277.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.