М. Бердяєв про призначення людини

Основні етапи життя М.О. Бердяєва. Вивчення російської релігійної думки. Неприйняття філософом марксизму та комунізму. Розробка проблем сенсу існування особистості. Створення концепції божественного походження свободи та творчості як призначення людини.

Рубрика Философия
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 12.04.2014
Размер файла 21,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима ГЕТЬМАНА

Кафедра філософії

Аналіз джерел

з дисципліни «Етика»

на тему: «М. Бердяєв про призначення людини»

Підготувала:

студентка 3 курсу Ільєнко А.Д.

Перевірила: Глєбова Т.В.

Київ 2013

План

Вступ

1. Основні етапи життя і діяльності М.А. Бердяєва

2. Абсолютна цінність людини за М. Бердяєвим

3. М.О. Бердяєв: про кінцеву онтологічну місію людини

Висновки

Список використаної літератури

1. Основні етапи життя і діяльності М.О. Бердяєва

Микола Олександрович Бердяєв (1874 -1948) - відомий філософ, літератор, публіцист, громадський діяч. Один з «володарів дум» ХХ століття, екзистенціальний мислитель, пристрасно відгукуються на глибинні зрушення в людському дусі, християнський гуманістичний спадкоємець Вл. Соловьева, відчуває свою відповідальність за долю людини в сучасному світі. Про життя і творчості М.О. Бердяєва не так багато відомо в широких верствах російського суспільства. Після висилки його з Росії його праці довгий час перебували під забороною. Серія публікацій його основних робіт з'явилася в Росії на початку 90-х років. В цей же час стало можливим вивчення культурології як науки. Для кращого розуміння праць М.О. Бердяєва вельми цікавим є знайомство з його життєвим шляхом.

У 1894-1897 рр.. Бердяєв навчався в Київському університеті на фізико-математичному, а потім юридичному факультетах, звідки був виключений за участь у студентських демонстраціях.

У період до 1909 року він пройшов шлях від іманентного ідеалізму, критичного марксизму та естетичного модернізму до християнства нової свідомості.

З 1909 р. почався «релігійний» етап життя і творчості Бердяєва. Він входив в середу «православного відродження», брав участь в Релігійно-філософському суспільстві, у діяльності видавництва «Шлях». Вивчав російську релігійну думку, східну патристики, літературу з аскетизму. У центрі його роздумів у цей період - післяреволюційний «криза духу» і проблема відповідальності за нього певних суспільних сил. Бердяєв критикував церкву в руслі ідей В.С. Соловйова, інтелігенцію Бердяєв звинувачував у підпорядкуванні «утилітарно-громадським цілям, у зраді безкорисливій правді та в « метафізичного духу великих російських письменників »і закликав її порвати з радикалізмом. Вихід з Релігійно-філософського товариства в 1912 р. ознаменувався в подальшому серією статей «Типи релігійної думки в Росії» (1916 р.). У цей період Бердяєва цікавили проблеми творчості («Сенс творчості. Досвід виправдання людини», 1916 р.).

Початковий підйом духу у Бердяєва під час Лютневої революції 1917 р., викликаний «вступом у велику невідомість» і безкровним «падінням священного російського царства», яке прирівнювалося їм до «падіння Риму та Візантії», змінився страхом перед наростаючої стихією насильства. У «стихії комуністичної революції», яку він вважав відплатою за вади старого суспільства і супротивником якої він був як ворог насильства, в роки радянської влади Бердяєв переживав «почуття найбільшої гостроти і напруженості життя». У цей час він читав лекції, виступав у клубі анархістів, проводив у себе вдома літературно-філософські «вівторки» (1917-1922).

У 1918 р. Бердяєв був обраний віце-президентом Всеросійського союзу письменників. У 1920 р. Бердяєв - професор Московського університету. Взимку 1918/19 він організував Вільну академію духовної культури (ВАДК), де читав лекції на філософсько-історичні та філософсько-релігійні теми, вів семінар за Достоєвським, в результаті чого народилася книга «Світобачення Достоєвського», що визначила сприйняття письменника на Заході.

У 1920 р. був заарештований і допитаний Дзержинським, якому сказав все, що він думає про комуністичної ідеології і новому режимі. У 1922 р. висланий з Росії.

До 1924 р. Бердяєв живе в Берліні, засновує тут Російський науковий інститут, відкриває Релігійно-філософську академію, продовжуючи програму московської ВАДК. Він читає лекції з історії російської думки й етики, редагує альманах «Софія». Будинок його стає центром жвавих літературних зборів, не тільки російської, але і німецької інтелігенції.

Короткий період творчості Бердяєва в Берліні можна назвати історіософським: продумуються думки про шляхи російської та світової історії, що народилися перш за все в революційному пожежі в Росії , але також навіяні заглиблюється секуляризації духу і настанням масового суспільства в Європі ( «Сенс історії. Досвід людської долі», Берлін, 1923; «Роздуми про долю Росії і Європи, 1924 р.).

З 1924р. Бердяєв назавжди поселяється в Парижі (Кламарі). Тут він займається великої літературної, науково-лекційної та редакторсько-видавничою діяльністю. Виступає одним із засновників Ліги православної культури (1930 р.), читає лекції в «Російському центрі» та прославленому Богословському інституті (1934 р.). Будинок у Кламарі стає центром тяжіння інтелектуальної еліти Франції та місцем регулярних колоквіумів. Паризький етап життя Бердяєва багатий філософським творчістю: «Філософія вільного духу», 1927; «Про призначення людини», 1931; «Я і світ об'єктів», 1934; «Дух і реальність», 1935 і ін. ). Бердяєв виступає і як культурно-історичний публіцист, що виділяє центральні явища духу, творчості, церкви, суспільства. У центрі завжди залишається доля Росії. Він роздумує над її громадянином, духовним складом ( «Російська ідея», 1946), ніколи не забуваючи про те що з нею катастрофою. Однак Бердяєв, не переставали до кінця днів заявляти про «правду комунізму», а також не цілком ізживший в собі марксизм, трактує Жовтневу революцію перш за все як «національну», списуючи витрати марксистської ідеї за рахунок національного грунту.

Під час Другої світової війни Бердяєв пережив патріотично-ностальгічні настрої, його ідейна неприязнь до радянського державі потьмяніла, що до краю загострило відносини з еміграцією. Однак після закінчення війни Бердяєв випробував розчарування у своїх сподіваннях на близьке ліберальне переродження радянського режиму, але остаточно їх не втратив ( «Істина й одкровення», 1996).

Помер Бердяєв за письмовим столом, завершує роботу над книгою «Царство Духа і царство Кесаря» (1949). Похований на старому кладовищі в Кламарі.

2. Абсолютна цінність людини за М.Бердяєвим

Видатний філософ Микола Бердяєв є відомим теоретиком дослідження сутності людини. У центрі філософської концепції - особа в усій різноманітності її духовного життя.

Особа розуміється філософом не як мала частина соціального цілого (держави, роду, соціальної групи), а як всесвіт-універсум, мікрокосм. Важливо, що особа не просто маленька копія величезного понадчуттєвого світу, а й абсолютна цінність світу.

Поняття особи у Миколи Бердяєва має концептуальний зміст: усі його роздуми починаються і закінчуються поняттям людина, вважається, що кожна людина є особистість, що основа її духовного буття і призначення людини полягає саме у можливості відкриття у собі особистості шляхом безкінечного самоутвердження. Суть людини полягає не в загальному і родовому, а в індивідуальному. Особа має свій неповторний образ. Індивідуальне буття людини, вважає Микола Бердяєв, є первісним, визначальним. Зовнішня реалізація всього індивідуального і неповторного, що має людина, складає зміст творчості. Творчість - найважливіша характеристика людини як особистості. Свобода у Миколи Бердяєва безпосередньо зв'язана з суттю людини: основна якість духа особистості.

Особа, насамперед, за духовною природою є істота вільна і творча. Свобода є позитивною, творчою потужністю, що нічим не обумовлюється і не обґрунтовується, - це потужність духу творити не з природного світу, а із самого себе. Свобода, вважає Микола Бердяєв, є самоочевидною і не потребує зайвих філософських обґрунтувань і доказів.

Людина за М.Бердяєвим має абсолютну цінність, тому що вона вічний дух, і люди рівноцінні, тому що у них одна й та ж духовна субстанція. Духовна індивідуальність має абсолютні, невід'ємні права, вище яких нічого немає окрім самого найвищого розвитку. Морально цінним в людини визначається не схваленням або засудженням інших людей, не користю суспільства, не зовнішнім їй світом, а погодженням з власною внутрішньою моральною природою, своїм відношенням до Бога.

Свобода особи в Миколи Бердяєва протиставляється світу необхідності, що підкоряє людину. Філософ негативно характеризує не тільки необхідність, а будь-яку форму визначення взагалі. Усі форми визначення вважаються видами рабства людини. Проблема суперечностей рабства і свободи набуває змісту вічної боротьби світу духовного, де панує свобода і творчість, і світу зовнішнього, об'єктивного, того, що підкорюється.

Філософ виділяє різні рівні свободи людини:

· формальний, близький до свавілля - воля взагалі не має предмета свого вибору;

· матеріальний - воля має такий предмет, але цього ще замало: такий предмет може бути зовнішнім чи випадковим, і не відбивати суть самої особи;

· вищий, духовно досконалий рівень свободи - припускає зростання і підіймання внутрішньої людини, її органічне об'єднання з іншими людьми і космосом.

Зміст теорії свободи Миколи Бердяєва полягає в усвідомленні того, що свобода людини є динамічний, що розгортається протягом життя, процес.

3. М.О. Бердяєв: про кінцеву онтологічну місію людини

Після 1905 року виявилося відкрите неприйняття М. Бердяєвим марксизму та комунізму. Філософ протиставляв йому свій власний підхід до дійсності (щодо її тлумачення та шляхів удосконалення). У працях «Досліди філософські, соціальні та літературні» (1900-1906 роки), «Нова релігійна свідомість та громадськість» (1907 рік), «Духовна криза інтелігенції» (1910 рік), «Філософія вільного духу» (1927 рік), зокрема і у праці «Про призначення людини» (1939 рік) М. Бердяєв стверджував, що марксизм, який «підмінив людину класом», не здатний розв'язати проблему людської свободи, забезпечити її активність і творчість. Цю проблему може розв'язати лише так зване «нове християнство», філософським фундаментом якого є християнський екзистенціалізм (або персоналізм).

Як відомо, М.О. Бердяєв належить до мислителів, які зробили значний внесок у розробку філософських проблем людини, сенсу її існування. Він створив оригінальну концепцію божественного походження свободи та творчості як призначення людини, деякі ідеї котрої помітно виходять за межі традиційної релігійно-християнської філософії. Філософ розрізняє три типи свободи:

1) первинну ірраціональну свободу (свавілля);

2) раціональну свободу (виконання морального імперативу);

3) свободу, що просякнута любов'ю до Бога.

Первісним онтологічним принципом, за Бердяєвим, є божественне «ніщо», воно незбагненне, єдине, не має ніякої диференціації. «Ніщо» породжує Бога, який із цього «ніщо» створює людину і світ. Створення світу Богом є вже другим актом розгортання «ніщо». У «ніщо» і вкорінюється свобода, і якщо Бог-творець є проявом вищої, справжньої свободи, то у світі «ніщо» проявляє темну, ірраціональну свободу, тобто свавілля. Таким чином, первісна єдина свобода «ніщо» розщеплюється на два протилежні полюси, що належать Богові і світу. Бог-творець, створюючи світ і людину, аж ніяк не створює їх свободу, і тому він не має влади над ірраціональною свободою свого власного створіння, а відтак він не є відповідальним за цю свободу і за те моральне зло, що з неї випливає. Отже, Бог не є всемогутнім, а його промисел не є всеосяжним: він не може передбачати дій людини, адже її свобода має меонічну природу, коріння якої сягає «ніщо», «небуття» [1, 462].

Людина в світі має пройти тяжкий шлях, аби піднести свою свободу від ірраціональної через раціональну до справжньої, істинної свободи, просякнутої любов'ю до Бога. Людина мусить підняти свою свободу на вищий щабель божественної свободи за допомогою Бога: адже тільки у свободі Бога здійснене просвітлення, подолання свавілля, поєднання з любов'ю до створінь. Однак у світі панує ірраціональна свобода, що призводить людину до зречення Бога-творця, до виникнення суперечності між добром і злом, унаслідок чого історія людини і світу перетворюється на трагедію. Син божий особисто вступає в космічну трагедію, аби зсередини світу поєднати свободу з любов'ю і у такий спосіб досягти піднесення, обожнення світу. Сходження людини за допомогою Бога до істинної свободи має передумовою вільну, без примусу любов людини до Бога, яка є подібною до любові Бога до людини. Цей процес означає, що творіння світу триває, цей антропологічний і космологічний процес є восьмим днем творіння [1, 463]. бердяєв філософ свобода

Бердяєв вважав, що найкращим шляхом поєднання свободи і любові, що має привести до апокатастазису (відновлення), є розвиток творчої діяльності людини. Преображення світу є процесом та результатом спільних зусиль, спільної творчості Бога і людини, від якої, як від свого друга, Бог очікує саме вільної творчої діяльності. Творчість розуміється як потрясіння людини, піднесення її до сфери божественного духу як трансцензус із феноменального світу об'єктивації (де панує необхідність, відчуження, розірваність часу, страждання, розтин існування раціональністю на суб'єкт та об'єкт у ноуменальний світ суб'єктивізації. Творчість -- це активний внутрішній духовний інтуїтивний пізнавальний процес, у якому завдяки релігійній вірі, граничному емоційно-вольовому напруженню здійснюється опанування істиною через розкриття духовного універсуму у внутрішньому світі особистості, через релігійний гносис, богопізнання. Та тільки цим творча діяльність людини не обмежується: адже ноуменальний світ не є завершеним, і це відкриває перед людиною можливість співтворчості з Богом, більш того, творчість виступає аж як головна космічна, онтологічна місія людини [1, 458-459, 462-463].

Концепція свободи та творчості у Бердяєва є спробою вирішення гострої проблеми теодицеї: як християнський мислитель, він воліє обстояти постулат про Бога як першоджерела усього існуючого, але як релігійний реформатор, він прагне понад усе ствердити право людини на свободу і творчість. Саме тому він змушений звузити повноваження Бога-творця, звільнити його від відповідальності за наслідки свободи людини, аби перекласти її на всезагальне безособове «ніщо».

Бердяєв заперечував тлумачення християнства як релігії особистого спасіння, пов'язаної з ескапізмом та засудженням будь-якої активності людини, він сприймав і розвивав християнство як релігію свободи, любові, моральності й творчості людини. Особливе значення філософ надавав ствердженню морального абсолюту як передумови самої можливості справжньої свободи й творчості людини. Для нього питання співвідношення вільної творчості і моральності поставало таким чином: або моральний абсолют існує -- і тоді можлива справжня вільна творчість особистості, або ж він не існує -- і тоді свобода особи можлива лише у вигляді свавілля, тобто має негативний, нетворчий характер.

Отже, на думку Бердяєва, кожен справжній вільний творчий акт людини входить до царства божого, тому саме вільна творчість становить основу антроподицеї, а також і теодицеї.

Висновок

1) Поняття особи у Миколи Бердяєва має концептуальний зміст: усі його роздуми починаються і закінчуються поняттям людина, вважається, що кожна людина є особистість, що основа її духовного буття і призначення людини полягає саме у можливості відкриття у собі особистості шляхом безкінечного самоутвердження. Суть людини полягає не в загальному і родовому, а в індивідуальному. Особа має свій неповторний образ. Індивідуальне буття людини, вважає Микола Бердяєв, є первісним, визначальним. Особа розуміється філософом не як мала частина соціального цілого (держави, роду, соціальної групи), а як всесвіт-універсум, мікрокосмос. Важливо, що особа не просто маленька копія величезного понадчуттєвого світу, а й абсолютна цінність світу.

2) М.О. Бердяєв належить до мислителів, які зробили значний внесок у розробку філософських проблем людини, сенсу її існування. Він створив оригінальну концепцію божественного походження свободи та творчості як призначення людини, деякі ідеї котрої помітно виходять за межі традиційної релігійно-християнської філософії.

Список використаної літератури:

1. Бердяев Н.А. Самопознание // Н.А. Бердяев. Самопознание: Сочинения.-- М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс; Харьков: Изд-во Фолио, 1999.-- С. 249 -- 585.

2. Культурологія. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів/За ред. А. А. Радугина .- Москва, Центр. - 1996. -. 397 С.

3. Культурологія// Под науч. ред. д.філософ.н. Г. В. Драча. - Ростов-на-

Дону: Фенікс. - 2000.

4. Бердяєв Н.А. Самопізнання (Російська ідея. Самопізнання). - Москва; Фоліо, Харків: Эксмо-прес. - 2000 р. - 621 С.

5. Культурологія ХХ століття. Енциклопедія. Спб.: Університет. Кн. - 1998. -Т.1. - С.69-71.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Філософсько-релігійне розуміння сенсу життя. Концепції природи людини. Визначення поняття "сенс життя". Шляхи реалізації сенсу життя. Осмислення буття людини і визначення сенсу власного життя. Питання про призначення людини, значимість її життя.

  реферат [38,3 K], добавлен 26.10.2010

 • Питання про призначення людини, значимість і сенсу її життя в античності, в середні віки, в період Відродження та Нового часу. Щастя як вищий прояв реалізації сенсу життя особистості. Матеріалістичне осмислення історії людського суспільства Марксом.

  доклад [20,3 K], добавлен 03.12.2010

 • Одне з основних питань філософії у всі часи була загадка існування людини, сенс, мета, та сутність взагалі життя людини. Індивід, особистість, індивідуальність - основні поняття для характеристики людини як індивідуального феномена. Поняття духовності.

  реферат [23,4 K], добавлен 10.01.2011

 • Необхідність увиразнення і розуміння індивідом життєвих пріоритетів у суспільстві. Накопичення життєвого досвіду упродовж життєвого існування. Розв’язання питання сенсу життя. Маргіналізація людини та суспільства. Ставлення до життєвого проектування.

  статья [26,4 K], добавлен 20.08.2013

 • Роздуми про сенс життя в історичному контексті. Східний підхід до життя людини. Думки античних філософів та філософів Нового часу. Представники німецької класичної філософії. Філософія слов'янських мислителів і письменників. Проблема життя та смерті.

  реферат [97,9 K], добавлен 17.01.2011

 • Три основні напрями філософії історії. Специфіка філософського осмислення проблеми людини у філософії, сутність людини в історії філософської думки. Філософські аспекти походження людини. Проблеми філософії на сучасному етапі. Особистість і суспільство.

  реферат [40,2 K], добавлен 08.10.2009

 • Основні версії походження людини. Інопланетна версія. Версія антропного принципу в будові Всесвіту. Еволюційна теорія. Концепція космічної еволюції людини і її філософські підстави. Антропогенез.

  реферат [76,3 K], добавлен 08.08.2007

 • Свідомість як філософська категорія, її властивості та різновиди, значення в становленні людини як особистості. Місце проблеми життя та смерті в світовій філософії. Методика осмислення сенсу життя та шляху до безсмертя через філософські роздуми.

  контрольная работа [17,3 K], добавлен 31.08.2009

 • Дослідження компонентів моральності особистості - засобу духовно-персонального виживання індивіда. Вивчення теорій становлення особистості та її основних прав. Пошуки сенсу життя, який, можна визначити як процес морально-практичної орієнтації особистості.

  реферат [25,8 K], добавлен 22.04.2010

 • Дослідження філософського і наукового підходу до аналізу причин релігійної діяльності людей в духовній і практичній сферах. Головні причини релігійної діяльності і характеристика потреб релігійної творчості. Релігійна творчість як прояв духовної свободи.

  реферат [25,7 K], добавлен 29.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.