Багатомовність у системі вищої освіти: чи є неминучим конфлікт між патріотизмом та прагматизмом

Аналіз багатомовності як виклику для вітчизняної вищої освіти. Екстраполяція дихотомії модернізації-суверенізації та модернізації-адаптації на мовну ситуацію у системі освіти, що зумовлює специфіку мовного середовища у навчальних закладах, її розвиток.

Рубрика Философия
Предмет Філософія
Вид статья
Язык украинский
Прислал(а) О.В. Яковлєва
Дата добавления 02.06.2018
Размер файла 28,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Поняття філософії, її значення в системі вищої освіти. Поняття та типи світогляду. Історія філософії як наука та принципи її періодизації. Загальна характеристика філософії Середньовіччя, етапи її розвитку. Просвітництво та метафізичний матеріалізм.

  методичка [188,1 K], добавлен 05.05.2011

 • Причини формування пристрасті до руйнування у Ніцше. Його погляд на зовнішність людини. Надлюдина як вища стадія людства. Необхідність "привілейованої" вищої освіти. Переоцінка цінностей Ніцше. Його філософія щодо походження моралі. Гармонія добра і зла.

  реферат [28,3 K], добавлен 18.08.2009

 • Питання "гуманізму" для філософів. Розвиток гуманізму. Розвиток раціоналістичного і ірраціонального гуманізму в історії людства. Збереження раціоналізму як основного методу науки і освіти. Розвиток найважливіших принципів сучасного гуманітарного знання.

  реферат [20,1 K], добавлен 02.12.2010

 • Критика пізнавальних здібностей Еммануїлом Кантом. Чиста діяльність абсолютного Я в теорії Іоганна Фіхте. Аналіз розвитку свідомості у філософській системі Геогра Гегеля. Характеристика людини як самостійного суб'єкта в роботах Людвіга Фейєрбаха.

  презентация [520,8 K], добавлен 17.05.2014

 • Аналіз мовних формул, які використані в біблійних текстах задля передачі ідеї колективного свідомого. Розгляд ілюстрацій, де, замість однини, використано форму множини на розгляді семантики власних імен, а також використанні генітивних конструкцій.

  статья [17,9 K], добавлен 19.09.2017

 • Зв'язок етики Канта з його теоретичною філософією. Етика і свобода. Вчення про моральність знаходиться в центрі всієї системі Канта. Моральна чинність і направлена на здійснення природної і моральної досконолості, досягнути її в цьому світі неможливо.

  реферат [20,4 K], добавлен 18.02.2003

 • Душевний лад, внутрішня гармонія, чиста совість і сердечний спокій як ідеал самовдосконалення за Григорієм Сковородою. Перехід через "друге народження". Ідея боголюдини для філософа як визначальна в його системі пізнання людини та свободи світу.

  доклад [16,1 K], добавлен 11.12.2012

 • Філософія в системі культури. Виявлення загальних ідей, уявлень, форм досвіду як базису конкретної культури або суспільно-історичного життя людей в цілому. Функції експлікації "універсалій" в інтелектуальній та емоційній галузях світосприйняття.

  реферат [24,5 K], добавлен 16.06.2009

 • Відмінності міфологічного світогляду і філософії. Проблеми сучасного відношення українців до географічного середовища в духовній культурі. Світогляд, міфи і філософії. Відображення відношення українців до географічного середовища в українських міфах.

  реферат [62,6 K], добавлен 30.01.2011

 • Мораль та її роль в саморозгортанні людини як творця свого суспільства, своєї цивілізації. Увага до проблем моральної свідомості і культури в новому історичному контексті. Особливість моралі як регулятора людських взаємин. Форми суспільної свідомості.

  статья [29,1 K], добавлен 20.08.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.