Алгоритм додавання ряду чисел

Класифікація багатопроцесорних систем з організації пам'яті. Векторно-конвеєрні, масивно-паралельні комп’ютери. Комп'ютерні кластери. Алгоритм додавання ряду чисел. Блок-схема підпрограми паралельного алгоритму. Лістинг паралельного додавання ряду чисел.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 31.05.2013
Размер файла 426,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Подання чисел у нормальній формі. Порядок нормалізації чисел з рухомою комою. Правила додавання двійкових чисел з рухомою комою. Алгоритми і програми додавання чисел в арифметиці з рухомою комою в інструкціях навчального комп'ютера-симулятора DeComp.

  лабораторная работа [31,7 K], добавлен 13.03.2011

 • Розробка алгоритму множення чисел у прямому коді з молодших розрядів із пропусканням тактів сумування для двійкових чисел. Синтез операційного та керуючого автоматів з жорсткою логікою. Описання технології числового контролю операції додавання по модулю.

  курсовая работа [74,9 K], добавлен 14.03.2013

 • Додавання (віднімання) чисел на ДСОК: двійкова система числення, представлення з рухомою комою, суматор оберненого коду. Побудова схеми керування заданого автомату, алгоритм додавання(віднімання) та його представлення у вигляді блок-схеми, кодування.

  курсовая работа [616,7 K], добавлен 03.01.2014

 • Функціонально розподілені системи. Паралельні комп’ютери та їх продуктивність. Методи розподілення доступу до спільної пам’яті в багатопроцесорних системах. Системи з розподіленою пам’яттю. Класичні матричні системи, метакомп’ютери та трансп’ютери.

  курсовая работа [485,9 K], добавлен 20.06.2010

 • Бібліотеки для дій з розрядно-логарифмічними діями. Перевірка оберненої матриці за допомогою одиничної у розрядно-логарифмічній формі. Код розрахунку оберненої матриці за методом Крамера. Алгоритми додавання, віднімання, множення, ділення чисел у РЛ.

  курсовая работа [18,6 K], добавлен 17.10.2013

 • Розробка машинного алгоритму операції множення в доповняльному коді з пропуском тактів додавання в двійковій системі числення з старших розрядів чисел, представлених у формі з плаваючою комою та операційний автомат. Контроль операції віднімання.

  курсовая работа [45,5 K], добавлен 14.03.2013

 • Розробка алгоритму роботи програми, її загальна характеристика та функціональні особливості, умови ефективного використання. Способи виклику та адреса завантаження, відомості про використання оперативної пам'яті. Посібник системного програміста.

  курсовая работа [182,6 K], добавлен 07.06.2016

 • Поняття арифметико-логічного пристрою. Правила формування прямого, оберненого та додаткового коду двійкових чисел. Побудова електрично-принципової схеми модулю блоку керування, який міг би виконувати не тільки операцію додавання, але й віднімання.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 27.02.2012

 • Операція алгебраїчного додавання, множення, ділення. Алгоритм ділення модулів чисел. Поняття граф-схеми алгоритму та правила її складання. Основні поняття теорії цифрових автоматів. Синтез керуючого автомата. Контроль виконання арифметичних операцій.

  реферат [55,4 K], добавлен 24.03.2009

 • Оптимальный алгоритм деления чисел в нормализованной форме для получения нормализованного произведения чисел с помощью TP Pascal. Работа со строковыми данными и типами Real и Integer. Описание метода решения. Блок-схема работы программы, ее листинг.

  курсовая работа [111,8 K], добавлен 28.07.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.