Г.М. Добров И В.М. Глушков: наукознавство, кібернетика, інформатика

Вивчення оригінальних праць і виконаних звітів співпраці видатних вчених В.М. Глушкова та Г.М. Доброва. Фундаментальні праці у галузі кібернетики, математики і обчислювальної техніки. Специфічні умови виникнення й успішної роботи кібернетичної школи.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 16.07.2018
Размер файла 25,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Поняття кібернетики як науки про керування складними системами зі зворотним зв'язком. Розвиток кібернетики та її задачі, значення філософське, соціальне, загальнонаукове, методологічне, технічне. Кібернетика і інформація, комп’ютер та моделювання.

  реферат [15,5 K], добавлен 29.07.2008

 • Кібернетика як наука про керування складними системами. Поняття, розвиток, задачі. Інформація, комп’ютер, моделювання. Методологічні і гносеологічні аспекти кібернетики. Філософське, соціальне, загальнонаукове, методологічне, технічне значення.

  контрольная работа [16,0 K], добавлен 08.06.2008

 • Зв'язок з освітою. Приклади використання ЕОМ для адміністративного управління. Навчальні засоби обчислювальної техніки. Технічні засоби обчислювальної техніки. Комерційне застосування ЕОМ. Введення та виведення інформації. Програмні засоби.

  реферат [13,5 K], добавлен 08.08.2007

 • Задачі створення основ системного підходу в фізіології за допомогою кібернетики. Розробки та дослідження математичних моделей систем управління життєвими функціями в організмах людини та тварин. Об'єкти вивчення теорії автоматичного регулювання.

  презентация [3,5 M], добавлен 02.04.2011

 • Поняття терміну "кібернетика" та її джерела, закони одержання, збереження, передачі і перетворення інформації в складних керуючих системах. Методологічні проблеми кібернетики, функціональний і системний підходи, інформаційний аспект матерії й енергії.

  реферат [21,9 K], добавлен 02.02.2011

 • Історія появлення першої обчислюваної техніки і вклад дослідників у цю справу. Поява цифрових електронних обчислюваних машин. Властивості імпульсних твердотілих лазерів. Вклад вчених у створенні нових методів генерації електромагнітного випромінювання.

  реферат [39,3 K], добавлен 27.04.2011

 • Розробка, виконання та вдосконалення першої обчислювальної машини за кресленнями да Вінчі. Програмована обчислювальна "аналітична машина" Бебіджа. Необхідність точних розрахунків і винайдення електронної техніки. Персональні комп'ютери майбутнього.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 15.12.2010

 • Процес інформатизації і комп'ютеризації суспільства як основний об'єкт уваги інформатики. "Матеріальна" база інформатики. Процес вироблення людиною нової інформації (наукової чи художньої) як особлива проблема. Історія розвитку обчислювальної техніки.

  реферат [21,6 K], добавлен 23.04.2010

 • Інформатика – наука про інформацію та управління інформаційними процесами в природі і суспільстві, історія її становлення та освітні компоненти як навчального предмету. Роль і місце пропедевтичного курсу інформатики в освітньому процесі початкової школи.

  курсовая работа [166,3 K], добавлен 07.07.2013

 • Основні поняття та особливості розробки баз даних в Microsoft Access. Побудова бази даних магазину побутової техніки: створення таблиць та встановлення зв’язків між ними, створення запитів, форм та звітів. Охорона праці і гігієна користувача комп'ютера.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 19.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.