Час як детермінанта онтогенетичного розвитку свідомості

Інтеграційна роль і динаміка репрезентацій часу у відображенні темпоральної дійсності індивідуальної свідомості в онтогенезі. Виділення домінантів у репрезентаціях часу. Особливості сприйняття часу на рівні його безпосереднього переживання у підлітків.

Рубрика Психология
Предмет Психологія
Вид автореферат
Язык украинский
Прислал(а) З.О. Кіреєва
Дата добавления 27.07.2015
Размер файла 239,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Виявленння розузгодженості очікувань змістового наповнення образу ідеальних батьків у свідомості підлітків та батьків на рівні задоволення потреби в емоційній підтримці та особистій самореалізації. Аналіз ролі батьків, як носіїв сімейних функцій.

  статья [1,0 M], добавлен 31.08.2017

 • Поняття про свідомість як особливу форму психічної діяльності, орієнтовану на відображення й перетворення дійсності. Головні задачі та функції свідомості. Рівні вияву психіки людини. Суспільна свідомість як відображення суспільного буття особистості.

  реферат [383,3 K], добавлен 19.10.2014

 • Особливості формування образу як структурного компоненту картини світу особистості. Сім’я як мала соціальна група та її вплив на формування свідомості підлітків. Дослідження ідеального "образу матері" у підлітків за допомогою методу вільних асоціацій.

  курсовая работа [188,9 K], добавлен 04.02.2015

 • Будова та функції кори великих півкуль головного мозку. Мислення як процес опосередкованого, предметного відображення властивостей об'єктів та явищ дійсності. Виникнення свідомості людини та її головні властивості. Функції та рівні свідомості людини.

  презентация [492,2 K], добавлен 23.12.2013

 • Психологічні ідеї Нового часу: головні ідеї Галілея, Декарта, Спінози, Гоббса, Лейбніца. Визначення та зміст гештальт-психології, видатні представники даного напряму в психології, та ступінь використання його основних принципів на сучасному етапі.

  контрольная работа [30,5 K], добавлен 31.01.2011

 • Поняття свідомості, її сутність і особливості, психологічне обґрунтування та значення в житті людини. Істрія вивчення свідомості, сучасні відомості про неї, різновиди та характеристика. Поняття суспільної свідомості, її структура, елементи та функції.

  реферат [20,8 K], добавлен 24.04.2009

 • Тлумачення уваги в історії психологічної думки. Особливості розвитку уваги молодших школярів. Ясність і виразність змістів свідомості. Переключення та розподіл уваги. Сприйняття величини, спостережливості. Формування уміння порівнювати, аналізувати.

  курсовая работа [640,1 K], добавлен 04.04.2014

 • Визначення сутності, структури масової свідомості та її ролі в системі соціальних зв'язків. Аналіз формування масової свідомості в умовах існування тоталітарної держави. Встановлення особливості психологічного впливу харизматичного лідера на думку людини.

  курсовая работа [57,8 K], добавлен 26.05.2010

 • Особливості новотвору підліткового віку. Типи розвитку особистості та емоційна, мотиваційна та вольова сфери підлітка. Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення. Цінність як засіб відображення дійсності у свідомості людини.

  курсовая работа [46,0 K], добавлен 03.09.2010

 • Метод інтроспекції i два джерела всіх наших знань. Експерименти найбільш строгих інтроспекціоністів. Екстроспекція, не внутрішне сприйняття, а звичайне зовнішне сприйняття. РізнI підходи до свідомості: як до єдиного процесу так i до подвоєного процесу.

  реферат [19,8 K], добавлен 18.07.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.