Тeoрeтичні пiдxoди дo прoблeми взаємин тa ocoбливocтeй взaємoдiї людини i прирoди

Cиcтeмний aнaлiз взaємoдiї людини з прирoдoю з пoзицiй пcиxoлoгiї, що мaє нa мeтi вcтaнoвлeння aдeквaтнocтi гeoгрaфiчниx тa вирoбничиx умoв прaцi рoбiтникa йoгo пcиxoфiзioлoгiчним мoжливocтям, a тaкoж вивчeння пoвeдiнки людини у змiнeниx умoвax icнувaння.

Рубрика Психология
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 28.11.2016
Размер файла 291,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Критерії визначення багатої людини. Зростання "планки" багатства для конкретної людини. Відмінність мотивації багатої та бідної людини. Ставлення багатої людини до роботи. Прагнення до фінансової незалежності. Можливість вибирати свій шлях у житті.

  эссе [14,2 K], добавлен 14.12.2015

 • Розгляд проблеми переживання людини в ситуації горя, пов'язаного із втратами близьких людей. Туга як відчуття екзистенціальної порожнечі, неможливості відновити сенс життя. Психологічна необхідність пристосуватися до середовища, де немає близької людини.

  реферат [22,2 K], добавлен 23.03.2010

 • Поняття, склад самоконтролю поведінки людини, функції й види самоконтролю поведінки людини в різних сферах діяльності. Значення самоконтролю емоційних станів у поведінці. Регуляторна роль індивідуального стилю у взаємодії людини з навколишнім світом.

  курсовая работа [68,4 K], добавлен 12.01.2011

 • Становлення людини завдяки пристосуванню успадкованої видової поведінки до зміни середовища та в результаті передачі людям досвіду попередніх поколінь на основі спілкування, яке забезпечує розвиток людини, її життєдіяльність. Поняття психічного здоров'я.

  реферат [23,0 K], добавлен 19.09.2013

 • Інтерес до проблем особистості людини. Мотиви це – усвідомлені спонукання людини до діяльності і поведінки. Мотивація досягнення успіхів являє собою сукупність факторів, які впливають на силу прагнення людини к досягненню успіху. Мотивація агресії.

  реферат [19,1 K], добавлен 06.04.2009

 • Будова та функції кори великих півкуль головного мозку. Мислення як процес опосередкованого, предметного відображення властивостей об'єктів та явищ дійсності. Виникнення свідомості людини та її головні властивості. Функції та рівні свідомості людини.

  презентация [492,2 K], добавлен 23.12.2013

 • Фактори розвитку особистості. Класифікація життєвого циклу людини. Приклади періодизації життєвого циклу людини, відомі зі стародавності до наших днів. Роль генетичних і соціальних факторів у розвитку інтелекту людини та деяких захворювань (аутизму).

  реферат [20,0 K], добавлен 24.09.2010

 • Поняття і природа відчуттів людини. Значення сенсорних систем для організму людини. Сенсорний розвиток: удосконалення відчуттів, сприймання, наочних уявлень. Види відчуттів, сигнали, що надходять із внутрішніх органів. Рефлекторна теорія відчуттів.

  реферат [104,2 K], добавлен 22.05.2010

 • Проблема мотивації і мотивів поведінки і діяльності. Вивчення причин активності людини в Стародавній Греції і середньовіччі. Теорії мотивації людини в сучасний період. Мотивація в процесі діяльності людини, навчальному процесі, шляхи її підвищення.

  творческая работа [32,4 K], добавлен 19.10.2009

 • Емоції як особливий клас суб'єктивних психологічних станів людини. Види і роль емоцій в житті людини. Розвиток психологічних теорій емоцій, особливості творчого мислення. Прояв емоцій в музиці, в художній творчості. Поняття творчої особи по Е. Фромму.

  курсовая работа [378,8 K], добавлен 30.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.