Багатофакторне дослідження діяльності Вільхівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

Роль психолога в школі. Виявлення особливостей темпераменту школярів. Діагностика шкільної тривожності, впевненості в собі, лідерських здатностей. Тест по виявленню спрямованості на себе, колектив, завдання. Методика вивчення акцентуацій особистості.

Рубрика Психология
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 01.03.2017
Размер файла 71,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

34

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

Кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами ім. академ. І.А. Зязюна

Звіт

По психолого-педагогічній практиці

На тему: Багатофакторне дослідження діяльності Вільхівської загальноосвітнбої школи I-III ступенів

Керівник практики від ВНЗ

Проф. Романовський О.Г.

Виконала: студентка групи СГТ 14-В

Сабада Ю.

Харків 2016

Зміст

 • Вступ
 • Розділ 1. Теоретична Частина
 • 1. Виявлення особливостей темпераменту
 • 2. Виявлення впевненості в собі
 • 3. Діагностика Шкільної Тривожності
 • 4. Проектні методики
 • 5. Тест по виявленню спрямованості на себе, колектив, на завдання
 • 6. Методика Дерево
 • 7. Методика вивчення акцентуацій особистості (К. Леонгарда)
 • 8. Опитувальник лідерства
 • 9. Методика Самооцінки лідерства
 • 10. Тест діагностика лідерських здатностей
 • Практична Частина
 • Загальний висновок
 • Список використаної літератури
 • Приложения

Вступ

Актуальність дослідження даної теми: Людині властиво бажання знати самого себе і знати інших. Знати іншого, щоб знати себе, або знати себе, щоб знати іншого. У тому чи іншому випадку, нам потрібно враховувати такі індивідуальні особливості, як темперамент, самооцінка впевненості у собі, комунікативні якості особистості, діагностика шкільної тривожності, і інші, нерозривно пов'язані між собою і становлять "картину" особистості людини.

Мета роботи: закріплення, розширення і поглиблення отриманих теоретичних знань.

Об'єкт роботи: Вільхівська Загальноосвітня школа I-III ступенів

Предмет роботи: Учні школи

Завдання: Протестувати учнів школи за допомогою різних методик

Я - Сабада Юлія Олександрівна проходила практику у Вільхівскій загальноосвітній школі I-III ступенів м. Харкова під керівництвом Сєріковой Світлани Нурматівни, директора школи. В період з 1 вересня по 27 вересня 2016 року, в якості психолога-практиканта.

Метою проходження навчально-ознайомчої практики по психології є закріплення, розширення і поглиблення отриманих теоретичних знань через ознайомлення з діяльністю шкільного психолога за допомогою придбання первинних професійних умінь, навичок і досвіду роботи в шкільній сфері.

План роботи, складений мною на період перебування в школі

01.09.16- Знайомство зі школою. Бесіда консультативного характеру з директором школи. Розробка плану.

02.09.16 - Підбір Методик

· Для молодих класів (1-4) - Проективні методики. Неіснуюча тварина, Моя Сім'я.

· Для основної школи (7 та 9) - Особливості Темперамента, Самооцінка впевненості в собі, Комунікативні якості особистості, Діагностика шкільної тривоги, Самооцінка лідерства, Діагностика лідерських особливостей

· Для індивідуальних занять з учнем (додатково)

5 класу - Неіснуюча тварина, Моя сім'я, Три дерева, Дом людина дерево, особливості спілкування, виявлення направленості

11 класу - Особливості Темперамента, Самооцінка впевненості в собі, Комунікативні якості особистості, Діагностика шкільної тривоги, Самооцінка лідерства, Діагностика лідерських особливостей, особливості спілкування, виявлення направленості

05.09-06.09.16 - Проведенні проективні методики на молодших класах.

07.09.16 - Тестування на 7 класі

08.09.16 - Тестування на 9 класі

09.09. - 11.09.16 - За проханням одного з батьків, провела індивідуальні роботи з учнем 5 класу.

12.09.16 - Тестування з учнем 11 класу, який стоїть на обліку в міліції.

13.09-16.09.16-Обробка результатів молодшої школи

17.09-20.09.16 - Обробка результатів основної школи

21.06-26.06.16-Оформлення звіту практики

27.09.16 - Завіреність документів.

Роль психолога в школі

Навіщо потрібен психолог в школі? Робота психолога в школі нерозривно пов'язана з освітнім процесом. Для початківця фахівця школа - хороша можливість набути цінного досвіду роботи з людьми, з дітьми, досвід розв'язання різноманітних психологічних проблем. Школа для дитини є центром освоєння соціуму. Перший досвід міжособистісних відносин, засвоєння знань, і багато чого іншого - все це отримує дитина в школі. Саме тут необхідно виробити єдину лінію роботи і педагогів, і батьків, і психолога. Психолог допомагає дитині засвоїти весь цей досвід через освоєння поведінки, і побудова власної позиції, при якій у дитини виробляється усвідомлене сприйняття світу.

Від успішної роботи психолога залежать умови формування педагогічних завдань. Психолог може виявити причини неуспішності чи агресивності дітей. Потім робота ведеться з батьками учня. Хто краще може розібратися в поведінці дітей, як не їхні батьки? Успішне співробітництво психолога, батьків та вчителів школи часто призводить до потрібних результатів щодо поведінки дитини.

темперамент шкільна тривожність акцентуація

Розділ 1. Теоретична Частина

1. Виявлення особливостей темпераменту

Коли говорять про темперамент, то мають на увазі багато психічних відмінностей між людьми - розходження по глибині, інтенсивності, стійкості емоцій, емоційної вразливості, темпу, енергійності дій і інші динамічні, індивідуально-стійкі особливості психічного життя, поведінки та діяльності. Тим не менш, темперамент і сьогодні залишається багато в чому спірною і невирішеною проблемою.

Однак при вчені визнають, що темперамент - біологічний фундамент, на якому формується особистість як соціальна істота.

Темперамент відбиває динамічні аспекти поводження, переважно уродженого характеру, тому властивості темпераменту найбільш стійкі і постійні в порівнянні з іншими психічним особливостями людини. Найбільш специфічна особливість темпераменту полягає в тому, що різні властивості темпераменту даної людини не випадково сполучаться один з одним, а закономірно зв'язані між собою, утворюючи певну організацію, структуру, що характеризує темпераменти.

Отже, під темпераментом варто розуміти індивідуально своєрідні властивості психіки, що визначають динаміку психічної діяльності людини, що однаково виявляючись у різноманітній діяльності незалежно від її змісту. цілей, мотивів, залишаються постійними в зрілому віці і у взаємозв'язку характеризують тип темпераменту.

До властивостей темпераменту відносяться індивідуальні особливості, які 1. регулюють динаміку психічної діяльності в цілому;

2. характеризують особливості динаміки окремих психічних процесів;

3. мають стійкий і постійний характер і зберігаються в розвитку протягом тривалого відрізка часу;

4. знаходяться в строго закономірному співвідношенні, що характеризує тип темпераменту.

Користуючись певними ознаками, можна з достатньою визначеністю відрізнити властивості темпераменту від всіх інших психічних властивостей особистості.

2. Виявлення впевненості в собі

Впевненість в собі - властивість особистості, ядром якого виступає позитивна оцінка індивідом власних навичок і здібностей як достатніх для досягнення значимих для нього цілей і задоволення його потреб. Воно складається із загальної впевненості в собі, соціальної сміливості та ініціативи в соціальних контактах.

Впевненість - слово, яке включає в себе три інших слова, пов'язані між собою: "у", "віра" і "юність". У зв'язці слова можна трактувати, як віра в юність. Під юністю розуміється період між дитинством і зрілістю. Тобто той самий вік, коли людина вчиться самостійно брати відповідальність за своє життя, стаючи дорослим. Таким чином, впевненість один з етапів розвитку людської свідомості, яка прокидається відповідальністю за свої вчинки. Упевненості і невпевненість - це наслідок рівня знання себе і своїх можливостей. Даний стан досягається через щире відношення з самим собою і умінням чесно і самостійно себе оцінювати. Рівень впевненості залежить від розвитку людської свідомості та обсягу досвіду, який був проінтегрований.

Неважливо скільки років людині, скільки він побачив ситуації і людей. Важливо якість взаємодії в цих ситуаціях, а саме - усвідомлення причинно-наслідкових зв'язків. Чим більше людина усвідомила життєвого досвіду, тим більше він може керувати своїм життям, і, отже, тим впевненіше він себе в ній відчуває.

3. Діагностика Шкільної Тривожності

У психологічному словнику тривожність - це індивідуальна психологічна особливість, яка полягає в підвищеній схильності відчувати занепокоєння в самих різних життєвих ситуаціях, в тому числі и таких, які до цього не привертають. Слід відрізняти тривогу від тривожності. Якщо тривога-це епізодичні прояви занепокоєння, хвилювання дитини, то тривожність є стійкім станом. Тривога не пов'язана з якою-небудь певною ситуацією і виявляється та проявляється майже завжди.

Проблема тривожності є однією з найбільш актуальних проблем у сучасній психології. Серед негативних переживань людині, тривожність займає особливе місце, часто вона призводить до зниження працездатності, продуктивності діяльності, до труднощів у спілкуванні. У стані тривоги ми, як правило, переживаємо не одну емоцію, а деяку комбінацію різних емоцій, шкірні з яких впливають на наші соціальні взаємини, на наше соматичний стан, на сприйняття, мислення, поведінку. При цьому слід враховувати, що стан тривоги у різних людей може викликати різні емоції. Тривожність - Індивідуальна психологічна особливість, яка полягає в підвищеній схильності відчувати занепокоєння в різних життєвих ситуаціях, в тому числі і тиху, об'єктивну характеристику яка до цього не приверталася. Тривога може породжуватися як реально неблагополуччям особистості в найбільш значущих сферах діяльності й спілкування, так і існувати всупереч об'єктивно благополучному положенні, будучи наслідком питань комерційної торгівлі особистісних конфліктів, порушеннях у розвитку самооцінки і т.д. Тривожність як властивість особистості багато в чому обумовлює поведінку суб'єкта. Певний рівень тривожності - природна й обов'язкова особливість активної діяльності особистості. У кожної людини існує свій оптимальний або бажаний рівень тривожності. Оцінка людиною свого стану в цьому відношенні є для неї істотним компонентом самоконтролю й самовиховання. Проти підвищеного рівня тривожності є суб'єктивний прояв неблагополуччя особистості. Тривожність робить істотній вплив і на самооцінку людини. Підвищений рівень тривожності у людини може свідчити про її недостатню емоційну пристосованість до тих чи інших соціальних ситуацій. Це породжує загальну установку на невпевненість в собі. Таким чином, питання вивчення дитячої та підліткової тривожності займає значне місце в сучасній психології. Серед найбільш складних питань - виявлення причин виникнення та способів корекції тривожної поведінки.

4. Проектні методики

У зв'язку зі зростаючою проблемою в прикладних психологічних дослідженнях особистості проективні методики стали широко використовуватися в багатьох галузях психологічної практики. Однак не завжди їх застосування виправдане завданнями конкретного дослідження, а одержувані результати інтерпретуються в категоріях, адекватних уявленням про особистість, що склалися у вітчизняній психології. Проективні методи дослідження особистості, ймовірно, - одна з найбільш складних і суперечливих областей психологічної психодіагностики.

Це стосується практично всіх аспектів: конструювання проективних тестів, їх адаптації, випробування та застосування, навчання кваліфікованих фахівців для роботи з ними. Стійкий інтерес психологів до проективної діагностиці зберігається вже понад півстоліття. Різні проективні методики широко використовуються в практиці дослідження особистості в усіх галузях сучасної психології. З їх допомогою не тільки одержують будь - які знання про особистість.

Нерідко вони слугують робочим інструментом для перевірки тих чи інших теоретичних положень. Про важливість місця, які проективні методики займають в сучасній психодіагностиці, свідчать регулярно проведенні протягом багатьох років міжнародні конгреси, створені в багатьох країнах спеціальні наукові інститути і суспільства, що публікуються на різних мовах періодичні видання.

Традиційно вважається, що дослідженнями, що передбачив створення проективних тестів, були роботи В. Вундта і Ф. Гальтона. Саме їм належить честь першого використання методу вільних ("словесних") асоціацій. Також у цьому напрямку працювали такі психологи як: К.Г. Юнг, Г. Кент і А. Розанов, Д. Рапапорт, Герман Роршах, В.В. Абрамов, Дж. Келлі, Д. Кроут, Т. Канн.

1. Моя Сім'я. Тест призначений для виявлення особливостей сімейних відносин. Він допоможе прояснити відносини дитини до членів своєї сім'ї, то, як він сприймає їх і свою роль в сім'ї, а також ті характеристики відносин, які викликають в ньому тривожні і конфліктні відчуття. Сімейну ситуацію, яку батьки оцінюють з усіх боків позитивно, дитина може сприймати абсолютно інакше. Дізнавшись, яким він бачить навколишній світ, сім'ю, батьків, себе, можна зрозуміти причини виникнення багатьох проблем дитини і ефективно допомогти йому при їх вирішенні.

2. Неіснуюча тварина - Серед безліч психологічних методик дослідження особистості особливе місце займає проектна методика "Неіснуюча тварина". Це пояснюється тим, що її інтерпретація дає велику інформацію про особу при витраті мінімальної кількості часу на виконання завдання. Тест не тільки простий, але і дуже цікавий, доступний як дорослим, так і дітям. Тест створено вітчизняним психологом М.З. Дукаревічем, виходячи з особливостей психомоторного зв'язку. Коли людина малює, то аркуш паперу в цей час є особливою моделлю простору, в якому за допомогою рухів домінантною (у більшості людей правої) руки фіксується ставлення до цього простору. Головною метою методики є загальне дослідження особистості, на основі якого психолог висуває гіпотезу про деякі її особливості, ні в якому разі не роблячи однозначних висновків про людину без комплексної діагностики.

3. "Будинок-Дерево-Людина" (ДДЛ) - одна з найвідоміших проективних методик дослідження особистості. Вона була запропонована Дж. Буком в 1948 р. Тест призначений як для дорослих, так і для дітей. Можливо групове обстеження. Процедура діагностики полягає в наступному. Обстежуваному пропонується намалювати будинок, дерево і людину. Потім проводиться опитування за розробленим планом.Р. Берні при використанні тесту ДДЛ просить зобразити дерево, будинок і людину в одному малюнку, в одній відбувається сцені. Вважається, що взаємодія між будинком, деревом і людиною являє собою зорову метафору. Якщо привести весь малюнок в дію, то цілком можливо помітити те, що дійсно відбувається в нашому житті. Особливим способом інтерпретації може бути порядок, в якому виконується малюнок будинку, дерева і людини. Якщо першим намальовано дерево, значить, основне для людини - життєва енергія. Якщо першим малюється будинок, то на першому місці - безпека, успіх або, навпаки, нехтування цими поняттями.

5. Тест по виявленню спрямованості на себе, колектив, на завдання

Для визначення особистісної спрямованості можливо використовувати орієнтаційну анкету, вперше опубліковану Б. Бассом у 1967 р. Анкета складається з 27 пунктів, для кожного з яких можливі три варіанти відповіді, що відповідають трьом видам спрямованості особистості. За допомогою методики виявляють такі спрямованості:

1. Спрямованість на себе (Я) - орієнтація на пряму винагороду й задоволення безвідносно до роботи й співробітників, агресивність у досягненні статусу, владність, схильність до суперництва, дратівливість, тривожність, інтровертність.

2. Спрямованість на спілкування (ОС) - прагнення за будь - яких умов підтримувати відносини з людьми, орієнтація на спільну діяльність, але часто на шкоду виконанню конкретних завдань або наданню щирої допомоги людям, орієнтація на соціальне схвалення, залежність від групи, потреба в прихильності й емоційних відносинах з людьми.

3. Спрямованість на роботу (Д) - зацікавленість у вирішенні ділових проблем, виконання роботи якнайкраще, орієнтація на ділове співробітництво, здатність відстоювати в інтересах справи власну думку, що корисно для досягнення спільної мети.

6. Методика Дерево

Методика спрямована на дослідження шкільної мотивації та адаптації. Вона була створена для школярів з метою перевірити, як вони освоїлися в школі за перші три роки. Проте пізніше з'ясувалося, що тест актуальний і для дорослих. Методика була запропонована на семінарі шкільних психологів в Одесі англійськими психологами Джоном і Дайаной Лампен (1997р) для забезпечення можливості більш повного вивчення особистості учня. Даний тест дітям дуже подобається.

7. Методика вивчення акцентуацій особистості (К. Леонгарда)

Опитувальник Г. Шмішека, К. Леонгарда призначений для діагностики типу акцентуації особистості, опублікований Г. Шмішека в 1970 р і є модифікацією "Методики вивчення акцентуацій особистості К. Леонгарда". Методика призначена для діагностики акцентуацій характеру і темпераменту. Згідно К. Леонгардом акцентуація - це "загострення" деяких, властивих кожної людини, індивідуальних властивостей. Акцентуйовані особистості не є патологічними, іншими словами вони нормальні. У них потенційно закладені як можливості соціально позитивних досягнень, так і соціально негативний заряд. Виділені Леонгардом 10 типів акцентуйованих особистостей розділені на дві групи: акцентуації характеру (демонстративний, педантичний - застряє, збудливий) і акцентуації темпераменту (гіпертимічний, дистимічний - тривожно-боязкий, циклотимічний - афективний, емотивний). Тест призначений для виявлення акцентуйованих властивостей характеру і темпераменту осіб підліткового, юнацького віку і дорослих. Характерологічний тест Шмішека підходить для обліку акцентуації характеру в процесі навчання, професійного відбору, психологічного консультування, профорієнтації.

8. Опитувальник лідерства

На думку Р. Хогана, Г. Керфі и Д. Хогана, лідерство - це переконані люди, які можуть вимагати від інших виконання своїх наказів тільки тому, що мають владу - не Лідери. Лідер - це та людина, яка може переконати інших людей відкласти на якийсь час свої власні захоплення. Саме коротке визначення лідерства Належить Т. Гембл и М. Гембл: "Лідерство - це здатність впливати на інших". Стало бути, будь-яка людина, що впливає на інших, може стати лідером, і кожен член групи має лідерській потенціал. З усього різноманіття досліджень присвяченій темі лідерства (більше 7000 книг, статей та презентацій).

9. Методика Самооцінки лідерства

Даний тест дозволяє визначити актуальний рівень виявлення лідерства у сумісній діяльності.

Обов'язкова умова лідерства - володіння владою в конкретних формальних чи неформальних організаціях різних рівнів та масштабу - від держави та навіть групи держав до урядових установ місцевого самоврядування або народних и суспільних груп і рухів. Формалізована влада лідера закріплюється законом. Але у всіх випадках лідер має соціальну та психологічну, емоційну опору в суспільстві або колективах людей, які за ним слідують. Лідерство - це відношення вчителя й учня. Лідер передає своєму оточенню знання, моральні цінності. Приватні гідності лідера - зразок для наслідування, предмет поваги. Тому моральний вигляд лідера привертає Розум та грає чималу роль у його успіху або невдачі. В інформаційному суспільстві все важче приховати дефекти особистості лідера і, навпаки, легше показати его гідності.

10. Тест діагностика лідерських здатностей

Представлена методика дозволяє оцінити здатність людини бути лідером. Вам пропонується 50 висловлювань, на які потрібно дати відповідь "так" або "ні". Середнього значення у відповідях не передбачено. Довго не замислюйтесь над висловлюваннями. Якщо сумніваєтеся, все-таки зробіть позначку на "+" або "-" ("а" або "б") на користь того альтернативної відповіді, до якого ви найбільше схиляєтеся.

Практична Частина

1 клас:

Неіснуюча тварина. 1 класс не налаштований на учбовий процес. Не хоче слухати та запам'ятовувати їм потрібну інформацію. Відсутність вух говорить нам про це. Більша частина дітей, відчувають тривогу, це нормально, рахуючи те що, вони тільки прийшли до школи. У всіх дітей спостерігається агресія, но не атакуюча, а захищаюча самих себе (може розповідати про груповий захист, вони самі маленькі у школі, і не готові цьому відступати). Мала частина дітей прагне до влади, та домінуванню над оточуючими людьми. Всі діти дуже агресивні, емоціональні. Половина дітей прагне на минуле, половина на майбутнє. (Дитсадок-Школа). Багатьом не подобається, що іх поведінкою керують, в цьому проявляється егоцентризм (дитина думає тільки про себе). Винятком стало декілька дітей, у яких було виявлено, економію сил, злість на дорослих, невпевненість в собі та в своїх силах.

Моя Сім'я. Клімат в багатьох родинах майже однаковий. Є винятки. Половина класу малює себе, як члена родини, а половина ні (не відчуває себе в родині). Це може розповідати нам, про погані взаємовідносини в родині. Дитині важно знаходитись в такій родині, та дитина приховується в собі, і становиться інтровертом. В багатьох сім'ях тато головний, а тоді звичайно мама. Е такі випадки коли дитина рахує себе головною в родині (малює себе першим) Це говорить про високий рівень егоцентризму. Дитина думає, що їй все дозволено і що їй за це нічого не буде.

2 клас:

Неіснуюча Тварина. Кожна дитина індивідуальна, так як і його малюнок. У малюнку передається весь його душевний світ. Багато діток захищає свій світ, і не готові відкривати його для інших. У цей захист входить і агресія (не нападають, а захищає), діти стиснуті і замкнуті в собі. Їм страшно показати самих себе, боязнь бути відкинутим, не прийнятими, ображеними. Багато тварин літає в хмарах (немає опори, на чому б стояло тварина) Це говорить про невпевнених у собі, своїх силах.

Моя сім'я. Деякі дітки малювали свою сім'ю (українську). На малюнках присутній прапор України і його колірні відтінки. Це говорить про патріотизм і любов до своєї країни. Було присутнє багато різних атрибутів (Будинок, квіти, пташки, сонце і т.д.) Це говорить про те, що дитина любить прикрашати більше, ніж це є насправді. Дитина малював маму з татом дуже маленькими, а будинок дуже великий - яскраво виражені страхи, проблеми, життєві негаразди. 1 малюнок обрізали, це говорить про те, що дитина інтроверт, затиснутий, він не знає, як проявити себе. Також цей малюнок оформлений без колірного забарвлення - не вистачає емоційності.

3 клас:

Неіснуюча Тварина. Велика частина класу хоче показати себе за інших людей. Чи не ті, ким ми їх бачимо. Хлопці хочуть, щоб їх боялися, знали, хто вони і що вони представляють собою, в цьому проявляється у них нападає агресія. Багато хто не впевнений у собі і своїх силах (їм потрібен захист). Майже всі тварини доброзичливі і посміхаються, що говорить про відкритість, дружелюбність, позитивний настрій і любові. Тим не менше частина дітей стривожені, про це свідчить сильний натиск і нерівномірна штрихування.

Моя сім'я. Всі дітки охоче малювали себе і свою сім'ю. В цілому всі дітки намалювали добре. Результати були дуже різні. 1/10 класу намалювали всю повноцінну сім'ю (Папа, Мама, Я). 2/10 класу намалювали тільки батьків, а себе не стали (розвиток егоцентризму). 3/10 класу намалювали тільки тата (його роботу) - говорить про те, що дитина бачить, що тато дуже багато працює для сім'ї, і вдома його не вистачає. 4/10 намалювали взагалі всю свою сім'ю і своїх родичів (більше 7 чоловік), говорить про дуже хороших взаєминах в сім'ї.

4 клас:

Неіснуюче тварина. Дуже багато тварин намальовані злими. Злі очі, рот з зубами, ікла, шипи, хвости з колючками це все елементи прямої агресії. Тварини з двома, трьома головами, хвостами говорить нам про страх і велич. Діти хочуть, щоб їх всі боялися і визнавали відразу. Проте, майже всі малюнки несуть в собі позитивні емоції, тварини посміхаються - несуть в собі тепло, що говорить про хороші якості, які властиві в кожній дитині.

Моя сім'я. Всі з радістю погодилися малювати свою сім'ю, і у них це вийшло добре. Все вийшло дуже веселими, дружніми. Багато хто малював свою сім'ю, котрі тримали за руки, це говорить про дуже хороших, теплих, довірчих відносинах. Багато хто малював не тільки маму і тата, а й своїх домашніх тварин, що може бути як позитивний знак. Це говорить нам про те, що кожна дитина вважає його своєю частиною сім'ї, і що тварина грає дуже велику роль в розвитку дитини.

7 клас:

ПІБ

Вік

Тем-нт

СУВС

ККЛ

ДШТ

БПЛ

СЛ

ДЛЗ

1

Невзорова Софія

12

Хол-Мел.

11

8

1.3/22 2.4/11 3.6/13 4.1/6.5.2/6.6.1/5.7.2/5.8.4/8

1.7 2.6 3.4 4.3 5.11 6.5 7.12

8

26

2

Теплов Володимир

12

Сангв.

10

7

1.4/22 2.6/11 3.7/13 4.4/6 5.5/6 6.2/5 7.2/5 8.4/8

1.9

2.8

3.5

4.12 5.8

6.5

7.9

6

26

3

Боршов

Олександр

13

Сангв.

14

6

1.4/22 2.6/11 3.7/13 4.6/6 5.5/6 6.4/5 7.5/5 8.4/8

1.4 2.3 3.6 4.4 5.7 6.6 7.9

7

30

4

Рябчук Назар

12

Сангв.

13

8

1.19/22 2.9/11 3.9/13 4.4/6 5.4/6 6.5/5 7.4/5 8.4/8

1.8 2.103.124.8 5.9 6.7 7.11

7

27

5

Макаров Станислав

13

Флегм.

13

5

1.17/22 2.5/11 3.8/13 4.2/6 5.5/6 6.5/5 7.3/5

8.2/8

1.5 2.8 3.4 4.9 5.6 6.7 7.8

6

27

6

Літвінов Валера

11

Флегм.

11

6

1.16/22 2.5/11 3.6/13 4.2/6 5.3/6 6.4/5 7.3/5 8.4/8

1.6 2.4 3.7 4.6 5.9 6.9 7.6

8

20

7

Нгуен Анна

12

Мелан.

13

9

1.7/22 2.5/11 3.9/13 4.1/6 5.1/6 6.3/5 7.4/5 8.5/8

1.112.4 3.8 4.6 5.7 6.9 7.8

6

26

8

Витчинкина Вероника

13

Холер.

10

4

1.1/22 2.0 3.8/13 4.0 5.0 6.0

7.2/5 8.4/8

1.4 2.3 3.3 4.8 5.8 6.7 7.4

4

11

9

Овсяник Вера

12

Флегм.

15

7

1.19/22 2.4/11 3.6/13 4.0 5.2/6 6.2/5 7.4/5

8.4/8

1.5 2.7 3.8 4.6 5.6 6.7 7.8

5

14

10

Рибалкина Полина

11

Мелан.

9

6

1.3/22 2.4/11 3.5/13 4.0 5.0 6.1/5 7.0 8.1/8

1.122.123.124.125.106.127.108.12

10

36

Висновки 7 класу: Більша частина класу має сангвіністичний тип темпераменту. Самооцінка на середньому рівні. Комунікативні якості - середній рівень. Самооцінка лідерства та лідерські здатності на середньому рівні. Шкільна тривога є, але вона не турбує в навчанні. Клас щирий, але стриманий в своїх емоційних проявах, слід більше рахуватися в своїй поведінці з оточуючими людьми.

9 клас:

Піб

Вік

Тем-нт

СУВС

ККЛ

ДШТ

БПЛ

СЛ

ДЛЗ

1

Овсяник Мария

13

Флегм.

11

4

1.7/22 2.9/1 3.9/13 4.2/6 5.2/6 6.3/5 7.3/5 8.4/8

1.3 2.3 3.4 4.6 5.7 6.8 7.5

7

27

2

Миллер Анна

13

Хорл-Сангв-Мелан.

17

5

1.9/22 2.6/11 3.7/13 4.4/6 5.2/6 6.3/5 7.3/5 8.4/8

1.4 2.6 3.6 4.7 5.5 6.1 7.4

5

24

3

Новикова Александра

13

Флегм.

12

6

1.9/22 2.6/11 3.9/13 4.4/6 5.1/6 6.4/5 7.4/5 8.3/8

1.7 2.8 3.6 4.8 5.8 6.9 7.8

6

26

4

Ус Альона

14

Сангв.

9

5

1.9/22 2.5/11 3.7/13 4.1/6 5.2/6 6.2/5 7.1/5

8.2/8

1.5 2.7 3.9 4.7 5.10 6.9 7.9

7

30

5

Лисих Ирина

13

Мелан.

14

6

1.1/22 2.3/11 3.4/13 4.0 5.0 6.1/5 7.2/5 8.4/8

1.8 2.8 3.11 4.6 5.9 6.7 7.8

7

32

6

Войнов Марк

14

Холер.

11

5

1.16/22 2.6/11 3.5/13 4.4/6 5.6/6 6.4/5 7.3/5

8.4/8

1.11 2.5 3.4 4.6 5.8 6.8 7.9

9

29

7

Долгого Виталия

14

Флегм.

11

7

1.17/22 2.9/11 3.8/13 4.3/6 5.4/6 6.5/5 7.2/5 8.8/8

1.8 2.9 3.9 4.10 5.11 6.8 7.9

6

36

8

Добрина Анастасия

14

Флегм.

14

6

1.9/22 2.6/11 3.9/13 4.3/6 5.3/6 6.3/5 7.4/5

8.2/8

1.11 2.7 3.9 4.6 5.11 6.7 7.9

8

28

9

Ванденко Анна

13

Холер-Мелан-Сангв.

20

5

1.15/22 2.2/11 3.9/13 4.2/6 5.3/6 6.3/5 7.4/5 8.5/8

1.8 2.8 3.11 4.12 5.8 6.9 7.5

4

35

10

Поцелуев Евгений

14

Флегматик

11

7

1.1/22 2.3/11 3.4/13 4.0 5.0 6.1/5 7.0 8.4/8

1.8 2.9 3.10 4.11 5.9 6.9 7.11

6

26

11

Осадько Валериія

14

Флегм.

14

7

1.14/22 2.5/11 3.6/13 4.4/6 5.4/6 6.2/5 7.5/5 8.6/8

1.8 2.9 3.9 4.10 5.10 6.9 7.9

6

27

12

Погребняк Екатерина

14

Флегм.

13

6

1.6/22 2.5/11 3.7/13 4.1/6 5.1/6 6.3/5 7.1/5

8.7/8

1.10 2.10 3.9 4.8 5.11 6.10 7.9

7

28

13

Поветкина Илонна

13

Сангв.

11

7

1.13/22 2 6/11 3.9/13 4.4/6 5.4/6 6.2/5 7.2/5 8.8/8

1.9 2.9 3.10 4.6 5.6 6.7 7.3

7

24

14

Решетняк Олександр

14

Флегм.

12

7

1.11/22 2.9/11 3.9/13 4.4/6 5.4/6 6.3/5 7.1/5

8.7/8

1.7 2.8 3.10 4.9 5.8 6.9 7.11

8

32

15

Иванова Светлана

14

Холер-Сангв.

16

7

1.15/22 2.7/11 3.7/13 4.5/6 5.2/6 6.4/5 7.3/5 8.4/8

1.8 2.7 3.9 4.11 5.6 6.7 7.6

5

33

16

Глявина Анастасія

14

Сангв.

16

3

1.11/22 2.5/11 3.10/13 4.4/6 5.2/6 6.4/5 7.1/5 8.3/8

1.5 2.4 3.6 4.7 5.8 6.4 7.8

9

27

17

Карпенко Дарья

15

Сангв.

12

5

1.7/22 2.6/11 3.10/13 4.4/6 5.2/6 6.3/5 7.2/5 8.7/8

1.7 2.8 3.8 4.7 5.9 6.9 7.4

8

37

18

Лисих Анастасия

15

Мелан.

13

5

1.8/22 2.2/13 3.3/13 4.0 5.2/6 6.1/5 7.0 8.2/8

1.5 2.8 3.7 4.8 5.9 6.4 7.11

8

24

19

Шкрябин Владимир

13

Сангв.

9

4

1.18/22 2.6/11 3.8/13 4.4/6 5.5/6 6.5/5 7.2/5 8.8/8

1.9 2.10 3.6 4.12 5.6 6.9 7.8

8

26

20

Седов Кирил

14

Сангв.

13

4

1.17/22 2.5/11.3.7/13 4.5/6 5.3/6 6.5/5 7.4/5 8.8/8

1.112.10 3.7 4.9 5.9 6.11 7.9

5

35

21

Соботович Софія

14

Сангв.

11

8

1.13/22 2.6/11.3.8/13 4.3/6 5.3/6 6.2/5 7.4/8

1.10 2.10 3.9 4.9 5.10 6.8 7.9

7

26

22

Нехаенко Наталья

14

Мелан.

8

2

1.9/22 2.4/11.3.5/13 4.5/6 5.2/6 6.3/5 7.2/5

8.1/8

1.6 2.9 3.9 4.11 5.8 6.7 7.9

7

29

23

Боровий Никита

15

Флегм.

10

5

1.22/22 2.2/11 3.10/13 4.6/6 5.6/6 6.5/5 7.3/5

8.8/8

1.8 2.8 3.11 4.7 5.9 6.4 7.5

8

33

Висновки 9 класу: Клас має: 10 Сангвіників, 9 Флегматиків, 5 Холериків, 4 Меланхоліка. Самооцінка впевненості в собі та комунікативні якості - на середньому рівні. Самооцінка лідерства займає високий рівень, говорить про те що є лідерство у класі. Діагностика лідерських здатностей показала, що учні мають: Низький рівень - 1 учень, Високий - 3 учні, Середній - 7 учнів.

Індивідуальна робота з учнем 5 класу

За проханням одного з батьків (Мати), було проведено індивідуальну роботу та тестування з учнем 5 класу. Миленко Ярослава Сергійовича. Ярославу 10 років, зростає без батька, є сестра, бабуся та мати. За словами мами, хлопчик погано вчиться, не реагує на зауваження, в школі майже не з ким не спілкується, грубить матері, живе в свойому мирі. Сестра молодша, пішла у перший клас.

Про брата, розповіла: Ярік слухняний, іноді вередує, коли чогось дуже сильно хоче. Мене бува кривдить, але я його люблю. Бабуся не змогла розповісти про хлопчика, так як вона знаходилась за межами країни. Ярослав про себе: Мене звати Ярік. Мені 10 років, скоро вже 11 буде. В мене є Мама - Света, Сестра - Софійка та бабуся - Галина. Я вчусь в 5 класі. В мене є домашня тварина. Кіт-Вася та Хом'як - Вишня. Я з ними граюсь після уроків. Мені подобається урок малювання та фізкультури. Математику і англійську мову я не люблю. В школі зі мною не дуже спілкуються, ображаюсь мене. Друзів в мене мало.

Я провела тестування за такими методиками:

1. Неіснуюча тварина. Назва: Павук у якого є крила. Демон. Форма: Маленька тваринка, що говорить про невпевненість в собі та своїх силах. Голова та її частини: Рот - крива лінія, що свідчить про агресивну поведінку, про злість та ворожнечу. Тулуб: Багато ніг - почуває невпевненість, потрібно опора, відчуває недостатнє вміння в соціуму. Назва - говорить про злість та агресію.

2. Дім, Дерево, Людина. Першим намальований будинок - першорядне значення мають безпеку, затишок, і комфорт. Будинок, що стоїть поблизу, - відкритість, гостинність, контактність. Прибудови - прагнення до чогось нового, незвичного. Нестандартне рішення проблем. Відсутність дверей - вам важко розкритися перед іншими людьми (особливо близькими), хоча вам цього хочеться. Занадто велика дах - фантазії залучають вас куди більше реальної дійсності. Прозорі стіни - потреба постійного контролю над ситуацією. Неадекватна оцінка навколишньої дійсності. Демонстративність. Намальована тільки одна бічна стіна - ви часто протиставляєте себе оточуючим. Висота стін більше їх ширини - розвинена фантазія, можлива замкнутість. Сходи, що впираються в глуху стіну, - зовнішня холодність і внутрішня потреба в спілкуванні. Можливо, вам складно поглянути на себе з боку. Відсутність вікон - відчуженість, замкнутість, скритність. Дуже великий стовбур - бажання вирватися з рамок, встановлених суспільством. Агресія, виражена в поведінці, мови або думках. Великий стовбур з дрібним листям - то, що важливо для вас, зараз вам недоступно. Це порушує вашу душевну рівновагу. Відсутність вікон - відчуженість, замкнутість, скритність. Дуже великий стовбур - бажання вирватися з рамок, встановлених суспільством. Агресія, виражена в поведінці, мови або думках. Великий стовбур з дрібним листям - то, що важливо для вас, зараз вам недоступно. Це порушує ваш душевну рівновагу. Пошкодження на дереві - травмуючий досвід в минулому. Людина, що складається з паличок, - для вас тягарем спілкування з іншими людьми. Маленька голова - на ваш погляд, обдумано і виважено приймати рішення - це дуже нудно. Вас приваблює все, що приносить вам задоволення. Чи визнаєте верховенство почуттів над розумом. Пусті очниці - відстороненість від неприємних сторін життя. Шия відсутня - вас часто захоплюють тілесні потяги і вам важко їх контролювати. Тулуб занадто маленьке - заперечення тілесних потягів або почуття приниження, власної гідності. Широкий розмах рук - ви енергійні і націлені на дію.

3. Моя Сім'я. Намалював Маму, тата, себе та сестру. Тата намалював (мама спілкується з одним чоловіком), а рідного нема. Всі усміхаються, мама і тато тримаються поруч. Він та сестра теж поруч. Тим часом, тато головний, він вищий, друга мама, тоді сам хлопчик та сестра. Клімат хороший. Взаємини добрі та теплі.

4. Темперамент - Флегматик.

5. Самооцінка впевненості в собі - 9/20. Невпевнений в собі та в своїх силах.

6. Діагностика шкільної тривожності показала таку результаті:

1. Загальна тривожність школи - 14/22;

2. Фрустрація потреб в достиганні успіху 4/11;

3. Страх самовираження 5/13;

4. Страх перевірки знань 4/6;

5. Страх не відповідати очікуванням оточуючим 3/6;

6. Опірність стресу 4/5;

7. Проблеми та страхи з вчителями 6/8.

7. Методика "дерево" - №20 - завищена самооцінка.

8. Спрямованість - на себе. Завищена самооцінка.

9. Леонгардо - емотивний тип. (М'якосердя, боязкість, співчуття)

10. Лідерські здатності - 28 балів - середні.

Індивідуальна робота з учнем 11 класу

Провела тестування за проханням директора з учнем 11 класу, який стоїть в кімнаті міліції, за крадіжку приватного майна з садиби.

Шоломій Євген Валерійович. 16 років, навчається в 11 класі. В родині взаємовідносини нормальні, конфліктів майже не бува. Житлові та матеріальні умови - вище середнього. Євген на своє здоров'я не скаржиться.

Взаємовідносини знаходяться на високому рівні, так як хлопець може знайти спільну розмову майже з будь-ким. Не агресивний в відносинах, не конфліктуюча людина. Комунікативні якості особистості розвинені добре. Інтереси проявляються в фізичному плані. Дуже захоплюється спортом. Євгену присутні такі якості: добрий, активний, відкритий, спілкуючий, спрямований, емоціональний, енергійний, легко йде на контакт, гарне відчуття гумору. Відносини до алкоголю, курінню, наркотикам - різко негативні. Було проведено тестування: Характерний флегматично-сангвіністичний тип темпераментна. В основі лежить спокійний, помірний тип нервової системи. Самооцінка середня, не завищена. Говорить про відчуття міри. Впевнений в своїх силах, наполегливий в подоланні життєвих труднощів. Має високий рівень намірів. Потрібність в достиганнях середня, ставить перед собою цілі, з мінімальним риском. Відносини к правовим нормам поведінки - активні, але недостатньо стійкі. Група згуртована на середньому рівні. Діагностика шкільної тривожності показала таку результаті:

1. Загальна тривожність школи - 16/22;

2. Фрустрація потреб в достиганні успіху 9/11;

3. Страх самовираження 13/13;

4. Страх перевірки знань 3/6;

5. Страх не відповідати очікуванням оточуючим 4/6;

6. Опірність стресу 5/5;

7. Проблеми та страхи з вчителями 7/8. За професіональним володінням мріє стати будівником. Лідерство - має високий вплив та мотивацію. Лідерські здатності - 36 б - високі.

Загальний висновок

Дуже важливим, якщо не визначальним фактором, що сприяє моїм успіхам, стало доброзичливе ставлення педагогів. Ніхто не відмовляв мені в допомозі, деякі викладачі давали цінні поради, допомагали. Потрібно зауважити, що з боку учнів я теж отримала підтримку. Вони проявляли дисциплінованість, повагу і зацікавленість. Таке ставлення значно полегшило мою задачу при проведенні тестування. Безсумнівно, в управлінні колективом учнів, мені допомогли знання, отримані при вивченні вікової психології та ін. Дисциплін.

Звичайно, доводилося стикатися з деякими труднощами. У будь-якому класі є надмірно активні учні, які звикли бути в центрі уваги. До таких учням потрібно було знайти підхід, і, в більшості випадків, мені вдавалося впоратися з цим завданням.

Крім того, потрібно завжди бути готовим до виникнення в учнів питань. Ігнорувати їх не можна, так як можна втратити інтерес, довіру і повагу класу. Щоб бути готовим до різного роду непередбачених обставин і несподіваним питань, дуже важливо ретельне планування і обмірковування всіх аспектів при підготовці.

Психолог повинен оцінити загальний стан класу і особистість кожного окремо взятого учня і на підставі зроблених висновків дати класному керівнику рекомендації з організації навчальної діяльності в своєму класі.

Список використаної літератури

1. Виготський Л.С. Педагогічна психологія, Под ред. В.В. Давидова. - М.: Педагогіка. - 1991. - 480с.

2. Битянова М.Р. Організація психологічної роботи в школі. М.: Досконалість, 1997.

3. Бернс Р. Розвиток Я-концепції і виховання. - М.: Прогрес, 1986. - 420с.

4. Зимова І. А Педагогічна психологія: Підручник для вузів - М.: Логос, 2001. - 384с.

5. Нокарідзе, Темперамент особистості і фіксована установка, - Тбілісі, 1970 р. - стор. 5-7

6. Стреляу, Роль темпераменту в психічному розвитку, - М., 1982 р., стор 49-59.

7. Виготський Л.С. Питання дитячої психології. М., 1997.

8. Габдрева Г.Ш. Основні аспекти проблеми тривожності у психології. // Тонус, 2000,5.

9. Мей Р. Проблема тривоги / Пер. з англ. Гладкова О.Г.М. - 2001.

10. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности: учебное пособие / Под. ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. - СПб.: Речь, 2008

11. Прихожан А.М. Психологическая природа и возрастная динамика тревожности: Личностный аспект: Дис. д-ра психол. наук. М., 1996.

12. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. Т.1,2. М.: Педагогика, 1986

13. Бурлачук Л.Ф., Коржова Е.Ю. Психология жизненных ситуаций: Учебное пособие. М.: Российское педагогическое агентство, 1998.

14. Белоус В.В. Темперамент и деятельность. - Пятигорск, 1990 - 346с.

15. Ломов Б.Ф. Психологические исследования общения. - М.: "Наука", 2009.

16. Атаянц Н.Г. Психология конфликтов в средней школе: Моногр. - Владикавказ: Изд-во Сев. - Осет. гос. ун-та им. К.Л. Хетагурова, 2002. - 124 с. - Библиогр.: 134 назв.

17. Казарцева О.М. Культура речевого общения: теория и практика. - М., 1999.

18. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. - М., 2000.

19. Милованов Ю.Е. Лидер и вождь: опыт типологии. - Ростов-н/Д., 1992.

20. http://www.opraktike.ru/skachat/730

21. http://www.vashpsixolog.ru/lectures-on-the-psychology/144-psixologo - pedagogicheskaya-praktika/1292-otchet-o-psixologo-pedagogicheskoj-praktike-v-shkole

22. http://azps.ru/tests/tests_familypicture.html

23. http://psycabi.net/testy/635-test-dom-derevo-chelovek-ddch-proektivnaya-metodika-risunochnyj-test

24. http://detskiefantazii.ru/analizrisunka2/kluchiknesuchectvuucheejivotnoe/klyuchi-k-testu-nesushhestvuyushhee-zhivotnoe-nogi.html

25. http://vsetesti.ru/325/

Приложения

А також використані методики:

1. Виявлення особливостей темпераменту і впевненості в собі

2. Тест з виявлення комунікативних якостей особистості

3. Діагностика рівня шкільної тривожності (Філіпс)

4. Проективна методика: Моя сім'я, Неіснуюча тварина, Дім Дерево Людина.

5. Тест по виявленню спрямованості на себе, колектив, на завдання

6. Методика " Дерево"

7. Методика вивчення акцентуацій особистості (К. Леонгарда)

8. Багатофакторний опитувальник лідерства (Bass, B. M., Avolio, B. J. (1990). Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press.

9. Методика Самооцінки лідерства

10. Тест діагностика лідерських здатностей (Е. Жариков, Е. Крушельницкий)

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Методологічні і теоретичні проблеми дослідження тривожності особистості. Поняття про тривогу й тривожність. Причини и основні фактори шкільної тривожності. Психолого-педагогічні умови, шляхи і засоби подолання шкільної тривожності молодших школярів.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 10.06.2010

 • Поняття темпераменту та тривожності, їх сутність. Типи вищої нервової діяльності і темперамент. Характеристика типів темпераменту. Тривожність як причина виникнення неврозу. Діагностика рівня тривожності та домінуючого типу темпераменту студентів.

  курсовая работа [46,9 K], добавлен 18.07.2011

 • Виявлення особливостей структури й формування спрямованості особистості старшокласника, його життєвих орієнтацій та мотивів. Соціально–психологічні настановлення особистості старшокласників. Методика О.Ф. Потьомкіної на визначення мотиваційної сфери.

  курсовая работа [86,4 K], добавлен 29.04.2014

 • Теоретичні аспекти проявів та поняття шкільної тривожності, причини, які її породжують. Зміна форм організації навчальної діяльності. Експериментальне дослідження рівня ситуативної, особистісної, шкільної, самооціночної, міжособистісної тривожності.

  курсовая работа [41,2 K], добавлен 29.10.2010

 • Суть поняття тривожності молодших школярів та теоретико-методологічний аналіз проблеми. Причини тривожності. Експериментальне визначення особистісної шкільної тривожності у дітей молодших класів. Психолого-педагогічні умови, шляхи і засоби її подолання.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 15.06.2010

 • Поняття спрямованості особистості, її вивчення у вітчизняній та зарубіжній психології. Сучасні теорії, що лежать в її основі. Дослідження педагогичної спрямованості, взаємозв’язок спрямованості особистості студента з його професійною ідентичністю.

  курсовая работа [302,3 K], добавлен 13.11.2011

 • Аналіз теоретичних підходів до дослідження проблеми спільної діяльності. Команда та колектив як суб’єкти спільної діяльності. Експериментальне дослідження соціально-психологічних особливостей уміння і готовності особистості до колективної праці.

  курсовая работа [93,8 K], добавлен 27.06.2015

 • Вплив типу темпераменту на розвиток пам’яті дітей молодшого шкільного віку. Виявлення ведучого типу темпераменту молодших школярів за допомогою методики Айзенка. Результати дослідження домінуючого типу темпераменту, його взаємозв’язку з розвитком пам'яті.

  курсовая работа [660,1 K], добавлен 26.12.2013

 • Розвиток лідерських якостей студентської молоді. Визначення типологічних чинників стилів лідерства на основі виявлення наявності та характеру їх зв’язку з типологічними особливостями особистості. Діагностика типів акцентуації рис характеру і темпераменту.

  дипломная работа [1,1 M], добавлен 25.08.2014

 • Аналіз проблеми спрямованості особистості у філософської, психологічної та педагогічної літератури. Формування відповідних компонентів професійної спрямованості майбутніх психологів. Методики діагностування типу спрямованості особистості студентів.

  автореферат [61,0 K], добавлен 19.04.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.