Ґендерні студії в контексті структурної методології і кібернетичної реальності

Принципи структурності і лінгвоцентричності в контексті ґендерних досліджень. Інтерпретація мови як структурної основи життя в ґендерному контексті у творчості О. Забужко. Принцип відмінності у дослідженнях Ю. Крістевої з ґендерної проблематики.

Рубрика Социология и обществознание
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 25.02.2016
Размер файла 221,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Молодіжна субкультура в контексті соціокультурного життя суспільства. Неформальні об’єднання як вияв молодіжної субкультури. Витоки та розвиток неформального руху. Моральні переконання, ідеали, самосвідомість і почуття дорослості як новотвори молоді.

  дипломная работа [90,0 K], добавлен 05.11.2010

 • Самовизначення людини як індивіда і індивідуальності. Основоположні принципи сучасного людинознавства у контексті трансформації глобальних соціальних видозмін. Головні фактори трансформації глобальної соціальної динаміки та розвитку наукових систем.

  статья [20,5 K], добавлен 07.11.2017

 • Характеристика феномену влади, причини недовіри до неї українських громадян. Поняття толерантності у політичному контексті. Принципи формування громадянського суспільства. Аналіз основних шляхів оптимізації відносин між владою та населенням в Україні.

  статья [70,2 K], добавлен 23.06.2013

 • Дослідження політичної активності в контексті принципів її розгортання у просторі та часі. Важливі напрями політичної соціалізації. Роль політичної активності молоді у культурній складовій державотворення. Причини низької зацікавленості молоді політикою.

  статья [27,5 K], добавлен 29.08.2013

 • Індивідуалізм, його природа та характерні особливості. Принцип індивідуалізму як принцип організації суспільної реальності. Основи механізму функціонування суспільства. Роль принципу методологічного індивідуалізму в економічних науках та соціології.

  курсовая работа [43,7 K], добавлен 09.07.2013

 • Аналіз значення виразу Альберта Дж. Данлепа: "Компанія належить не її співробітникам, постачальникам або місцевості, де вона розташована, а тим, хто в неї інвестує". Визначення поняття та сутність мобільності, її вплив на ієрархічну піраміду суспільства.

  реферат [27,0 K], добавлен 16.08.2010

 • Проблема взаємозв’язку між актуальними суспільно-політичними процесами в сучасній Україні та соціальною довірою як фактором, що одночасно є детермінантою і наслідком. Роль довіри/недовіри в поглибленні соціально-політичної кризи, загостренні конфліктів.

  статья [25,2 K], добавлен 31.08.2017

 • Альтруїзм в контексті соціального обміну. Надання допомоги як прояв замаскованого егоїзму. Емпатія як джерело істинного альтруїзму. Порівняння і оцінка теорій альтруїзму. Американські соціальні психологи прогнозують пояснення альтруїзму.

  реферат [25,5 K], добавлен 08.04.2007

 • Явище морального хаосу. Складові моральної свідомості, які постають базовою конструкцією моралі і визначають її "обличчя". Поняття "термодинамічної рівноваги". Відсутність моральних норм. Існування застарілих принципів, які не відповідають новим умовам.

  статья [23,2 K], добавлен 29.08.2013

 • Інститут сім'ї в контексті соціології. Механізми соціальної захищеності сімей в суспільстві, що трансформується. Специфіка соціальної роботи з сім’єю. Роль центру соціальної служби у підтримці сімей. Особливості соціальної роботи з сім’єю закордоном.

  курсовая работа [73,4 K], добавлен 09.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.