"Ідеальна жінка": уявлення про жіночу красу в СРСР у 1920-1930-ті роки

Вивчення змін у правовому та соціальному становищі жінок СРСР У 1920–1930-ті роки та вплив радянської ідеології на уявлення про жіночу красу. Значення ленінсько-сталінських комсомольських організацій у формуванні та вихованні "нової жінки" в СРСР.

Рубрика Социология и обществознание
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 19.03.2016
Размер файла 165,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Законодавча база соціального забезпечення населення в 1917-1922 роки. Держава - головний суб’єкт допомоги, усунення від цієї діяльності церкви, громадських організацій, приватних осіб. Соціальна допомога в роки другої світової війни та повоєнний час.

  курсовая работа [73,8 K], добавлен 12.07.2009

 • Соціальне положення жінки, її місце в суспільній ієрархії. Дослідження проблеми емансипації жінок. Підлегле становище жінок в історичному минулому, виконання ними лише своїх домашніх і материнських обов'язків. Статус жінки у Радянському Союзі і у наш час.

  контрольная работа [34,7 K], добавлен 13.12.2012

 • Спроба з’ясувати роль кооперації щодо формування "нового" жіночого образу як громадсько-активного соціального суб’єкта. Загальний аналіз теоретичних та практичних моделей використання потенціалу жінок в розбудові соціальної та громадської сфери держави.

  статья [17,5 K], добавлен 14.08.2017

 • Здійснення всебічної індустріально-центрованої модернізації соціально-економічного організму. Феномен жорсткої монополії на пізнання і владу. Характеристика сталінської соціальної політики. Кадрова політика в державі. Прискорення соціального розвитку.

  статья [29,4 K], добавлен 14.08.2013

 • Определение детской беспризорности. Предыстория проблемы и причины возникновения беспризорности. Способы решения проблем детской беспризорности. Борьба с беспризорностью и формы работы с беспризорными и безнадзорными детьми в 1920-1930 гг..

  контрольная работа [31,2 K], добавлен 03.12.2008

 • Хоторнский эксперимент. Элтон Мэйо - наиболее видный представитель школы человеческих отношений, возникшей в США в 1920-1930 годах. Его работы оказали большое влияние на развитие социологической теории в ХХ веке.

  реферат [21,6 K], добавлен 14.08.2004

 • Історія становлення фемінізму як соціальної проблеми, його вплив на розвиток сучасного суспільства та погляд на сім'ю. Місце сім'ї у нинішньому соціумі, трансформація традиційного укладу. Статус жінки в сьогоднішній родині крізь призму фемінізму.

  курсовая работа [104,7 K], добавлен 22.03.2011

 • Дослідження щодо відношення опитуваних до лідерства жінки: риси ідеальної жінки-керівника, проблеми при поєднанні трудового і сімейного життя. Організація соціологічного дослідження: вибірка, розробка і логічний аналіз анкети, методика опитування.

  курсовая работа [99,2 K], добавлен 22.02.2010

 • Роль ґендера у визначенні соціальної поведінки жінок і чоловіків у суспільстві. Представництво жінок в державних органах. Заробітна плата та зайнятість. Потерпання жінок від стримування кар'єрного зростання, насильства, сексуальних домагань керівників.

  презентация [640,2 K], добавлен 11.12.2011

 • Соціологія як наука про суспільство. Соціологія в системі соціальних та гуманітарних наук. Об’єкт соціального значення. Структура та функції соціолог. Суспільство як об’єкт вивчення соціології. Уявлення про суспільство в історії соціології.

  курсовая работа [41,5 K], добавлен 24.04.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.