• Исследование проблемных вопросов: что является основным смыслом истории как исследования, является ли история точной наукой, и если нет то в чем ее главное отличие, зачем и кому необходимо ее изучать, а также какая от нее польза и может ли быть вред.

  статья (15,0 K)
 • Смысл жизни как философская категория. Актуальность проблемы смысла жизни в философии различных эпох, периодов, формаций. Смысл жизни по мнению Аристотеля, Эпикура, Диогена. Место смысла жизни в философии Средневековья, Нового времени, Возрождения.

  эссе (20,8 K)
 • Возможности обновленной электронной таблицы Microsoft Excel, преимущества пользовательского интерфейса Office Fluent. Ускорение извлечения, сортировки и фильтрации данных в таблицах. Редактор формул и усовершенствования для редактирования изображений.

  презентация (997,6 K)
 • Основные виды делового общения, его функции. Общение как коммуникация: невербальные и вербальные средства общения. Характеристика этапов делового общения. Деловой этикет как важнейшая сторона профессионального поведения. Речевые и психологические правила.

  контрольная работа (56,0 K)
 • Печать на 3D-принтере автомобиля компании Local Motors. Графеновый детектор электромагнитного излучения. Беспроводной микроконтроллер для работы с гаджетами. Использование реактивной тяги в ранце "джетпак". Мужской контрацептивный препарат Vasalgel.

  презентация (2,3 M)
 • Обґрунтування стратегії та принципів організації в'їзного туризму. Визначення факторів впливу на його розвиток. Вивчення міжнародної співпраці та державної політики в туризмі. Аналіз інфраструктурного і ресурсного потенціалу в'їзного туризму в Україні.

  дипломная работа (217,3 K)
 • Результати комплексного експериментально-розрахункового дослідження теплофізичних властивостей компресорних мастил: ХМІ Азмол, ХС 15, ХС 40, Planetelf ACD 100 FY, Reniso WF 15A, Mogul ONF 46, Lunaria FR 32, Castrol Icematic SW22, Castrol Icematic SW32.

  автореферат (72,4 K)
 • В'ялення продуктів у штучних умовах, їх класифікація. Виготовлення сушених товарів. Показники якості, дефекти і зберігання в'ялених і сушених рибних товарів. Асортимент рибних консервів, їх споживні властивості, пакування, маркування і зберігання.

  реферат (25,3 K)
 • Постать В’ячеслава Казимировича Липинського як видатного вітчизняного вченого та громадсько-політичного діяча. Значення і сутність його історико-релігієзнавчого спадку. Погляд на роль релігії і церкви у суспільному житті та державному будівництві.

  статья (18,4 K)
 • Выпуск ночных истребителей и фоторазведчиков. Создание тяжелого бомбардировщика ХВ-35. Наращивание ударной мощи США. Разработка самолетов и крылатых ракет, невидимых для радиолокаторов противника, Применение поглощающих радиоволны материалов обшивки.

  реферат (21,1 K)
 • Биография В.В. Бианки - советского писателя, автора многих произведений для детей, его литературная деятельность. Особенности природоведческих рассказов В. Бианки, связь их с народной традицией. Популярность рассказов из "Лесной газеты" писателя.

  реферат (42,1 K)
 • Огляд біографії українського літературного діяча. Визначення наслідків прокламації, нелегальної літератури, виступів перед робітниками, переховування від недремного жандармського ока. Характеристика філософсько-етичних ідей конкордизму Винниченка.

  реферат (24,7 K)
 • Творча біографія Володимира Дрозда. Фантастика i життєва правда у творах. Аналіз морального стану сучасникiв. Сюжет та композиція повісті "Ирій". Розуміння життєвих цінностей. Образ головного героя повісті Михайла Решета, його цитатна характеристика.

  презентация (1,8 M)
 • Новелістична спадщина Вашингтона Ірвінга. Відображення поетичного та іронічного образу "старосвітської" Америки в творах письменника. Ознайомлення із творчістю Натаніеля Гортона - засновника морально-психологічного напряму американської літератури.

  реферат (41,5 K)
 • Исследование и характеристика книги В.Б. Кобрина "Иван Грозный", как попытки представить основные вехи правления царя. Определение основных тенденций в развитии страны ко времени царствования Ивана Грозного. Анализ системы областного управления.

  монография (17,4 K)
 • В. Короленко как публицист, редактор, общественный деятель, русский писатель и журналист: знакомство с краткой биографией, анализ творческой деятельности. Характеристика журнала "Русское богатство". Особенности статьи В. Короленко "О свободе печати".

  реферат (20,5 K)
 • Эстетические принципы и мировоззрение В.А. Серова. Этапы формирования художественного метода мастера, влияние Репина на становление его живописной манеры. Стилистические особенности парадных портретов. Реакция современников на творческие поиски художника.

  курсовая работа (2,9 M)
 • Участь В. Симоненка й А. Горської у національно-культурному інтелектуальному русі шістдесятництва. Наукові розвідки, присвячені українським шістдесятникам. Контроверсійні думки про літературу та роль письменників в подоланні інерції страху в суспільстві.

  статья (120,4 K)
 • Биография и творческая эволюция известного российского философа и поэта с украинскими корнями В.С. Соловьева. Церковно-конфессиональная разделенность Соловьева как подмена любви к Богу. Яркая индивидуальность В.С. Соловьев с его "неумещаемостью".

  статья (272,7 K)
 • Творчество одного из замечательнейших поэтов России Велемира Хлебникова. Краткая биография, образование и семья поэта. Сложность поэтических образов в стихах Хлебникова и непризнанность русского Нострадамуса. Связь времени с пространством и поколениями.

  статья (1,8 M)