• Роль візантійської музичної культури у формуванні культур слов’янського ареалу. Історія розвитку та специфіка візантійської нотації. Невменна нотація у візантійсько-слов’янському просторі. Візантійські піснеспіви в українській нотолінійній транскрипції.

  автореферат (41,0 K)
 • Наукове осмислення трансформаційних процесів в образотворчому мистецтві незалежної України. Культурно-історичні умови, що спричинили трансформації в художній культурі України. Характер змін, які відбулися в жанрах та стилістиці художнього образотворення.

  автореферат (47,9 K)
 • Тлумачення поняття та основні аспекти літературної категорії "образ автора". Аналіз біографічних даних та творчого доробку Т. Шевченка. Вивчення поезії 1837–1847 років, образ внутрішнього світу автора вираженого в ліриці (цінності, уподобання, риси).

  автореферат (37,0 K)
 • Соціально-філософське дослідження еволюції образу майбутнього у ідеологіях. Тенденції формування цивілізації, відображення її у процесах розвитку українського суспільства. Етапи генезису і традиції філософського осмислення поняття "образ майбутнього".

  автореферат (74,0 K)
 • Особливості реалізації образу Шерлока Холмса крізь призму модерного світобачення. Етапи та закономірності його еволюції під впливом кризових явищ даного періоду, що відображено у пізніших творах детективного циклу Конан Дойля на рубежі ХІХ-ХХ ст.

  статья (145,7 K)
 • Системи пакетної обробки. Багатотермінальні системи. Глобальні мережі. Поява локальних мереж. Обчислювальні мережі - окремий випадок розподілених систем. Мультипроцесорні комп'ютери. Багатомашинні системи. Основні програмні й апаратні компоненти мережі.

  реферат (327,1 K)
 • Вивчення специфіки державної наукової політики України. Особливості публічної адміністрації у сфері здійснення наукової політики на сучасному етапі розвитку суспільства. Характеристика виконання функцій, спрямованих на реалізацію публічного інтересу.

  статья (364,6 K)
 • Управління міжнародними інвестиційними ризиками. Ризик-менеджмент як один з важливих складників ефективного управління міжнародною інвестиційною діяльністю. Довіра до світової фінансової системи. Отримання збитків інвесторами внаслідок змін середовища.

  статья (50,6 K)
 • Опис підходів до менеджменту лісових екосистем. Сталий врожай комерційної деревини. Багатоцільове використання сталого врожаю. Природно-функціонуючі лісові екосистеми. Просторовий розподіл місць проживання диких тварин багатьох видів у лісовому ландшафті.

  статья (194,0 K)
 • Становлення та розвиток менеджменту якості, його взаємозв'язок із загальним менеджментом. Концепція інтегрованих і міжфункціональних процесів управління якістю та практика їх реалізації. Сертифікація систем якості та міжнародні стандарти ISO серії 90003.

  реферат (30,0 K)
 • Характеристика різних видів інтересів, що спонукають країни до інтеграційних дій. Виділення цілі державно-управлінської діяльності в певних сферах, що охоплюють регіональні торгівельні угоди. Основні засади формування зовнішньоекономічних відносин.

  статья (186,8 K)
 • Характеристика буття матерії і простору. Уявлення Аристотеля про простір з догмами християнства. Фіксація минулого через пам`ять. Відмова від античного циклічного часу Августином Блаженним. Ідея вічності Фоми Аквинського. Філософія часу і буденності.

  доклад (20,2 K)
 • Проблема національної ідентичності як одна з визначальних в українському русі за національне самовизначення кінця XIX - початку XX століття. Системне обґрунтування концепції всеукраїнськості в історико-публіцистичному доробку В’ячеслава Липинського.

  статья (34,3 K)
 • Дослідження подвійної функції Національного банку України як органу державного управління та банківської установи. Місце НБУ в податковій системі щодо впливу на податкову правосуб'єктність банків другого рівня, формування доходів державного бюджету.

  статья (110,8 K)
 • Аналіз еволюції системи літерних знаків французького письма ІХ – початку ХХІ ст. у фонографічному та ідеографічному аспектах. Опис гемінованих літерних графем і орфограм кожного періоду розвитку французької мови. Динаміка розвитку основних принципів.

  статья (331,0 K)
 • Розгляд світоглядних переорієнтацій у творчості К. Вєжинського, зумовлених суспільними та історичними подіями. З’ясування впливу літературного оточення на його творчий розвиток. Визначення художньо-естетичних засобів моделювання поетом художнього світу.

  автореферат (39,0 K)
 • Зміни гемодинаміки на доклінічному етапі на макро- і мікроциркуляторному рівнях, етапі пізнього гестозу (ПГ) і реконвалесценції для профілактики виникнення ускладнень. Значення реографії щодо виявлення ранніх доклінічних ознак ПГ під час вагітності.

  автореферат (36,7 K)
 • Огляд розвитку регіональної політики Ізраїлю в контексті процесу врегулювання проблеми на Близькому Сході. Відображення наслідків палестинської проблеми на розвитку міжнародних відносин. Розгляд засобів розв'язання арабсько-ізраїльського конфлікту.

  автореферат (27,4 K)
 • Погіршення відносин між країнами-членами ОАЄ та Ізраїлем. Засудження ізраїльської політики в Африці. Формування позиції відносно Близькосхідного конфлікту. Резолюція П’ятої Асамблеї "Резолюція щодо агресії проти ОАР". Проведення Десятої Асамблеї ОАЄ.

  статья (28,4 K)
 • Еволюція європейської безпеки у першій половині 90–х років. Деякі аспекти можливих наслідків у політиці у зв’язку з розширення НАТО. Програми партнерства і співробітництва Північноатлантичного Альянсу з країнами ЦСЄ та проблеми його розширення.

  контрольная работа (39,9 K)