• Дослідження життєвого шляху видатного українського письменника Івана Франка. Аналіз творчої та наукової спадщини, перекладацької діяльності. Релігійні погляди письменника. Переклади творів Франка іншими мовами. Останні роки життя. Вшанування пам'яті.

  реферат (20,1 K)
 • Сутність та особливості творчості Івана Франка, дослідження життєвого шляху письменника. Опис педагогічної спадщини Франка, специфіка принципу демократизації освіти. Аналіз навчального плану Львівського університету, зміст та методи шкільного навчання.

  статья (206,9 K)
 • Аналіз літературних взаємин сербського письменника Іво Андрича з українською культурою у межах системних рівнів. Типологічні сходження й аналогії в історичних романах І. Андрича і П. Загребельного й О. Гончара на рівні змістових та формотворчих елементів.

  автореферат (40,9 K)
 • Аналіз реалізації текстових властивостей в текстах-перекладах українською та російською мовами. Вплив національно-культурних аспектів у процесі перекладу івритомовної прози. Мовні категорії цільності і засоби зв’язку в художніх текстах сучасним івритом.

  автореферат (50,6 K)
 • Проблеми збереження основних властивостей тексту у відтвореннях сучасної івритомовної прози українською та російською мовами. Мовні індекси цільності івриту, його перекладів. Здолання національно-лінгвокультурних бар’єрів розуміння івритомовної прози.

  автореферат (98,3 K)
 • Проблеми збереження основних властивостей тексту, його цільності і зв’язності у відтвореннях сучасної івритомовної прози українською та російською мовами. Умови створення еквівалентних текстів, створених в різних мовних системах та різних культурах.

  автореферат (49,8 K)
 • Курдське питання як політичне явище. Курди - найбільша етнічна група в Сирії, яка складає 10% загального населення. Загострення конфліктної ситуації та поширення ідейно-політичної діяльності Курдської демократичної партії. Стосунки Дамаску та курдів.

  статья (20,5 K)
 • Дослідження суспільно-політичної діяльності Ігоря Кістяковського - відомого в російських та українських дореволюційних колах адвоката, московського присяжного повіреного і державного діяча України. Політичні справи Кістяковського під час Гетьманату.

  реферат (42,8 K)
 • Керівництво і безпосередня участь І.С. Пандула у створенні в горах Східної Якутії суцільної мережі тріангуляції 1-го класу з лініями надвеликої довжини. Дослідження питань вивчення атмосферної рефракції в умовах високогір'я, високоточного нівелювання.

  биография (498,2 K)
 • Місце педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в контексті сучасної дошкільної освіти. Шляхи реалізації його педагогічних поглядів щодо формування соціально-комунікативних умінь старших дошкільників. Роль гри в процесі розвитку комунікативних умінь.

  статья (376,9 K)
 • Головна умова успіху в розвитку мислення - висока пізнавальна активність учнів. Характеристика основних методів ефективного засвоєння знань. Необхідність впровадження ігрової діяльності в навчальний процес. Описання основних психолого-педагогічних умов.

  творческая работа (76,2 K)
 • Особливості організації ігрової діяльності логопедичної групи у дошкільному навчальному закладі. Зміст роботи вихователя в логопедичній групі. Дидактичні ігри на уроках "Я і Україна" у загальноосвітніх навчальних закладах для розумово відсталих дітей.

  курсовая работа (46,0 K)
 • Характеристика виховного процесу в початковій школі. Аналіз організації ігрової діяльності на уроках. Поняття та класифікація ігор в структурі уроку. Обґрунтування педагогічних умов, що сприяють підвищенню ефективності навчально-ігрової діяльності.

  курсовая работа (54,4 K)
 • Визначення функцій гри у модерністській та постмодерністській літературі. Характеристика найприкметніших художніх творів англійської літератури останньої третини ХХ століття під кутом зору їх ігрового потенціалу. Аналіз проявів літературної гри.

  автореферат (49,5 K)
 • Сутність рольових ігор та їх місце у процесі формування у курсантів комунікативної компетентності. Функції та умови організації рольових ігор. Принципи імітаційного моделювання рольових ігор в навчально-виховному процесі як метода активного навчання.

  статья (214,9 K)
 • Кіно як аудіовізуальний твір кінематографії, що складається з епізодів, поєднаних між собою творчим задумом і зображувальними засобами, та який є результатом спільної діяльності його виконавців і виробників. Ознайомлення учнів з творчістю Довженка.

  разработка урока (23,8 K)
 • Філософське осмислення розважальності у сучасному суспільстві та характеру культури гри. Визначення ігрових принципів, що виявляються у розважальній діяльності сучасної людини. Руйнівний вплив розваг з ігровими елементами на її духовний потенціал.

  статья (301,8 K)
 • Розкриття пріоритетності розвиваючої, освітньої, виховної цілей навчання дошкільників англійської мови у порівнянні з практичною метою. Розвиток комунікативних навичок и знань дитини з допомогою гри. Використання ігор при вивченні англійської мови.

  статья (290,8 K)
 • Етапи формування європейських концепцій гри. Поняття її сучасного розуміння на базі філософсько-естетичних теорій. Аналіз специфіки функціонування ігрових структур у нотному тексті. Множинність зовнішніх ігрових модифікацій і спільних принципів.

  автореферат (46,3 K)
 • Гра як метод навчання школярів. Використання ігрової діяльності у сучасній школі. Реалізація ігрових прийомів і ситуацій при визначеній формі занять. Основні функції ігор. Застосування різних способів мотивації. Зміцнення міжособистісних відносин.

  презентация (1,4 M)