• Загальна характеристика творчості Й. Брамса. Дослідження романтичних тенденцій в музичній мові композитора, в драматургії його творів, їх поєднання з класичним світосприйняттям. Оцінка ролі композиторської спадщини Брамса в сучасному музикознавстві.

  статья (56,7 K)
 • Розкриття духовно-інтелектуальної спорідненості Вагнера і Ґете через метафізику любові як універсальний шлях пізнання та самопізнання. Музичні драми Вагнера крізь призму спрямованого до істини героя "фаустівського" типу в діалозі з "мефістофельським".

  автореферат (84,6 K)
 • Вивчення політичної системи сталінізму та огляд основних напрямків політики Сталіна. Цілі, засоби та наслідки колективізації, індустріалізації, культурної революції. Аналіз причин формування культу особи Сталіна та його внеску в історію розвитку Держави.

  презентация (8,3 M)
 • Йеллоустонский национальный парк, как один из самых посещаемых в США. Характеристика кальдеры - вулканической системы Северной Америки. Особенность размещения гейзеров и геотермальных источников на территории сквера. Суть поселения редких видов животных.

  презентация (4,9 M)
 • Наличие многочисленных гейзеров и других геотермических объектов в национальном парке Йеллоустоун. История парка и его признание международным биосферным заповедником. Географические характеристики и особенности геологии парка. Флора и фауна парка.

  реферат (29,5 K)
 • Аналіз та оцінка придатності методів прогнозування фрактальних процесів до формалізації та програмної реалізації в реальному часі для засобів автоматизації, їх вдосконалення. Необхідність врахування властивостей самоподібності фрактальних процесів.

  статья (235,3 K)
 • Цілі дослідження природно-технічних геосистем. Методи прогнозування процесів, які формуються під дією техногенних навантажень з урахування регіональних особливостей зони природокористування. Вплив речовин в ґрунтових підсистемах на екологію регіону.

  статья (256,7 K)
 • Біографія Й. Волошиновського, розробка періодизації його громадської й кооперативної діяльності. Внесок діяча в організацію спілкового будівництва та проведення кооперативних з’їздів. Функціонування та опис кооперативного часопису "Світова Зірниця".

  автореферат (41,2 K)
 • Возникновение и история развития йоги как направления в физической культуре, ее культурологическое значение, этапы становления. Восемь ступеней классической и теоретические основы хатки-йоги. Распространение данных практик по всему миру, плюсы и минусы.

  курсовая работа (64,1 K)
 • Влияние Упанишад на формирование философии йоги, ступени ее системы. Личность основателя буддизма, история его возникновения. Истины древнеиндийской религии: о страдании, Пути, правильном образе жизни. Содержание учений об анатмане, скандхах и дхармах.

  реферат (25,5 K)
 • История йоги в России. Понятие асаны как формы медитации и психического очищения, классификация ее видов по типам исполнения. Воздействие асан на больные органы. Достоинства йоги как совокупности духовных практик и действенного средства оздоровления.

  реферат (15,2 K)
 • История возникновения, сущность и ступени "восьмеричного пути" йоги на пути самосовершенствования. Физиологические аспекты и основные разделы хатха-йоги. Практические шаги по ступеням йоги: виды дыхания, возрастные ограничения и основные заповеди йогов.

  реферат (73,7 K)
 • Понятие и направления йоги как комплекса упражнений для оздоровления тела и духа человека, история и основные этапы ее развития, современные тенденции и нововведения, дальнейшие перспективы. Физиологически и психологические основы данного искусства.

  контрольная работа (42,5 K)
 • Понятие и лечение по системе йога. Компоненты йоги: асаны, пранаямы, крийи, бандха, мудра. Упрощенная классификация видов йоги: классическая йога (айенгара), хатха-йога, пауэр-йога, аштанга-йога винъяса, фитнес-йога. Практические шаги по ступеням Йоги.

  реферат (53,2 K)
 • Особистість у психології Сходу. Характеристика йоги та її коренів, що уходять до праіндійської культури. Особливості ініціації як однієї з головних складових практики з йоги. Поняття дзен-буддизму та суфізму. Основні принципи чотирьох шляхетних істин.

  реферат (26,2 K)
 • Характеристика поняття "йога", історія виникнення йоги як релігійно-філософської системи. Значення йоги для підтримання доброго фізичного та психічного здоров'я людини. Опис сучасних напрямів йоги: Хатха-йога, Аштанга-йога, Силова йога, Сахаджа-йога.

  реферат (21,6 K)
 • Використання вправ йоги в навчальному процесі. Розробка методики фізичного та психічного оздоровлення студентської молоді спеціальної медичної групи. Вплив методики фізкультурно-оздоровчих занять йогою на рівень функціональної підготовленості студенток.

  статья (294,1 K)
 • Повторення відомостей про добу Просвітництва. Ознайомлення з життям та діяльністю Фрідріха Шіллера. Підготовка учнів до сприйняття змісту драми "Вільгельм Телль", показ зв’язку драми з ідеологією Просвітництва. Розвиток читацького інтересу учнів.

  конспект урока (21,0 K)
 • Характеристика біографії українського фольклориста, хормейстера, композитора і педагога П. Бакланова. Висвячення діяльності П. Бакланова на чолі пісенно-танцювального ансамблю "Полтава". Аналіз ролі дружини Л. Бакланової у творчих досягненнях митця.

  статья (531,4 K)
 • Классификационное обозначение химически активного неметалла в периодической таблице элементов. Внешний вид кристаллов. Физические свойства йода. Его молекулярная формула и формы присутствия в природе. Применение в медицине, криминалистике и технике.

  презентация (2,2 M)