Т-2 токсикоз тварин (патогенез, діагностика, лікування, профілактика)

Клінічний прояв Т-2 токсикозу щурів, котів і свиней. Вплив Т-2 токсину на гематологічні та біохімічні показники організму. Стан печінки, обміну оксиду азоту та циклічних нуклеотидів за Т-2 токсикозу поросят. Діагностика та лікування Т-2 токсикозу тварин.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 29.10.2015
Размер файла 153,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

4. Для зменшення негативного впливу Т-2 токсину на організм тварин рекомендується унітіол, який згодовують свиням разом із кормом щоденно у дозі 30 мг/кг маси тіла.

5. Для профілактики Т-2 токсикозу тварин та підвищення антиоксидантного захисту організму рекомендується додаткове введення в раціон природних антиоксидантів (препарати вітамінів А, Е, Д3, С), або кормів, багатих на їх провітаміни (каротин, каротиноїди, токофероли) в терапевтичних дозах.

6. Результати дисертаційної роботи доцільно використовувати у науково-дослідній роботі та включити в навчальний процес з курсу “Ветеринарна токсикологія” для підготовки спеціалістів ветеринарної медицини та для слухачів післядипломної освіти.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографія

1. Хмельницький Г.О., Духницький В.Б. Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства в Поліссі України // Монографія. - Київ, “Алефа”,2004. - Т.2, розділ 5.1. - С. 527-552 (Дисертант опрацював матеріал та підготував його до друку).

Статті у наукових фахових виданнях

2. Хмельницький Г.О., Духницький В.Б., Іщенко В.Д. Клінічний стан та морфологічні зміни крові у тварин при підгострому Т-2 токсикозі // Науковий вісник НАУ. - 2000. - Вип.28. - С. 231-233 (Дисертант провів експериментальні дослідження та підготував статтю).

3. Духницький В.Б. Деякі біохімічні показники крові у тварин при експериментальному Т-2 токсикозі // Науковий вісник НАУ. - 2000. - Вип.28. - С. 287-289.

4. Духницький В.Б., Іщенко В.Д. Вплив Т-2 токсину на організм тварин // Науковий вісник НАУ. - 2001. - Вип.34. - С. 165-169 (Дисертант провів експериментальні дослідження та підготував статтю).

5. Хмельницький Г.О., Духницький В.Б., Іщенко В.Д. Вплив унітіолу на перебіг Т-2 токсикозу // Науковий вісник НАУ. - 2001. - Вип.42. - С. 30-34 (Дисертант провів експериментальні дослідження та підготував статтю).

6. Хмельницький Г.О., Іщенко В.Д., Духницький В.Б. Вплив деяких біологічно активних речовин на ферментні системи здорових та затравлених Т-2 токсином щурів // Науковий вісник НАУ. - 2002. - Вип.50. - С. 181-185 (Дисертант брав участь у проведенні експерименту та підготовці статті).

7. Духницький В.Б. Біохімічні, гематологічні та імунологічні критерії оцінки хронічного Т-2 токсикозу у поросят // Науковий вісник НАУ. - 2002. - Вип.55. - С. 49-55.

8. Іщенко В.Д., Духницький В.Б. Зміни активності ферментних систем печінки при хронічному Т-2 токсикозі поросят // Науковий вісник НАУ. - 2002. - Вип.55. - С. 70-74 (Дисертант брав участь у проведенні експерименту та підготовці статті).

9. Духницький В.Б. До питання патогенезу хронічного Т-2 токсикозу свиней // Науковий вісник ЛДАВМ ім. С.З. Гжицького. - 2002. - Т.4,Ч5. - С. 295-301.

10. Хронічний експериментальний Т-2 токсикоз поросят / Г. Хмельницький, В. Духницький, В. Іщенко, І. Стойков // Ветеринарна медицина України. - 2002. - №10. - С. 38-40 (Дисертант провів експериментальні дослідження та підготував статтю).

11. Духницький В.Б. Захисна дія унітіолу при Т-2 токсикозі поросят // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. - 2003. - Вип.5,Ч2. - С.76-81.

12. Духницький В.Б. Оцінка стану гуморального імунітету при Т-2 токсикозі поросят // Ветеринарна медицина. Міжвідомчий тематичний науковий вісник. - 2003. - №82. - С. 220-222.

13. Духницький В.Б. Протекторна дія нукливету при Т-2 токсикозі поросят // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. - 2003. - №3. - С. 23-34.

14. Духницький В. Стан показників імунної системи поросят при хронічному Т-2 токсикозі // Ветеринарна медицина України. - 2003. - №3. - С. 31-33.

15. Духницький В. Активність ферментів плазми крові поросят при хронічному Т-2 токсикозі // Ветеринарна медицина України. - 2003. - №12. - С. 31-32.

16. Духницький В.Б. Негативний вплив низьких доз Т-2 токсину на організм тварин // Вісник аграрної науки. - 2003 - №11. - С. 39-41.

17. Хмельницький Г.О., Духницький В.Б., Бойко Г.В. Обгрунтування системи контролю кормів за вмістом Т-2 токсину // Ветеринарна медицина. Міжвідомчий тематичний науковий вісник. - 2004. - №84. - С. 753-755 (Дисертант брав участь у проведенні досліджень та написанні статті).

18. Духницький В.Б. Клінічні та біохімічні зміни у щурів під впливом Т-2 токсину // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. - 2004. - №4. - С. 61-66.

19. Духницький В.Б., Іщенко В.Д. Картина крові котів та поросят при хронічному Т-2 токсикозі // Науковий вісник ЛНАВМ ім. С.З. Гжицького. - 2004. - Т.61,Ч. 2. - С. 167-174 (Дисертант брав участь у проведенні досліджень та написав статтю).

20. Духницький В.Б. Перекисне окиснення ліпідів та антиоксидантна система захисту організму поросят при Т-2 токсикозі // Науковий вісник НАУ. - 2004. - Вип.75. - С. 84-88.

21. Хмельницький Г., Духницький В. Засоби профілактики та лікування мікотоксикозів тварин // Ветеринарна медицина України. - 2004. - №9. - С. 33-34 (Дисертант підготував матеріал та написав статтю).

22. Духницький В.Б., Хмельницький Г.О. Неферментативна ланка антиоксидантного захисту організму щурів при Т-2 токсикозі та її корекція // Науковий вісник ЛНАВМ ім. С.З. Гжицького. - 2005. - Т.7,Ч. 2. - С. 239-245 (Дисертант провів дослідження та написав статтю).

23. Хмельницький Г.О., Духницький В.Б. Вплив Т-2 токсину на обмін оксиду азоту та циклічних нуклеотидів у організмі поросят // Ветеринарна медицина. Міжвідомчий тематичний науковий вісник. - 2005. - №85. - С. 1317-1320 (Дисертант провів дослідження та написав статтю).

24. Духницький В.Б., Хмельницький Г.О., Іщенко В.Д. Антидотні властивості унітіолу при гострому отруєнні нітратами великої рогатої худоби та при Т-2 токсикозі поросят // Науковий вісник НАУ. - 2005. - Вип.89. - С. 16-20 (Дисертант провів дослідження та написав статтю)..

25. Іщенко В.Д., Духницький В.Б. Роль регуляції ферментної активності нукливетом і унітіолом у зниженні негативної дії Т-2 токсину // Науковий вісник НАУ. - 2005. - Вип.89. - С. 301-304 (Дисертант брав участь у проведенні досліджень та написанні статті).

Патент

26. Патент України 4491, А61К31/355 “Спосіб зниження негативного впливу Т-2 токсину на організм тварин”: Духницький В.Б., Іщенко В.Д.; заявл. 19.05.2004; опубл. 17.01.2005.-Бюл. №1.

Методичні рекомендації та вказівки

27. Методичні рекомендації з діагностики, лікування та профілактики Т-2 токсикозу свиней / Хмельницький Г.О., Духницький В.Б., Новіцький К.М., та ін. Затверджені Державним департаментом ветеринарної медицини Мін. АП України від 31.07.2003 р., реєстр. №15-14/322 (Дисертант брав участь у підготовці та написанні методичних рекомендацій).

28. Діагностика, лікування і профілактика мікотоксикозів тварин та птиці. Методичні вказівки // Хмельницький Г.О., Духницький В.Б., Риженко В.П., та ін.- Київ, “Геопринт”, 2004. - 49 с (Дисертант написав 10 розділів методичних вказівок).

Тези доповідей

29. Хмельницький Г.О., Духницький В.Б., Доржийн Санжаа. Клініко- біохімічні зміни у поросят при гострому отруєнні Т-2 токсином // Збірник матеріалів Першої Всеукраїнської науково-методичної конференції ветеринарних фармакологів і токсикологів “Актуальні проблеми ветеринарної фармакології і токсикології” 20-22 жовтня, Київ, 1998. - С. 74.

30. Духницький В.Б., Іщенко В.Д. Клінічний стан, морфологічні та біохімічні показники крові у тварин при підгострому Т-2 токсикозі // Тези доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників та аспірантів факультету ветеринарної медицини НАУ. - Київ, 2001. - С. 94.

31. Духницький В.Б. Відновлення стану обмінних процесів в організмі поросят за умов хронічної дії Т-2 токсину // Тези доповідей наук. - практ. конф. “Організація токсикологічної допомоги в Україні” 20-21 травня, Київ, 2002. - С. 75-76.

32. Іщенко В.Д,, Духницький В.Б. Вплив малих доз токсину на систему еритрону поросят // Тези доповідей наук. - практ. конф. “Організація токсикологічної допомоги в Україні” 20-21 травня, Київ, 2002. - С. 76-77.

33. Духницький В.Б., Стойков І.І. Особливості перебігу хронічного Т-2 токсикозу поросят // Тези доповідей Першої конф. проф.-викл. складу і аспірантів навчально-наукового інституту ветеринарної медицини, якості і безпеки продукції АПК. - 2002. - С. 36.

34. Духницький В.Б., Хмельницький Г.О. Вплив Т-2 токсину на резистентність поросят // Тези доповідей Другої конференції проф.-викл. складу і аспірантів навчально-наукового інституту ветеринарної медицини, якості і безпеки продукції АПК. - 2003. - С. 39-40.

35. Хмельницький Г.О., Духницький В.Б., Бойко Г.В. Система контролю якості кормів і тваринницької продукції за вмістом Т-2 токсину // Тези доповідей конференції проф.-викл. складу і аспірантів навчально-наукового інституту ветеринарної медицини, якості і безпеки продукції АПК. - 2004. - С. 112-113.

36. Духницький В.Б. Обмін оксиду азоту та циклічних нуклеотидів в організмі поросят за Т-2 токсикозу // Тези доповідей конференції проф.-викл. складу і аспірантів навчально-наукового інституту ветеринарної медицини, якості і безпеки продукції АПК. - 2005. - С. 26-27.

ДУХНИЦЬКИЙ В.Б. Т-2 ТОКСИКОЗ ТВАРИН (ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА). - РУКОПИС

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16. 00. 04 - ветеринарна фармакологія та токсикологія.

Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН, м. Харків, 2006.

Дисертаційна робота присвячена вивченню хронічної форми експериментального Т-2 токсикозу тварин для встановлення патогенезу, пошуку засобів і методів його діагностики, лікування та профілактики.

У порівняльному аспекті вивчено клінічний перебіг, картину крові, лейкограму та стан процесів обміну речовин за хронічної форми Т-2 токсикозу щурів, котів та поросят.

Встановлено, що хронічна форма Т-2 токсикозу характеризувалась розвитком імунодефіцитного стану і зміни виявлені у клітинній та гуморальній ланках імунітету.

На біохімічному рівні встановлено порушення обміну білків, вуглеводів та мінеральних речовин, активності ферментів плазми крові, активацію процесів перекисного окиснення ліпідів, зниження активності системи антиоксидантного захисту організму, порушення обміну оксиду азоту та циклічних нуклеотидів, вплив Т-2 токсину на обмін аргініну.

Нукливет та унітіол, застосовані з лікувально-профілактичною метою за хронічної форми Т-2 токсикозу поросят, проявляють позитивний вплив на окремі показники обміну білків, вуглеводів, картину крові та активність ферментів. Унітіол проявляв антиоксидантну дію та стимулював систему антиоксидантного захисту організму.

Ключові слова: Т-2 токсикоз, нукливет, унітіол, фармакологія, поросята, коти, щурі, обмін речовин, гуморальна та клітинна ланки імунітету, перекисне окиснення ліпідів, оксид азоту.

ДУХНИЦКИЙ В.Б. Т-2 ТОКСИКОЗ ЖИВОТНЫХ (ПАТОГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА). - РУКОПИСЬ

Диссертация на соискание научной степени доктора ветеринарных наук по специальности 16.00.04 - ветеринарная фармакология и токсикология.

Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины УААН, г. Харьков, 2006.

Диссертационная работа посвящена изучению хронического экспериментального Т-2 токсикоза животных для установления патогенеза, поиска средств и методов его диагностики, лечения и профилактики.

В сравнительном аспекте изучено клиническое течение, картина крови, лейкограмма и состояние обменных процессов при хроническом Т-2 токсикозе крыс, кошек и поросят.

Установлено, что наиболее чувствительны к Т-2 токсину кошки, менее чувствительны поросята, а наиболее стойкие крысы. Картина крови кошек напоминает алиментарную токсическую алейкию и характеризируется лейкопенией, тромбоцитопенией, анемией и уменьшением цветного показателя. Картина крови поросят на ранних стадиях токсикоза характеризируется лейкоцитозом и тромбоцитозом, которые в дальнейшем изменяются лейкопенией и тромбоцитопенией. В лейкограмме кошек наблюдается эозинофилия, лимфоцитопения, сдвиг ядра нейтрофилов влево. Лейкограмма поросят характеризируется нейтрофильным лейкоцитозом, лимфопенией и моноцитозом.

Иммунологическими исследованиями установлено, что хронический Т-2 токсикоз характеризируется развитием иммунодефицитного состояния. Изменения наблюдаются в клеточном и гуморальном иммунитете.

На биохимическом уровне установлено нарушение обмена белков, углеводов и минеральных веществ, ферментативной активности плазмы крови, активацию процессов перекисного окисления липидов, снижение активности системы антиоксидантной защиты организма, нарушение обмена оксида азота и циклических нуклеотидов, влияние Т-2 токсина на обмен аргинина.

Применение при Т-2 токсикозе крыс препаратов витаминов А, Е, С, Д3 способствует нормализации обменных процессов и улучшает использование корма.

Нукливет и унитиол, примененные с лечебно-профилактической целью при хроническом Т-2 токсикозе поросят, проявляют положительное влияние на отдельные показатели обмена белков, углеводов, картину крови и активность ферментов. Унитиол проявляет антиоксидантное действие и стимулирует систему антиоксидантной защиты организма.

Применение нукливета на фоне поступления токсина в субтоксичних дозах способствует увеличению приростов в 1,8-2 раза, а унитиола - в 4 раза.

Ключевые слова: Т-2 токсикоз, нукливет, унитиол, фармакология, поросята, кошки, крысы, обменные процессы, гуморальное и клеточное звено иммунитета, перекисное окисление липидов, оксид азота.

DUKHNYTSKYY V.B. Т-2 A TOXICOSIS OF ANIMALS (PATHOGEN, DIAGNOSTICS, TREATMENT, PROPHYLAXIS). - MANUSCRIPT

The dissertation on reception of a scientific degree of the doctor of veterinary sciences on a speciality 16.00.04 - veterinary pharmacology and a toxicology.

Institute of experimental and clinical veterinary medicine UAAS, Kharkov, 2006.

Dissertational work is devoted to studying chronic experimental Т-2 a toxicosis of animals for an establishment of a pathogeny, search of agents and methods of his{its} diagnostics, treatment and prophylaxis.

In comparative aspect clinical flow, a pattern of a blood, a leukogram and a state of metabolic processes is investigated at chronic Т-2 a toxicosis of rats, cats and pigs.

Immunological researches fixed, that chronic Т-2 the toxicosis is characterized by development immunodeficite states. Changes are observed in a cellular and humoral part of immunodefence.

At a biochemical level infringement of nitrogenous, carbohydrate and mineral exchanges, enzymatic activity of a blood plasma, an activation of processes of peroxide oxidation of lipids, downstroke of activity of system antioxidant protection of an organism, infringement of an exchange of oxide of nitrogen and cyclic nucleotides, influence Т-2 of toxine on system of an exchange of an arginine fixed.

Nuklivet and Unithiolum applied with the treatment-and-prophylactic purpose at chronic Т-2 a toxicosis of pigs show positive influence on separate parameters of nitrogenous, carbohydrate exchanges, a pattern of a blood and activity of enzymes. Unithiolum shows antioxidant action and stimulates system antioxidant protection of an organism.

Key words: Т-2 a toxicosis, Nuklivet, Unithiolum, pharmacology, pigs, cats, rats, metabolic processes, a humoral and cellular part of immunodefence, peroxide oxidation of lipids, oxide of nitrogen.

Підписано до друку 00. 00. 2006 р. Формат 6090/16

Папір офсетний. Наклад 100 примірників. Ум. друк. арк. 1,9

Безкоштовно. Замовлення №

Надруковано

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Поняття про отруйні рослини, їх класифікація. Токсикологічне значення їх діючих речовин. Причини їх попадання в організм тварини. Перелік рослин, які є небезпечними для кішок та собак. Клінічний прояв та симптоми отруєнь. Їх діагностика та лікування.

  курсовая работа [40,4 K], добавлен 04.11.2014

 • Гемоспоридіоз - смертельно небезпечне захворювання, яке переносить іксодовий кліщ. Характеристика бабезіозу великої та дрібної рогатої худоби, свиней. Основи профілактики та лікування тварин. Ветеринарно-санітарна експертиза м’яса при гемоспоридіозі.

  курсовая работа [2,4 M], добавлен 06.07.2015

 • Характеристика вірусу ящуру - гострої вірусної хвороби, що характеризується лихоманкою, загальною інтоксикацією, афтозним ураженням слизової оболонки рота, ураженням шкіри кистей. Економічний збиток від ящуру. Патогенез та діагностика хвороби, лікування.

  презентация [746,8 K], добавлен 24.06.2013

 • Наночастки та їхня характеристика, застосування колоїду наночасток Ag, Cu, Mg для лікування тварин, уражених гнійним артритом, лікування хвороб копитець заразної етіології, дезінвазії каналізаційних стоків, використання наночасток металів в ортопедії.

  курсовая работа [248,3 K], добавлен 13.05.2010

 • Копроовоскопічний стандартизований метод Котельникова-Хренова. Лікування свиней за аскарозу, трихурозу, езофагостомозу та змішаної iнвазiї. Застосування антигельмінтиків для лікування тварин. Визначення лікувальної ефективності антигельмінтних препаратів.

  дипломная работа [121,3 K], добавлен 20.01.2013

 • Кролівництво як одна з перспективних галузей тваринництва, що поставляє дієтичне м'ясо. Міксоматоз: поняття та клінічна картина, головні передумови розвитку захворювання, симптоми, патологоанатомічні зміни. Диференціальна діагностика та лікування.

  курсовая работа [282,9 K], добавлен 11.09.2015

 • Перелік препаратів фосфорорганічних сполук. Фізичні й хімічні властивості фосфорорганічних сполук. Патолого-анатомічна картина, клінічні симптоми отруєння. Діагностика, лікування та профілактика. Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів тваринництва.

  курсовая работа [350,1 K], добавлен 12.05.2014

 • Симптоми мікотоксикозу. Характеристика мікотоксикозів свиней, які викликаються грибами видів Fusarium, Aspergillus, Penicillium. Загальні принципи діагностики, лікування і профілактики. Біохімічні зміни в сироватці крові свиней при фузаріотоксикозі.

  курсовая работа [72,8 K], добавлен 23.05.2016

 • Розвиток свинарської галузі в Україні. Аналіз причин розвитку антенатальної гіпотрофії у поросят. Основні дослідження М. Васильева щодо хронічних захворювань свиноматок. Прояви антенатальної гіпотрофії у поросят, профілактика лікування захворювання.

  курсовая работа [84,0 K], добавлен 12.04.2012

 • Дослідження волосяного покриву, шкіри, її похідних і окремих систем організму. Проведення епізоотологічних, клінічних та лабораторних досліджень у курки. Аналіз хвороби "кнемідокоптоз птиці": діагностика, лікування, заходи боротьби та профілактики.

  история болезни [31,8 K], добавлен 31.01.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.