З історії екології

Аналіз розвитку науки про спосіб життя різних живих організмів. Обґрунтування уявлень про динаміку чисельності популяцій. Формування основних положень екологічного світогляду в Росії, соціальні аспекти. Значення космічних зв'язків для біосфери Землі.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 22.07.2017
Размер файла 26,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Предмет та завдання екології як науки про взаємодію живих організмів і їх спільнот між собою і з навколишнім середовищем. Опис основних розділів навчальної дисципліни: біоетики, загальної, спеціальної та прикладної екології, гео-, техно- та соціоекології.

  презентация [1,4 M], добавлен 14.06.2014

 • Роль живої речовини у географічній оболонці та поняття біосфери. Прогнозування можливих наслідків впливу людської діяльності на природу. Уявлення про функції живих організмів на планеті. Вчення Вернадського про походження, будову та еволюцію біосфери.

  курсовая работа [89,8 K], добавлен 25.10.2010

 • Предмет та завдання екології. Вивчення історії становлення екології як науки. Роботи Ч. Дарвіна та їх значення у підготовці наукового співтовариства до сприйняття подальших екологічних ідей. Вплив людини на навколишнє середовище. Нові напрямки екології.

  реферат [28,4 K], добавлен 24.03.2015

 • Екологія як природнича наука. Чисельність і густота популяцій. Народжуваність і смертність. Структура біосфери, жива речовина. Розподіл життя у біосфері. Проблеми атмосфери і наслідки її забруднення. Гідросфера – водна оболонка Землі і споживання води.

  курс лекций [111,2 K], добавлен 23.10.2011

 • Зв'язок людини та біосфери. Характеристика основних способів захисту живих організмів від вимирання. Особливості негативного впливу людини на літосферу і мешканців біосфери. Основні засади діяльності міжнародної природоохоронної організації Грінпіс.

  презентация [6,3 M], добавлен 17.04.2012

 • Пристосування популяцій до змінних умов середовища. Вплив переміщення масивів суші та змін клімату на розселення організмів по материках. Подібність між угрупованнями й відмінність форм усередині угруповань. Кількісна оцінка видової структури популяцій.

  курсовая работа [3,1 M], добавлен 18.02.2014

 • Основні методи та структура екологічних досліджень. Еволюція та склад біосфери. Джерела забруднення довкілля. Види та рівні екологічного моніторингу. Характеристика основних показників екологічного нормування. Екологічні права та обов'язки громадян.

  шпаргалка [177,5 K], добавлен 16.01.2010

 • Предмет і завдання сучасного екологічного менеджменту, його сутність, принципи і функції. Впровадження ефективних управлінських рішень, формування екологічного світогляду. Використання природних ресурсів. Системний підхід в екологічному менеджменті.

  контрольная работа [26,5 K], добавлен 23.12.2010

 • Прикладні аспекти екології як науки. Еволюція антропогенної діяльності. Генетичний фонд та надбання людського інтелекту. Природні та антропогенні забруднення біосфери. Екологічна безпека гідросфери. Раціональне природокористування та ресурсозбереження.

  лекция [1,9 M], добавлен 08.12.2011

 • Вчення В.І. Вернадського про біосферу. Особливості біологічного кругообігу речовин і енергії в біосфері. Природні ресурси біосфери та їх класифікація. Поняття про біорізноманіття і генофонд живих організмів. Характеристика народонаселення планети Земля.

  курсовая работа [4,3 M], добавлен 06.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.