"Американський Сократ": практична філософія Вільяма Пенна

Дослідження філософських поглядів засновника колонії Пенсільванії в Америці В. Пенна. Джерела філософування мислителя, серед яких пріоритетними стали праці Сократа. Світоглядні позиції, котрі проявилися у вигляді збірки "Деякі плоди усамітнення".

Рубрика Философия
Предмет Філософія
Вид статья
Язык украинский
Прислал(а) Я.А. Соболєвський
Дата добавления 20.09.2020
Размер файла 25,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Сократ в античній філософії - геніальний співбесідник, проникливий суперечник і діалектик. Ідеї і метод філософії Сократа. Головний жанр - усні бесіди. Платон "Апологія Сократа" - промова Сократа, виголошена ним на афінському суді в 399 році до н. е.

  реферат [39,5 K], добавлен 28.05.2010

 • Загальна характеристика філософських поглядів давньогрецького мислителя. Період життя і правління Александра Македонського. Культурний та політологічний взаємовплив Арістотеля та Александра Македонського, філософська думка старогрецькього філософа.

  курсовая работа [48,5 K], добавлен 25.03.2014

 • Дослідження філософських поглядів Д. Юма та Дж. Локка. Скептична філософія людської природи Д. Юма. Сенсуалістична концепція досвіду Дж. Локка. Проблеми походження людського знання, джерела ідей у людській свідомості, інваріанти розуміння досвіду.

  статья [22,8 K], добавлен 18.08.2017

 • Жизнь и личность Сократа. Характеристика философской системы Сократа. Онтология Сократа. Этические и социальные взгляды Сократа. Развитие античной и мировой философии. Человек в философии Сократа. Гносеология Сократа. Отношение Сократа к религии.

  реферат [33,9 K], добавлен 07.06.2015

 • Томас Пейн як видатний діяч американської історії, який боровся за незалежність колоній в Північній Америці. Основні положення його вчення про суспільство і державу. Огляд поглядів Пейна на форми правління і обґрунтування засобів боротьби за незалежність.

  реферат [25,7 K], добавлен 09.12.2013

 • Сократ и его время. Философия в понимании Сократа. Этическое учение Сократа. Ориентация на этические проблемы. Качественное изменение в истории европейской культуры. Познание "естества" человека, первоисточника его поступков и дел.

  контрольная работа [18,8 K], добавлен 24.01.2007

 • Особистість В.С. Соловйова та його творчість. Еволюція поняття "Софія" в поглядах філософа. Тема любові та вчення про "Вселенську теократію" в творчості мислителя. Загальні риси філософських пошуків мислителя та їхня роль в історії філософської думки.

  реферат [56,2 K], добавлен 09.04.2015

 • Рождение Сократа и годы юности. Главная мысль ученого заключается в абсолютной бесконечности добра и знания, которые неразрывно связаны между собой. Отличительные черты философии Сократа. Диалогизм учения философа. История отношений Сократа и Ксенофонта.

  статья [23,1 K], добавлен 07.12.2009

 • Основные события в биографии Сократа. Сократ - великий античный мудрец, "олицетворение философии". Место Сократа в истории моральной философии и этики, логики, диалектики, политических и правовых учений. Прогресс человеческого познания.

  реферат [21,7 K], добавлен 01.02.2007

 • Біографія видатного українського філософа-гуманіста і визначного поета XVIII століття Григорія Сковороди. Цікаві факти з його життя. Філософські погляди видатного гуманіста епохи. Ідея чистої або "сродної" праці в системі філософських поглядів мислителя.

  реферат [34,4 K], добавлен 19.12.2010

 • Сократ – античный мыслитель, первый (по рождению) афинский философ. Живой диалог - наиболее адекватный инструмент философского поиска для Сократа. Противопоставление диалогов софистическим спорам и словесным препирательствам. Диалектический метод Сократа.

  контрольная работа [35,5 K], добавлен 31.10.2012

 • Биография Сократа, ученики и современники. Философия в понимании Сократа. Философский метод Сократа. Этическое учение Сократа. Знаменитые платоновские диалоги или откуда мы знаем о Сократе. Корни учения Сократа и труды древнегреческих философов.

  курсовая работа [39,9 K], добавлен 29.10.2008

 • Найбільш здібний учень Сократа Платон, вплив його спадщини на європейську філософію. Дійсна відмінність філософа від софіста: віра в Бога та потреба в божественній мудрості. Політична філософія Платона, його вчення про політику. Зовнішній вигляд філософа.

  реферат [52,1 K], добавлен 19.07.2009

 • Предмет філософії. Функції філософії. Широкі світоглядні проблеми і водночас проблеми практичних дій, життя людини у світі завжди складали зміст головних філософських пошуків. Філософія - форма суспільної свідомості.

  реферат [18,9 K], добавлен 28.02.2007

 • Формування філософських поглядів вітчизняного науковця та суспільно-політичного діяча Б. Кістяківського. Методи дослідження суспільного життя. Встановлення причинно-наслідкових співвідношень між соціальними явищами, їх оцінка з позиції справедливості.

  статья [29,4 K], добавлен 20.08.2013

 • Виникнення філософського мислення на початку VI ст. до н.е. Представники класичного періоду філософії. Особливості філософії еллінно-римської епохи. Вчення софістів, характер діяльності. Суть тверджень Сократа. Погляди Демокріта, його теорія пізнання.

  презентация [133,1 K], добавлен 29.09.2014

 • Світогляд: сутність і форми. Основні філософські проблеми і напрямки. Мілетська школа та піфагоризм. Діалектика Геракліта, античний атомізм. Сократ та філософія Платона. Вчення Ф. Бекона про пізнання і науку. Рене Декарт - основоположник раціоналізму.

  шпаргалка [133,9 K], добавлен 21.11.2009

 • Обзор биографии Сократа - древнегреческого философа, который внес огромный вклад в изучение философии и этики, логики, диалектики. Взгляды Сократа - представителя идеалистического религиозно-нравственного мировоззрения, открыто враждебного материализму.

  реферат [39,2 K], добавлен 19.05.2011

 • Становление философских взглядов Сократа. Демон Сократа. Религиозные взгляды и понятие о загробной жизни. Добродетель и самопознание. Сократовская концепция знания и познания, бытия в его философии. Политико-правовые взгляды. Философский метод Сократа.

  реферат [39,1 K], добавлен 01.04.2008

 • Сократ-великий античный мудрец стоит у истоков рационалистических и просветительских традиций. Образ жизни Сократа, нравственные и политические коллизии в его судьбе. В центре сократовской мысли-тема человека, проблемы жизни и смерти, добра и зла.

  реферат [35,8 K], добавлен 13.11.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.