Н. Макіавеллі – італійський державний діяч, теоретик політики

"Макіавеллізм" - політика, що зневажає норми моралі. Аналіз трактату "Государ" Н. Макіавеллі, присвяченого проблемі політичної влади. Аспекти керування державою за Макіавеллі. Вплив робіт філософа на розвиток європейської політичної філософії Нового часу.

Рубрика Политология
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 16.05.2016
Размер файла 22,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Аналіз життєвого шляху та політичної кар'єри Ніколо Макіавеллі – суспільного діяча, історика, видатного політичного мислителя. "Макіавеллізм" - термін у політології, що означає державну політику, засновану на культі грубої сили, нехтування нормами моралі.

  реферат [30,5 K], добавлен 05.06.2011

 • Дослідження різних підходів до визначення сутності політики. Взаємозв'язок політології з іншими науками. Зміст політичної філософії Макіавеллі. Поняття легітимності влади та ідеології лібералізму, типи політичних партій. Принципи і види виборчого права.

  контрольная работа [42,5 K], добавлен 21.05.2012

 • Сутність політичної філософії Н. Макіавеллі; кодекс поведінки і дій нового государя, його стратегія і тактика щодо здійснення владних повноважень. Способи отримання влади, технологія її встановлення і утримання. Оптимальна форма правління: мета і засоби.

  реферат [24,8 K], добавлен 10.02.2014

 • Аспекти влади і діяльності правителів у творі "Государ" Ніколо Макіавеллі. Повчальність опису діяльності герцога Валентино: методи і прийоми завоювання симпатії народу, зміцнення положення та впливу. Влада як спроможність нав’язати свою волю іншим.

  эссе [16,7 K], добавлен 04.01.2011

 • Погляд Макіавеллі на державу, політику, військову справу, релігію, взаємостосунки государя та його підданих. Кодекс поведінки і дій нового государя, його стратегія і тактика у внутрішній та зовнішній політиці. Політика як самостійна дисципліна.

  реферат [26,6 K], добавлен 14.06.2009

 • Життя і творчість Ніколо Макіавеллі. Визначення ролі філософа в ренесансній науці про державу. Проблеми співіснування та взаємодії етики і політики. Основні напрямки рецепції макіавеллівських політико-етичних ідей у політико-правових доктринах Нової доби.

  курсовая работа [60,5 K], добавлен 23.07.2016

 • Епоха Відродження - період в історії культури Західної Європи, який почався в Італії в кінці XIII ст. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм. Передумови виникнення нових політичних поглядів в Італії. Новий політичний метод Нікколо Макіавеллі.

  реферат [23,7 K], добавлен 28.05.2008

 • Політична філософія епохи Відродження, праця Нікколо Макіавеллі "Роздуми про перші десять книг Тіта Лівія". Форми правління та відносини влади та підвладних. Роль протистояння влади та підвладних у виробленні законів. Справедливі обвинувачення та наклепи.

  реферат [26,9 K], добавлен 12.03.2010

 • Суть політичної теорії та формування основних принципів організації суспільства. Аналіз державних інститутів і розвиток законів у вченнях Платона та Аристотеля. Політичний прагматизм Н. Макіавеллі. Значення ідей Ш. Монтеск’є про види та розподіл влади.

  контрольная работа [37,3 K], добавлен 19.10.2012

 • Політичні погляди Н. Макіавеллі, оригінальність його ідей. Макіавелізм як маніпуляція поведінкою. Аналіз форм правління, місце релігії в політиці. Засоби досягнення цілей у політиці: про жорстокість і милосердя, отримувана насиллям влада, любов народу.

  курсовая работа [45,4 K], добавлен 08.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.