Юнгіанський підхід до кризи середини життя

Положення і засади юнгіанської психології з проблем кризи середини життя. Апатія та депресії, почуття краху ілюзій і розчарування в людях. Характеристика стадій переживання кризи середини життя. Реструктурування інтрапсихічної матриці особистості.

Рубрика Психология
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 29.06.2016
Размер файла 235,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Визначеня кризи середнього віку як психологічного стану невпевненості в житті людини у віці 30-50 років. Психологічні та фізіологічні симптоми кризи. Необхідність переформулювання ідей у рамках реалістичної точки зору, усвідомлення обмеженості часу життя.

  презентация [172,6 K], добавлен 21.04.2012

 • Сутність особистісних криз - феномену індивідуального життя людини, який має ряд особливостей, бо у кризовій ситуації порушується вся система самоорганізації. Загальні риси вікових змін та перші ознаки кризи. Шляхи подолання, "терапія роллю" (психодрама).

  контрольная работа [42,6 K], добавлен 25.02.2011

 • Формування та розвиток психологічної науки на Україні від часів Київської Русі до середини XVII ст. Еволюція поглядів на психологію діячів Литовсько-Польської доби. Психологічна культура України як компонент, завдяки якому здійснюється самопізнання.

  реферат [28,2 K], добавлен 14.03.2013

 • Сутність феномена ідентичності особистості: визначення поняття, його зміст і структура. Особливості кризи ідентичності в психодинамічній парадигмі. Принцип єдності особистості по А. Адлеру. Конфлікти як постійний фон соціального життя в сучасних умовах.

  реферат [23,4 K], добавлен 11.11.2013

 • Системи відліку вікових категорій: індивідуальний розвиток, стратифікація суспільства та символіка культури. Кризи в період раннього і дошкільного дитинства, підліткового та юнацького періоду. Освоєння простору та вікові етапи формування особистості.

  курсовая работа [42,7 K], добавлен 02.04.2009

 • Психологічні аспекти розвитку особистості дитини у період підліткової кризи, окреслення її впливу на особистісний розвиток дитини. Дослідження змін в характері та поведінці дитини під впливом кризи підліткового періоду. Типи кризи та шляхи їх подолання.

  курсовая работа [40,8 K], добавлен 23.10.2012

 • Народження наукової психології, перші кроки. Метод експериментальної інтроспекції. Початок розвитку біхевіоризму. Психологічні теорії від античної культури до середини середньовіччя. Перші західні філософи. Особливості психології в XX сторіччі.

  реферат [26,9 K], добавлен 04.08.2010

 • Розуміння різними авторами якості життя, залежність від цього показника ефективності роботи особистості. Психологічні особливості якості життя пацієнтів психоневрологічного диспенсеру м. Дніпропетровська, зміна показників у динаміці психотерапії.

  дипломная работа [571,0 K], добавлен 09.02.2012

 • Основні ідеї і поняття метода категоріального аналізу М. Ярошевського, що використовується в аналізі історико-психологічного дослідження періоду кризи у психології. Питання форм детермінізму і його впливу на розвиток психологічних шкіл у 10-30 рр. XX ст.

  статья [25,3 K], добавлен 31.08.2017

 • Почуття у контексті психології. Релігійне почуття у дослідженнях філософів, психологів, богословів. Релігійні почуття як один із найважливіших феноменів психології релігії. Сутність, особливості, структурованість та динаміка релігійного почуття.

  контрольная работа [26,8 K], добавлен 27.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.