Репрезентації національної ідентичності в просторі міста крізь призму туристичного погляду

Аналіз ідеї банального націоналізму М. Білліга з акцентом на те, що націоналізм тримається на повсякденних, рутинних діях та уявленнях. застосування ідеї банального націоналізму до туристичних об’єктів як засобів репрезентації національної ідентичності.

Рубрика Социология и обществознание
Предмет Соціологія
Вид статья
Язык украинский
Прислал(а) М.О. Шевчук
Дата добавления 05.12.2018
Размер файла 25,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Аналіз витоків та історичної ґенези "національної ідеї". Характеристика формування особливої української національної символічної системи. Огляд причин, що затримали перехід від стадії поширення національної ідеї до формування теорії національної ідеї.

  статья [23,2 K], добавлен 14.08.2013

 • Проблема кризи національної особистості, теорія маркутизму. Свідомість всіх соціальних груп і верств населення. Втрата людьми об'єктів їх соціальної орієнтації. Загострення проблем національно-культурної ідентичності та національної самосвідомості.

  эссе [26,0 K], добавлен 28.12.2012

 • Визначальні віхи розвитку феміністичного руху. Формування основ гендерної паритетності в економічній та соціальній сферах розвитку людства. Особливості та проблеми репрезентації жінок у міжнародному політичному просторі. Юлія Тимошенко як жінка-політик.

  магистерская работа [164,7 K], добавлен 10.07.2012

 • Роль соціології у житті Еміля Дюркгейма: дитинство та студентські роки, основні чинники формування світогляду. Вклад у розвиток цієї науки. Рівень розробленості соціологічних ідей. Головні погляди та ідеї вченого та їх втілення у його видатних роботах.

  реферат [29,0 K], добавлен 06.04.2016

 • специфічні ознаки туристичного дозвілля. Значення та види інновацій в туристичній галузі. Ефективність організації дозвілля для молоді. Методика проведення інноваційного дозвіллєвого заходу для з молодді "Шлях, який обираєш ти", його головні ідеї та мета.

  контрольная работа [23,9 K], добавлен 09.06.2010

 • Маргінал як людина, що перебуває у стані невизначеності між двома групами, нерідко тими, що конфліктують. Зміна ідентичності особистості у зв’язку із соціальними змінами та за власним бажанням. Типи маргінальності та передумови її розвитку в суспільстві.

  презентация [242,7 K], добавлен 03.12.2014

 • Суть глобалізації та її значення у праці Нейлом Смелзера "Проблеми соціології". Інтернаціоналізація, природа сучасної інтернаціоналізації. Революція у сфері солідарності та ідентичності. Механізми та процеси, задіяні в процесі інтернаціоналізації.

  реферат [20,0 K], добавлен 03.11.2014

 • Теоретичні засади формування регіональної еліти. Її поняття та види. Дослідження проблематики характеристики регіону. Фактори та ресурси формування еліт. Легітимізація еліт, шляхи активного використання головних регіональних особливостей ідентичності.

  статья [23,9 K], добавлен 17.08.2017

 • Аналіз даних перепису населення Каліфорнії з 1890 до 1990 року, визначення динаміки зростання кількості населення та формування висновків. Обґрунтування ідеї про можливе перенаселення штату, оцінка наслідків та шляхи їх уникнення, дійсність передбачень.

  презентация [734,3 K], добавлен 06.03.2010

 • Історія становлення фемінізму як соціальної проблеми, його вплив на розвиток сучасного суспільства та погляд на сім'ю. Місце сім'ї у нинішньому соціумі, трансформація традиційного укладу. Статус жінки в сьогоднішній родині крізь призму фемінізму.

  курсовая работа [104,7 K], добавлен 22.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.