• Пошук резервів збільшення виробництва продуктів тваринництва. Жива маса тварин та забійний вихід, який характеризує кількість м’яса та м’ясні якості. Забійні показники та морфологічний склад туші корів різних ліній. Характерна особливість лінійних корів.

  статья (15,2 K)
 • Адаптаційні здатності тварин до умов різкоконтинентального клімату сходу України. Дослідження м`ясної продуктивності, якості м`яса і шкіряної сировини бичків. Розрахунок виходу харчового білку і коефіцієнту конверсії протеїну корму в білок м`яса.

  автореферат (61,9 K)
 • Ознайомлення із найпоширенішими породами великої рогатої худоби. Технологія утримування м'ясної худоби. Особливості вирощування і вигодовування молодняку. Селекційні прийоми формування череди м'ясної худоби. Ветеринарно-профілактичні заходи на фермах.

  реферат (32,3 K)
 • Технологія виробництва свинини. Оцінка за забійними якостями тварин, що представляють більший інтерес для селекційно-племінної роботи. Оцінка лінійних вимірів туш підсвинків. Виміри шпику та "м’язового вічка" тварин із різною стресостійкістю при забої.

  статья (500,7 K)
 • Порівняння відгодівельних і м'ясних якостей свиней різного напряму продуктивності: великої білої породи, породи ландрас та їх помісних нащадків в аналогічних умовах годівлі й утримання. Оцінка м'ясної продуктивності молодняку свиней різних генотипів.

  статья (191,0 K)
 • Аналіз стабілізації натурального пігменту бурякового соку з метою отримання натурального червоного барвника. Можливість отримання сухого бурякового барвника у вигляді комплексної суміші з подальшим її використанням у виробництві м'ясомістких продуктів.

  статья (124,1 K)
 • Действие ацетилхолина на различные органы. Классификация М-холиномиметиков на группы. Особенности ацетилхолина, пилокарпина, карбахола, бетанехола. М-холинолитики (парасимпатолитики) 3 группы. Применение атропина и симптомы интоксикации атропином.

  презентация (45,7 K)
 • Творческий и жизненный диалог Булгакова и Бахтина. Роман "Мастер и Маргарита" как художественный трактат о сущности искусства и принципах его восприятия. Соотношение Мастера и Берлиоза. Сопоставление концепции романа Булгакова с концепцией Бахтина.

  статья (857,3 K)
 • Основні етапи життя М.О. Бердяєва. Вивчення російської релігійної думки. Неприйняття філософом марксизму та комунізму. Розробка проблем сенсу існування особистості. Створення концепції божественного походження свободи та творчості як призначення людини.

  реферат (21,9 K)
 • Основні етапи життя, науково-організаційна, педагогічна і громадська діяльність визначного вітчизняного вченого-агронома, фізіолога рослин, педагога, одного із засновників київської школи ґрунтознавців, громадського діяча професора С.М. Богданова.

  автореферат (52,9 K)
 • Неокантианские истоки методологии М. Вебера. Определение понятия и целей классификации в работах Фуко, Вебера и Аристотеля. Характеристика средних и предельных, реальных идеальных, вневременных (социологических) и исторических типологий в науке.

  лекция (24,7 K)
 • Геокантианские истоки методологии М. Вебера, его трактовка связи понимания и объяснения. Идеальный тип как теоретический элемент социального знания, его отличие от реального типа. Теоретические понятия, типизации в повседневном знании (А. Шюц, П. Бергер).

  лекция (15,5 K)
 • Особенности трёх периодов в творчестве Макса Вебера - классика мировой социологии, образованного ученого, политического и общественного деятеля. Анализ работы М. Вебера "Политика как призвание и профессия". Специфика социологии политической власти.

  контрольная работа (21,3 K)
 • Філософські вимірювання процесів європейського націогенезу в ХХ столітті. Особливості філософствування М. Гайдеггера. Спроби створення новітнього німецького екзистенціального націоналізму, який міг би стати духовною альтернативою нацистської ідеології.

  статья (494,1 K)
 • Визначення причин звернення до компаративних досліджень з теми "М. Гоголь і Т. Шевченко". Характеристика національного вектору та питань поетики в критиці 1920-х років. Дослідження соціологічного методу у порівнянні спадщини митців у 1930-ті роки.

  статья (239,8 K)
 • Оценка героев русской классики, сделанная М. Горьким. Обозначение проблемы интерпретации литературного типа в историко-литературной мысли. Сопоставление типологии героев, предложенной писателем, с существующими в современной литературоведческой науке.

  статья (105,5 K)
 • Сторінки біографії визначного українського історика М. Грушевського, першого президента України. Характеристика його політичної ідеї. Визначення наукової спадщини М. Грушевського. Принципи переводу історії з ідеологічно-політичної площини в наукову.

  реферат (31,7 K)
 • Дослідження процесу розвитку наукових знань про М. Грушевського, історичну науку в Україні 80-х рр. ХІХ - початку ХХ століть. Аналіз стану вивчення діяльності організаційних установ української історичної науки в історичних працях, присвячених цій добі.

  автореферат (72,8 K)
 • Дослідження історичної спадщини видатного діяча українського національного відродження України Михайла Грушевського. Лютнева революція в Росії. Вивчення громадсько-політичної діяльності Української Центральної Ради під керівництвом Грушевського.

  реферат (31,1 K)
 • Аналіз оцінок літературно-критичної спадщини М. Крігера у вітчизняному і зарубіжному літературознавстві. Визначення головних особливостей теорії поезії. Простеження історії зародження та розвитку Каліфорнійської школи літературної критики і теорії.

  автореферат (45,9 K)