• Огляд екологічної ситуації у світі та в Україні. Моральне, естетичне та патріотичне виховання учнів на уроках біології. Формування творчої активності, вміння працювати в групах та висловлювати свою думку. Спосіб живлення рослин. Фактори неживої природи.

  конспект урока (16,7 K)
 • Специфіка, домінанти та традиції розвитку проблеми щастя в історії етичної думки, що стало підгрунтям для формування Винниченкової концепції щастя. Принципи взаємозв’язку морально-філософської проблематики творів письменника з його вчинками як діяча.

  автореферат (45,4 K)
 • Специфіка, домінанти та традиції розвитку проблеми щастя в історії етичної думки, що стало підгрунтям для формування Винниченкової концепції щастя. З’ясування ключових проблем, які обумовили зміст морально-етичних шукань у житті та творчості митця.

  автореферат (37,8 K)
 • Ознайомлення з отриманими результатами феноменологічного дослідження участі людської особи в добрі. Визначення та характеристика сутності щастя і цінності. Розляд особливостей та змісту щастя і повноти трансцендентності людської особи стосовно блага.

  статья (276,6 K)
 • Особливість потреби людини в любові та спілкуванні. Характеристика пошуків й визначення сенсу життя. Основні засоби досягнення щастя. Чинники, що визначають стан моральної вдоволеності. Уявлення про ідеал і сутність існування у світоглядному комплексі.

  контрольная работа (28,3 K)
 • Історичний любовний роман Філіппа Грегорі "Ще одна з роду Болейн". Сюжет, головні герої, основний конфлікт твору. Дві екранізації твору. Нюанси щодо екранізації 2008 року. Події, що відбуваються в житті Англії. Суперництво сестер Болейн за серце Короля.

  презентация (10,8 M)
 • Аналіз атипових форм гемолітичної хвороби новонароджених на основі кореляції вмісту білірубіну відносно доби життя немовлят. Використанням основних клініко-біохімічних (гемоглобін, загальний білок, глюкоза) та серологічних групових характеристик крові.

  статья (185,6 K)
 • Дослідження послідовності спорудження бічних могил в скіфських курганах. Встановлення факту існування первісного обвалування місця похорону. Значення кургану як сакрального об’єкту скіфів. Складність поховальних споруд для представників скіфської еліти.

  статья (290,9 K)
 • Обґрунтування фонетичних і словотвірних змін при тлумаченні згаданих назв, імен, прізвищ, термінів та понять (на індоіранському матеріалі). Наукове й ненаукове в етимології онімної лексики. Перспективи індоіранських студій у вітчизняній ономастиці.

  статья (52,4 K)
 • Классификация составов для перевозки засорителей и сыпучих грузов. Изучение общего устройства машины и основных рабочих органов подвижного состава. Требования при вводе в эксплуатацию состава для засорителей. Расчет поворотного конвейера концевого вагона.

  курсовая работа (572,8 K)
 • Характеристика кількісного фонду щедрівок Волині. Специфіка обряду щедрування, його ґенеза, динаміка трансформацій у процесі побутування. Жанрові характеристики щедрівок, їх художня специфіка. Дослідження жанру щедрівки в загальноукраїнському контексті.

  автореферат (51,8 K)
 • Конструкция, принцип действия, область применения и технологический расчет щековой дробилки. Рабочие элементы и кинематические схемы щековых дробилок. Срок службы дробящих плит. Определение по формуле рекомендаций потребляемой щековой дробилкой мощности.

  реферат (898,3 K)
 • Особенности щелевого резания суглинка пространственно-ориентированным плоским ножом в условиях квазистатического процесса. Образование пластически деформируемой зоны грунта без ядра уплотнения перед лобовой гранью широкого ножа. Значение давления на ноже.

  статья (176,0 K)
 • Изучение методики ограничения фильтрации нефтевытесняющего агента по промытым прослоям и зонам продуктивного пласта и поступления в добывающие скважины для повышения охвата менее проницаемой части продуктивного пласта при прогрессирующем обводнении.

  реферат (87,6 K)
 • История щелочноземельных металлов, их распространение, получение, особенности, физические и химические свойства. Основные виды щелочноземельных металлов: гибриды, фосфиды, карбиды, комплексные аммиакаты, нитраты, фосфаты, кислые сульфиды, цианид и пр.

  реферат (42,8 K)
 • Количество электронов на внешнем энергетическом уровне у атомов всех щелочных металлов. История открытия элементов. Роль деятельности Г. Деви в развитии электрохимии. Применение щелочных металлов, их взаимодействие с водой. Генетический ряд соединений.

  презентация (745,4 K)
 • Характеристика щелочных металлов, их биологическая роль, распространение в природе и применение. Химические и физические свойства металлических элементов. Литий, рубидий, франций и цезий в природе. Натрий и калий как необходимые для организма элементы.

  реферат (14,3 K)
 • Рассмотрение положения щелочных металлов в периодической системе химических элементов Д. Менделеева. Изучение истории открытия щелочных металлов, их нахождения в природе, химических и физических свойств. Описание способов получения и областей применения.

  презентация (1,8 M)
 • Характеристика щелочных металлов в свете общего, особенного и единичного по трем формам существования химических элементов: атомов, простых веществ и сложных веществ. Анализ особенностей природных соединений и применения щелочных металлов и их соединений.

  презентация (191,3 K)
 • Изучение биографии Константина Ивановича Щепина - доктора медицины, профессора анатомии, физиологии и хирургии. Метод лечения и профилактики цинги по Щепину, его взгляды на факторы долголетия. Роль врача и ученого в становлении российской медицины.

  доклад (15,4 K)