• Анализ взаимодействия языков кино и литературы в творчестве Ю. Олеши. Демонстрация единства визуальных фантазмов разных искусств и их антагонизма. Причины появления в художественных текстах писателя персонажей, обладающих атрибутами "бродяги Чарли".

  статья (36,7 K)
 • Розгляд змісту "Чараки-самхіти" - фундаментального трактату з аюрведи, традиційної індійської медицини. Історія створення, структура та переклади "Чараки-самхіти". Давньоіндійське вчення про здоров'я. Зміст трактату Аґнівеші, відтвореного Чаракою.

  статья (108,6 K)
 • Експерименти німецького письменника Т. Манна з жанровою формою, створення власного варіанту неміметичного роману. Своєрідність художньої манери письменника та особливості поетики роману. Засоби та прийоми, що роблять характер роману Манна новаторським.

  реферат (25,2 K)
 • Піскотерапія – метод розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Процес створення казки на піску. Творче самовираження дитини у дитячому садку. Ігри для розвитку тактильно-кінестетичної чутливості, дрібної моторики рук та креативного потенціалу дошкільнят.

  разработка урока (16,3 K)
 • Аналіз елементів чарівних казок у текстах українського письменника В. Королева-Старого та фінської казкарки Т. Янсон. Розгляд спільного та відмінного в синтезі фольклорної традиції та письменницького стилю. Осмислення спільних складових поетики казки.

  статья (33,2 K)
 • Розроблення завдань, що мають дати дітям уявлення про основні властивості води, розвинути активне, пізнавальне ставлення до природи, а також навички самостійної діяльності, розширити знання дітей про три стани води та її роль для всіх живих істот.

  конспект урока (15,0 K)
 • Біографічні відомості про життя і творчу спадщину Ч. Діккенса - одного із найпопулярніших романістів вікторіанської епохи. Різноманітність жанрових форм творів відомого письменника. Художні прийоми зображення буденного життя англійського суспільства.

  биография (17,5 K)
 • Детство Чарли Чаплина, первые шаги в артистической карьере. Покорение Голливуда Чаплиным. Cочетание смешного и трогательного в фильмах. Фильм "Новые времена". Книга "Моя биография". Финал жизни, итоги, деятельность в последние годы жизни Чарли Чаплина.

  биография (40,6 K)
 • История возникновения кинематографа и жанра – комедия. Биография и фильмография Ч.С. Чаплина. Его лучшие актерские и режиссерские работы. Развитие индустрии голливудской комедии: появление звука, цветное изображение и вытеснение с экранов немого кино.

  презентация (4,5 M)
 • Чаплін як легендарний англійський та американський кіноактор і кінорежисер першої половини XX століття, визнаний одним із найкращих коміків в історії світового кіно. Нагородження радянською Міжнародною премією Миру. "Реабілітація" і смерть Чарлі.

  презентация (2,1 M)
 • Рассмотрение истории развития средств вычислительной техники. Юность Чарльза Бэббиджа: ученые интересы, начало работ над компьютерными технологиями. Разработка принципов построения вычислительных машин. Конструирование техники для табулирования.

  реферат (373,3 K)
 • Перший крок Чарльза Ворта на шляху осягнення секретів моди і комерції. Передумови створення Синдикату. Організація показів колекцій Будинків високої моди. Основне виробництво і бутіки в Парижі. Індивідуальний пошив одягу. Захист авторських прав кутюр'є.

  реферат (23,8 K)
 • Биография английского ученого-натуралиста и путешественника Ч. Дарвина. Основные положения эволюционного учения. Происхождение видов путем естественного отбора и неопределённой изменчивости. Мировоззренческое и научное значение идей и открытий Дарвина.

  презентация (2,0 M)
 • Идеи и открытия Дарвина. Формирование фундамента современной теории эволюции и составление основы биологии. Изучение дарвиновской идеи о происхождении человека от обезьян. Изучение главного труда ученого "Происхождение видов путем естественного отбора".

  презентация (3,4 M)
 • Теория Чарлза Роберта Дарвина о том, что все виды живых организмов эволюционируют во времени от общих предков. Основные положения эволюционного учения: наследственность и изменчивость, выживание наиболее приспособленных к данным условиям особей.

  презентация (863,0 K)
 • Основные тезисы теории о происхождении человека Чарльза Дарвина. Три эры истории и зарождения жизни на Земле. Появление млекопитающих и их отличия от пресмыкающихся. Естественный отбор и борьба за выживание. Концептуальные аспекты работы Ч. Дарвина.

  реферат (39,7 K)
 • Сочинения Ч. Диккенса, передача чувства единения и братства людей в них. Эстетический манифест, трактат "Что такое искусство?". Трактат об искусстве Л.Н. Толстого, почитатель творчества Ч. Диккенса. Диккенс как писатель с "религиозным настроением".

  статья (29,7 K)
 • Властвующая элита: понятие и типология. Итальянские социологи Г. Моска и В. Парето как основоположники современной теории элит. Теория массовых коммуникаций Чарльза Миллса, ее сущность, роль и значение. Детальное исследование Миллсом правящих кругов США.

  реферат (18,2 K)
 • Обзор исследований о Ч.С. Пирсе. Феноменологические основы. Знак как триадическое отношение. Знак и процесс семиозиса. Знак и репрезентамен. Объект знака. Интерпретанта. Классификация знаков. Теория абдукции. Прикладные аспекты семиотики Ч.С. Пирса.

  реферат (40,4 K)
 • Ключевые предпосылки для начала карьеры Чаплина как киноактёра. Жизнь актера в эпоху антикоммунистических настроений в США. Специфические особенности музыкального сопровождения во времена немого кино. Основы чаплиновской звуко-зрительной драматургии.

  курсовая работа (27,6 K)
 • иография Чарльза Суна, ее интерес для изучения роли крупных семей и кланов в политической, экономической и культурной жизни Китая XIX-XX вв. жизнь и деятельность главы семьи Сун, а также его роль в истории Китая. Информация о старшем поколении семьи.

  статья (32,3 K)
 • Характеристика аспектов семиотики Ч.У. Морриса. Прагматика логики, которая может быть аспектом семиотики логики, который касается происхождения, использования и влияния логических знаков. Вопросы философии, истории, психологии и социологии логики.

  статья (22,8 K)
 • Определение прагматики по мнению Ч.У. Морриса. Прагматика логики как аспект семиотики логики, который касается происхождения, использования и влияния логических знаков. Вопросы философии, истории, психологии и социологии логики в прагматике логики.

  статья (131,3 K)
 • Нарис історії британських консульств чорноморського узбережжя Західного Кавказу. Діяльність першого консула у портовому місті Сухум-Кале Чарльза Ханмера Діксона, який в умовах Кавказької війни 1859-1864 рр. захищав інтереси імперської Великобританії.

  статья (1,3 M)
 • Раскрыццё і характарыстыка тэмы Чарнобыля ў беларускай літаратуры. Месца і роля чарнобыльскай трагедыі ў творы Міколы Мятлицкага "Замкнёны дом". Паэтычнае ўвасабленне трагедыйнасці лёсе беларускага народа. Аналіз твора, прысвечанага тэме Чарнобыль.

  курсовая работа (55,1 K)
 • Чарнобыль як адвечны боль за зямлю, Бацькаўшчыну. Знаёмства з дзейнасцю пісьменніка-гуманіста А. Адамовіча. Агульная характарыстыка беларускай паэзіі. Бежанства як адвечная трагічная доля беларусаў, і гэта трагедыйна-ўражліва выявіў яшчэ некалі.

  реферат (26,8 K)
 • Изучение особенностей и видов чартерных рейсов. Рекомендации по организации массовых туристских путешествий. Сотрудничество авиакомпаний и турфирм. Единая транспортная система РФ. Заключение договора между фрахтователем воздушного судна и перевозчиком.

  реферат (49,6 K)
 • Социально-экономическое развитие Англии в 1830-40-е годы и условия возникновения чартизма. Массовые аресты участников чартистского движения. Усиление революционных настроений среди рабочих в начале 1840 годов. Оценка исторического значения чартизма.

  реферат (43,7 K)
 • Дослідження проміжків часу, протягом яких працівник вільний від виконання трудових обов'язків та використовує їх на свій розсуд. Правові аспекти відпочинку. Розгляд тривалості змін та перерв. Перелік святкових і неробочих днів. Підстави надання відпусток.

  презентация (4,4 M)
 • З’ясування інтелектуального контексту дослідницької літератури сер. XIX - поч. XXI ст. Аналіз праць науковців відносно такої проблеми, як час заснування навчального закладу в Острозі. Розкриття проблем появи навчального закладу у монографії Ульяновського.

  статья (26,2 K)