• Изучение рельефа, климатических условий, водных ресурсов и растительного мира Швейцарии. Рассмотрение экономической ситуации, уровня развития внешней торговли и транспортной системы страны. Анализ демографического и культурного состояния населения.

  курсовая работа (336,1 K)
 • Изучение истории создания и развития Швейцарской конфедерации. Ее географическое положение, система политического управления, язык, столица, национальные символы. Характеристика современного социально-политического и экономического положения страны.

  реферат (17,2 K)
 • Исследование климатических условий, ландшафта и демографической ситуации Швейцарии. Оценка финансового состояния государства, развитие промышленности и энергетики, транспортной системы и туризма. Роль Швейцарии в экономике Европы, перспективы ее развития.

  презентация (7,3 M)
 • Исторические предпосылки становления диверсифицированной экономики Швейцарии. Факторы устойчивого, долговременного экономического роста европейского государства. Влияние национальных особенностей швейцарцев на развитие экономического потенциала страны.

  реферат (34,0 K)
 • Образование и становление швейцарских аграрных колоний и их роль в развитии виноградарства на Юге Российской империи в XIX–начале XX веков. Анализ деятельности колонистов, применяемых ими методов, технологий и традиции винодельческого производства.

  статья (449,9 K)
 • Первые водонепроницаемые наручные часы. Секреты точности, хорошего качества и долговечности швейцарских часов. Материал браслета и стекла. Циферблат и дно корпуса. Сборка узлов и деталей. Rolex как символ самых дорогих и качественных часов во всем мире.

  реферат (846,8 K)
 • Аналіз історичних даних щодо поїздки одного з лідерів Союзу визволення України до Швейцарії протягом 1915 р. Зустрічі Андрія Жука із впливовими українськими діячами і започаткування франкомовного періодичного видання, яке висвітлювало українське питання.

  статья (48,5 K)
 • Основные виды товара, ассортимент. Breguet – престижные швейцарские часы, которые носили императоры, короли, а сейчас носят президенты. Единственная в мире часовая фирма, выпустившая часы со спуском Сo-Axial. Потребительские свойства часов, дефект товара.

  реферат (2,7 M)
 • Особенности экономического развития Швеции в XIX-XX веках. Жесточайший кризис 1921-22 годов. Дефляция после первой мировой войны. Спрос на основные потребительские товары на внутреннем рынке страны. Выборы 1973 года и образование шведского парламента.

  курсовая работа (40,5 K)
 • Географічне розташування та політичний устрій Швеції. Демографічні, соціальні та природно-кліматичні умови країни. Характеристика транспортного сполучення Швеції із іншими країнами Європи. Визначні місця Швеції. Королівський палац "Три корони".

  презентация (4,8 M)
 • Механізм дискретного перетворення Фур'є, його використання в фізиці, теорії чисел, комбинаториці, обробці сигналів, теорії ймовірності, статистиці, криптографції, акустиці, океанології, геометрії. Алгоритмів перетворення Фур'є двовимірних сигналів.

  реферат (453,1 K)
 • Аналіз поліноміального імовірнісного алгоритму обчислення значень нижніх меж відносної відстані між зрівноваженою булевою функцією від n змінних, що задається за допомогою оракула, та множиною k-вимірних функцій. Чисельні оцінки трудомісткості алгоритму.

  статья (267,0 K)
 • Розробка інформаційної технології забезпечення швидкого однокритеріального пошуку даних на основі використання ієрархічних ключів для адекватного відображення ієрархічної структури системи. Розгляд технології автоматизованого формування запитів.

  автореферат (276,8 K)
 • Аналіз Р-швидкісної моделі мантії під територією України та її інтерпретація. Схема побудови швидкісних мантійних структур, які отримали назву "мантійні блоки". Просторова кореляція їх з родовищами та перспективними областями для виявлення вуглеводнів.

  автореферат (31,3 K)
 • Виявлення достовірних розходжень в показниках антропометрії, фізичній підготовленості, опорно-ресорній функції стопи, тонусі м’язів нижніх кінцівок у волейболістів на підставі диференціації тренувальних впливів різного ігрового амплуа 15-17 років.

  автореферат (35,5 K)
 • Проблема спортивної підготовки у загальній системі спортивної підготовки. Морфологічні особливості та швидкісно-силові здібності волейболістів. Зміст змагальної діяльності і фактори, що визначають спеціальну підготовленість волейболістів різного амплуа.

  автореферат (41,2 K)
 • Найбільш значимі фізичні якості, антропометричні й фізіологічні показники для лижників-гонщиків, що визначають спортивний результат у змаганнях. Тактичні варіанти ведення спринтерської гонки з урахуванням індивідуальних особливостей організму лижників.

  автореферат (70,7 K)
 • Розробка методики підвищення рівня підготовленості кваліфікованих регбістів. Основи підходу до впровадження фізичних вправ силового, швидкісно-силового й швидкісного напрямку, диференциалізація тренувальних навантажень стосовно їх ігрової спеціалізації.

  автореферат (489,6 K)
 • Раціональна побудова навчально-тренувального процесу в жіночому легкоатлетичному багатоборстві на етапі спеціалізованої базової підготовки. Виявлення взаємозв'язку між рівнем розвитку швидкісно-силових якостей та спортивними досягненнями юних семиборок.

  автореферат (69,1 K)
 • Дослідження сенситивних періодів розвитку сили та швидкісно-силових здібностей. Аналіз змагальної діяльності висококваліфікованих борців греко-римського стилю. Оптимізація засобів і методів тренувального процесу для підвищення результатів у змаганні.

  курсовая работа (88,8 K)