• "Анна Каренина" и актуальная история 1870-х гг. Проблемы прозаического бытия. Нравственно-религиозная концепция Божьего суда и история Карениной. Жанровые и сюжетно-композиционные особенности романа. Эволюция толстовской антропологии и психологизма.

  реферат (37,0 K)
 • Классификация близких особенностей художественных систем Толстого и Набокова. Анализ особенностей литературно-критической интерпретации творчества Толстого на основе лекций, интервью, докладов, статей, писем Набокова. Оценка романа "Анна Каренина".

  дипломная работа (2,9 M)
 • Возникновение и основоположники школы "Анналов": М. Блок и Л. Февр. Сущность методов, основные достижения и идеи школы. Роль новых методов в изучении ментального измерения культуры. Биография Ф. Броделя, его вклад в историческую и экономическую науку.

  реферат (569,1 K)
 • Своеобразие трактовки образа Антигоны в античной литературе. Исследование творчества Ж. Ануя в контексте французской литературы первой половины XIX века, система образов в его пьесе. Трактовка "Антигоны" Софокла и Ж. Ануя в современном литературоведении.

  контрольная работа (35,7 K)
 • Характеристика драматичного твору Б. Брехта "Антігона", аналіз творчої інтерпретації. Основні особливості концепції "епічного театру". Причини війни між двома братами Етеокла та Полініка за владу у Фівах. Знайомство з творчою діяльністю драматурга.

  статья (131,5 K)
 • Развитие теории речевого воздействия. Основные языковые механизмы вариативной интерпретации действительности. Возможности антосинонимов в "манипулятивном" и "интерпретативном" типах дискурса. Миромоделирующая и эвристическая функции антосинонимии.

  реферат (21,4 K)
 • Дослідження найголовніших імперативів творчої й суспільної діяльності Івана Франка. Виведення основних чинників, співдія яких виформовувала універсалізм його творчої особистості: націє- і державотворця, письменника, перекладача, філософа, науковця.

  статья (333,8 K)
 • Социально-экономические и политические причины, ход событий и итоги "арабской весны" в странах Северной Африки. Политика США, арабских государств Персидского залива и стран ЕС в отношении "арабской весны". Реакция России на феномен "арабской весны".

  дипломная работа (106,9 K)
 • Дослідження еволюції американських підходів до цивілізаційного ареалу "арабського світу". Зміни характеру і форм загроз. Розробка політичних рішень. Урахування відмінностей культурно-цивілізаційних детермінант. Аналіз вимірів стратегічних імплікацій.

  статья (524,9 K)
 • Дослідження еволюції американських підходів до цивілізаційного ареалу "арабського світу". Характеристика культурно-цивілізаційних детермінант планетарного соціуму в сукупності внутрішньополітичних і зовнішньополітичних вимірів їх стратегічних імплікацій.

  статья (526,6 K)
 • 1869 год – год полного окончания Львом Николаевичем Толстым романа "Война и мир". Ужасное – "эстетическое расположение, в котором мир завораживает человека, и человек просто цепенеет". Паническая неурядица в душе писателя. Влияние события на творчество.

  статья (20,2 K)
 • Военно-уголовное законодательство Петра I. Общая характеристика "Артикула воинского", назначение и используемые термины. Субъекты преступлений и применение наказаний по Артикулу. Судебная система, формы процесса и его стадии, система доказательств.

  реферат (43,0 K)
 • Діяльність відомого кооперативного і громадського діяча Миколи Левитського. Створення землеробських артілей, критика роботи "Артільного батька". Визначення труднощів артільного господарювання. Роль кооперативного руху у розв’язанні національних проблем.

  статья (18,5 K)
 • Історія, особливості та дослідження тематичних циклів лицарського роману. Виявлення фольклорних та літературних джерел легенди про короля Артура та передумови формування сюжету. Аналіз романy "Смерть Артура" Т. Мелорі як "плач" за рицарськими часами.

  курсовая работа (65,2 K)
 • Історіографічний аналіз обговорення діяльності друкованого видання "Археологічний літопис Південної Росії", питань археологічних розвідок та обговорення статей, опублікованих в історичних часописах у листуванні вчених М.Ф. Біляшівського та Ф.К. Вовка.

  статья (306,5 K)
 • Жыццевы шлях рускага педагога-матэматыка першай паловы XVIII стагоддзя Л. Ф. Магніцкага. Самастойнае атрыманне матэматычных ведаў. Дараванне Пятром I прозвішчы. Стварэнне Магницким падручніка па матэматыцы і кораблевождению, яго значэнне для навукі.

  реферат (15,1 K)
 • Проблеми буття людини на різних рівнях соціалізації. Підвищення духовно-моральних засад розвитку суспільства, успішність соціально-економічних перетворень в країні. Умови для усвідомлення і реалізації свого внутрішнього потенціалу і внутрішніх інтенцій.

  статья (324,6 K)
 • Аналіз збірника рисунків Юзефа Ігнація Крашевського, що дозволяють розкрити таємниці творчості письменника ХІХ століття, який виховався в романтичній традиції та відображував на папері спостереження за навколишнім світом, миттєві зорові відчуття.

  статья (259,7 K)
 • Стандарти Базельського комітету з банківського нагляду, їх запровадження в банківських системах. Основні аспекти "Базеля ІІІ", методичні рекомендації щодо оцінки його ефективності для вітчизняної банківської системи та етапи впровадження в Україні.

  статья (35,5 K)
 • Характеристика встановлення та підтримки "балансу сил" між державами. Огляд системної та ресурсної моделей стабільності. Питання необхідності стану силової рівноваги в теорії сучасних міжнародних відносин. Проблема вибору між війною та поступками.

  статья (27,2 K)