• Своеобразие трактовки образа Антигоны в античной литературе. Исследование творчества Ж. Ануя в контексте французской литературы первой половины XIX века, система образов в его пьесе. Трактовка "Антигоны" Софокла и Ж. Ануя в современном литературоведении.

  контрольная работа (35,7 K)
 • Рассмотрение и характеристика содержания проблемы рецепции античной мифологии. Определение и анализ антимонии аполлонического и дионисийского философских концептов в качестве организующего принципа неомифологической системы ранней прозы Андрея Белого.

  статья (25,5 K)
 • Характеристика драматичного твору Б. Брехта "Антігона", аналіз творчої інтерпретації. Основні особливості концепції "епічного театру". Причини війни між двома братами Етеокла та Полініка за владу у Фівах. Знайомство з творчою діяльністю драматурга.

  статья (131,5 K)
 • Развитие теории речевого воздействия. Основные языковые механизмы вариативной интерпретации действительности. Возможности антосинонимов в "манипулятивном" и "интерпретативном" типах дискурса. Миромоделирующая и эвристическая функции антосинонимии.

  реферат (21,4 K)
 • Дослідження найголовніших імперативів творчої й суспільної діяльності Івана Франка. Виведення основних чинників, співдія яких виформовувала універсалізм його творчої особистості: націє- і державотворця, письменника, перекладача, філософа, науковця.

  статья (333,8 K)
 • Перспективна тенденція в розвитку режисерської опери на прикладі нових інтерпретацій "Арабелли" і "Вогняного ангела". Кореляція семіотичних систем й медіа-комунікацій в поліфонічному співвідношенні лібрето, партитури та сучасних рецепцій оперного тексту.

  статья (34,7 K)
 • Социально-экономические и политические причины, ход событий и итоги "арабской весны" в странах Северной Африки. Политика США, арабских государств Персидского залива и стран ЕС в отношении "арабской весны". Реакция России на феномен "арабской весны".

  дипломная работа (106,9 K)
 • Анализ основных причин и последствий "Арабской весны". Характеристика системы власти в регионе. Участие народных масс в свержении режима Мубарака. Роль исламского фактора в Египте. Проведение реформ в Алжире. Революционная борьба в Ливии, Йемене и Тунисе.

  статья (20,1 K)
 • Дослідження еволюції американських підходів до цивілізаційного ареалу "арабського світу". Зміни характеру і форм загроз. Розробка політичних рішень. Урахування відмінностей культурно-цивілізаційних детермінант. Аналіз вимірів стратегічних імплікацій.

  статья (524,9 K)
 • Дослідження еволюції американських підходів до цивілізаційного ареалу "арабського світу". Характеристика культурно-цивілізаційних детермінант планетарного соціуму в сукупності внутрішньополітичних і зовнішньополітичних вимірів їх стратегічних імплікацій.

  статья (526,6 K)
 • 1869 год – год полного окончания Львом Николаевичем Толстым романа "Война и мир". Ужасное – "эстетическое расположение, в котором мир завораживает человека, и человек просто цепенеет". Паническая неурядица в душе писателя. Влияние события на творчество.

  статья (20,2 K)
 • Военно-уголовное законодательство Петра I. Общая характеристика "Артикула воинского", назначение и используемые термины. Субъекты преступлений и применение наказаний по Артикулу. Судебная система, формы процесса и его стадии, система доказательств.

  реферат (43,0 K)
 • Стан вітчизняної історіографії про життя та діяльність відомого громадського діяча, кооператора і літератора М.В. Левитського. Його участь у поширенні кооперативної ідеї на Поділлі на початку ХХ ст. Дослідження документальної спадщини "артільного батька".

  статья (30,2 K)
 • Діяльність відомого кооперативного і громадського діяча Миколи Левитського. Створення землеробських артілей, критика роботи "Артільного батька". Визначення труднощів артільного господарювання. Роль кооперативного руху у розв’язанні національних проблем.

  статья (18,5 K)
 • Історія, особливості та дослідження тематичних циклів лицарського роману. Виявлення фольклорних та літературних джерел легенди про короля Артура та передумови формування сюжету. Аналіз романy "Смерть Артура" Т. Мелорі як "плач" за рицарськими часами.

  курсовая работа (65,2 K)
 • Історіографічний аналіз обговорення діяльності друкованого видання "Археологічний літопис Південної Росії", питань археологічних розвідок та обговорення статей, опублікованих в історичних часописах у листуванні вчених М.Ф. Біляшівського та Ф.К. Вовка.

  статья (306,5 K)
 • Генезис, модификации и интерпретации понятия "архетип" в европейской интеллектуальной культуре. Сущность и эвристические возможности архетипической теории Юнга. Понятие "архетип" в контексте позитивизма, неопозитивизма, постпозитивизма и феноменологии.

  диссертация (305,6 K)
 • Жыццевы шлях рускага педагога-матэматыка першай паловы XVIII стагоддзя Л. Ф. Магніцкага. Самастойнае атрыманне матэматычных ведаў. Дараванне Пятром I прозвішчы. Стварэнне Магницким падручніка па матэматыцы і кораблевождению, яго значэнне для навукі.

  реферат (15,1 K)
 • Создание целостного представления об "Асари-Дагестан" Гасана Алкадари и его художественных достоинствах, созданного в рамках литературы адаба. Обозначение характерных черт индивидуальной манеры Г. Алкадари. Конкретизация особенностей произведения.

  автореферат (39,4 K)
 • Выявление особенностей "Асари-Дагестан" как историко-литературного произведения, одного из разновидностей литературы адаба. Анализ композиции произведения, насыщенной дополнениями, отступлениями, воспоминаниями, использованием жанров биографии, оды.

  автореферат (300,9 K)