• Характеристика творчества Г. Державина. Становление его как теоретика литературы. Взгляды на писателей и литературные произведения критика-классициста. Особенности поэтики Державина – разрушение жанровой иерархии. Новатор и создатель новых философских од.

  реферат (27,9 K)
 • Дослідження життя та діяльності професора Г.К. Суслова на посаді третього ректора Одеського національного політехнічного університету (1921-1928 рр.) та його внеску у розвиток вишу в цей період. Праці Г.К. Суслова, його наукова, педагогічна діяльність.

  статья (29,2 K)
 • Детские годы, учеба Гагарина Юрия Алексеевича. Первый полёт на самолёте Як -18. Учеба в Саратовском индустриальном техникуме и в Саратовском аэроклубе. Зачисление в группу кандидатов в космонавты. Первый в мире полет в космос с человеком на борту.

  презентация (4,0 M)
 • Пеше як архітектор, педагог і теоретик, один з послідовних представників арт-дизайну, основоположник "емоційного" і "поведінкового" дизайну. Перший успіх і міжнародна популярність. Останній і один з найбільш сенсаційних проектів "Московська кімната".

  реферат (2,4 M)
 • Образование гидратов метана вод воздействием высокого давления и низкой температуры. Поиск гидратов метана в разных районах мирового океана. Геологическая оценка газогидратов. Разработка технологии высокой эффективности и значительных объемов добычи.

  статья (25,1 K)
 • Характеристика отруйних, токсичних газів, які виділяються/утворюються в природних процесах чи в промисловості - аміаку, оксидів азоту, монооксиду вуглецю, сірчистого газу, сірководню, вуглекислого газу. Надання першої медичної допомоги при отруєнні газом.

  презентация (429,6 K)
 • Применение стальных резервуаров для хранения газа, конструктивные особенности газгольдеров постоянного объема. Подземный и надземный, вертикальный и горизонтальный тип установки оборудования. Структура и объемные показатели газгольдерных станций.

  презентация (852,9 K)
 • Дослідження того, наскільки ідея соборності України знайшла своє відображення на сторінках газети "Буковина", яка в складних суспільно-політичних умовах Буковини, втілювала у життя свою програму. Роль редактора "Буковини" (1885-1888 рр.) Юрія Федьковича.

  статья (53,7 K)
 • Суспільно-політичні умови заснування газети та видавництва "Волинь" в Рівному. Програмні цілі газети та видавництва, способи їх реалізації. Тематичні напрями публікацій Уласа Самчука. Жанрово-стилістичні, типологічні, проблемні виступи журналістів.

  автореферат (88,3 K)
 • Поняття регіональної преси, вплив ідейного спрямування всесоюзних та республіканських газет на її тематику. Газета "Индустриальное Запорожье": історія видання, жанрове оформлення, мовно-стилістичні особливості і проблеми, діапазон тем в період застою.

  курсовая работа (79,5 K)
 • История возникновения и становления деловой прессы в России. Типологические характеристики современной деловой газеты. Особенности газеты "КоммерсантЪ" как делового издания. Жанрово-тематическое своеобразие газеты. Черты универсальных печатных изданий.

  дипломная работа (92,2 K)
 • Газета як фактычны орган палітычнай партыі "Беларуская Сацыялістычная грамада". Новая эпоха ў развіцці беларускага грамадства пасля выхаду першага нумара тыднёвіка. Друк шрыфтамі - кірыліцай і лацінкай. Трансфармацыя ў грамадска - палітычнае выданне.

  реферат (17,6 K)
 • Петербургская газета "Новое время", ее влияние на читателей по словам русского философа, писателя, публициста В.В. Розанова. Ленинская оценка газеты. Критика российского правительства за медлительность и неэффективность в борьбе с революционным террором.

  статья (26,3 K)
 • Описание редакции газеты "Новое поколение". Творческий потенциал, техническое оснащение. Рынок сбыта, целевая аудитория, конкуренты. Описание маркетинговой стратегии. Составление производственного, финансового плана. Риски и перспективы развития проекта.

  бизнес-план (19,0 K)
 • Вивчення публікацій на сторінках газет і журналів багатовекторних краєзнавчих досліджень. Формування регіональної періодики в Північному Причорномор’ї. Визначення внеску регіональних газет у вивченні життя і звичаїв народів, що проживали в Криму.

  статья (26,5 K)
 • Понятие моделей газеты и журнала. Типология журнальных изданий, их классификация. Сравнительный анализ изданий газеты "Пионерская правда" и журнала "Костер", история их возникновения, этапы развития, жанровое, тематическое и структурное своеобразие.

  курсовая работа (63,1 K)
 • Заклики до громадян, установ, підприємств знищувати всілякі сліди більшовицької окупації - причина критики друку періодичних видань, зініційованого німецькою владою з боку радянських офіційних органів. Історія виникнення газети "Українське Полісся".

  статья (35,7 K)
 • Розгляд особливостей публікацій та тематики основних матеріалів і рубрик представлених в різні періоди функціонування газети "Юг" під редакцією В. Гошкевича. Характеристика проблем хаотичного поширення масової інформації. Аналіз діяльності В. Гошкевича.

  статья (21,3 K)
 • Анализ дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы "Основы журналистики". Журналистика: от древности до наших дней. Структура газетной редакции. Виды и жанры журналистики. Основы конфликтологии и психологии. Выпуск учебной газеты.

  дипломная работа (810,7 K)
 • Культурная миссия прессы, газетная семантика, эпистемология в границах немецкой журналистики. Особенности и типология процессов межкультурного взаимодействия. Инокультурная языковая модель в контексте газетной коммуникации как социокультурное явление.

  автореферат (74,7 K)