• Діяльність Української соціал-демократичної спілки на початку ХХ ст. Організація боротьби селян і сільських робітників у добу революції 1905-1907 років. Дослідження місця і ролі Української соціал-демократичної спілки в партійно-політичному русі.

  статья (36,8 K)
 • Аналіз емігрантської творчості Євгена Маланюка, біографічні відомості з життя письменника. Особливості поетичного стилю Маланюка, поезія міжвоєнного часу. Ліричний герой у збірці письменника "Стилет і стилос". Історизм та географізм поезій Є. Маланюка.

  реферат (23,7 K)
 • Аналіз організаційних заходів керівництва СРСР щодо впровадження інноваційних технологій у період інтенсивної індустріалізації. Причини опору директорів застосуванню нової техніки і впровадженню інновацій, роль стахановського руху для розвитку економіки.

  статья (39,4 K)
 • Аналіз євангелізаційної та соціальної роботи християн віри євангельської. Дослідження ролі служінь як факторів, що допомагають п’ятидесятницьким церквам у становленні в українському суспільстві. Планування стратегії розвитку церкви п’ятидесятників.

  статья (229,4 K)
 • Аналіз, сутність фрагментів євангельських текстів, характеристика та особливості спілкування Ісуса зі своїми учнями й іншими співбесідниками. Опис зради Іуди та ніч у Гефсиманському саду. Проявлення ініціативи, вільного вибору євангельськими персонажами.

  статья (56,2 K)
 • Особливість співіснування містичних культів поряд із межами християнської міфології. Сутність міфологічного способу пізнання світу. Аналіз консервативної обмеженості і "відсталості" інформаційного середовища спільноти євангельських християн-баптистів.

  статья (26,4 K)
 • Вивчення проблеми педагогіки у сфері життєвих компетенцій молоді. Розгляд духовних та мирських аспектів пошуку щастя молодим поколінням. Євангельські принципи вдосконалення земного життя. Залучення духовно-моральних цінностей до освітнього процесу.

  статья (316,3 K)
 • Біографія українського письменника Є. Гуцало. Світ дитинства, розтерзаний і незмірно поглиблений великою трагедією війни, як джерельна основа його творчості. Вихід першої збірки оповідань автора "Люди серед людей". Лірична стихія творчості Є. Гуцала.

  биография (16,5 K)
 • Ранні роки Євгена Филимоновича Маланюка - українського письменника, культуролога-енциклопедиста, публіциста, літературного критика, сотника Армії УНР. Творча спадщина поета: Ісход, Безкровна Муза, Варязька балада, Воякам. Літературна премія ім. Маланюка.

  презентация (4,2 M)
 • Формування та еволюція світоглядних та естетичних позицій Є.Маланюка. Основні етапи творчої еволюції письменника з їх ідейно-стильовими домінантами. Етапи національного самоусвідомлення. Сутність історіософської концепції творчості видатного письменника.

  автореферат (66,6 K)
 • Ознайомлення з історією видання перших книжок письменника Євгена Плужника. Дослідження та характеристика принципів його літературної діяльності. Визначення своєрідності світоглядної позиції автора. Вивчення властивостей поетичної думки Є. Плужника.

  реферат (21,4 K)
 • Дослідження воєнно-комуністичного наступу 30-х років та крайньої ідеологізації усіх сфер життя суспільства. Біографія Євгена Павловича Плужника - українського поета, драматурга, перекладача зі східної Слобожанщини, аналіз основних мотивів його п'єс.

  доклад (16,8 K)
 • Дослідження діяльності Євгена Сагайдачного як колекціонера та дослідника скарбів народного мистецтва Гуцульщини, відстеження "косівського періоду" життя художника-педагога, висвітлення його внеску у розвиток гуцульського мистецтва в ХХ столітті.

  статья (1,4 M)
 • Дослідження медіапостаті українського публіциста Є. Сверстюка. Розгляд моделі комунікаційного процесу Г. Лассвелла, теорії "сильного" автора Г. Блума. Співвіднесення медійної персони Є. Сверстюка з теоретичними поглядами Г. Блума про важливість автора.

  статья (33,7 K)
 • Характеристика особистості херсонського поміщика Євгена Чикаленка на основі листування з Михайлом Грушевським. Дослідження його позиції щодо українського національного руху. Аналіз практичних заходів з фінансування будівництва Академічного дому у Львові.

  статья (24,3 K)
 • Дослідження вкладу Євгена Харлампійовича Чикаленка (діяча українського національного руху, який увійшов в історію, як талановитий публіцист, громадський діяч, політик) в розвиток українського села. Популяризація знань серед селянства рідною мовою.

  статья (23,9 K)
 • Життя і професійна діяльність Є. Волощенко, педагога, керівника Київського обласного відділу народної освіти. Репресивна політика радянської влади проти інтелігенції в 30-х роках ХХ століття. Державна політика щодо професорсько-викладацьких кадрів.

  статья (32,2 K)
 • Дослідження ключових постулатів євразійства та сумісності даної геополітичної концепції з діючою Воєнною доктриною Російської Федерації. Виокремлення основних прорахунків світової геополітичної стратегії розвитку в ХХІ столітті з даною концепцією.

  статья (22,1 K)
 • Об’єктивно-історична характеристика сьогоденним європейським векторам зовнішньої політики Росії та України. Аналіз фрагментів сучасної глобальної міжнародно-політичної системи. Визначення євроінтеграційних амбіцій країн, змащених політичними барвниками.

  статья (306,1 K)
 • Визначення ключових історичних та цивілізаційних відмінностей Російської держави як азійської країни, спадкоємиці деспотичного Московського царства та Російської імперії та України - спадкоємиці демократичних європейських традицій Київської Русі.

  статья (56,8 K)