• Аналіз емігрантської творчості Євгена Маланюка, біографічні відомості з життя письменника. Особливості поетичного стилю Маланюка, поезія міжвоєнного часу. Ліричний герой у збірці письменника "Стилет і стилос". Історизм та географізм поезій Є. Маланюка.

  реферат (23,7 K)
 • Аналіз євангелізаційної та соціальної роботи християн віри євангельської. Дослідження ролі служінь як факторів, що допомагають п’ятидесятницьким церквам у становленні в українському суспільстві. Планування стратегії розвитку церкви п’ятидесятників.

  статья (229,4 K)
 • Аналіз, сутність фрагментів євангельських текстів, характеристика та особливості спілкування Ісуса зі своїми учнями й іншими співбесідниками. Опис зради Іуди та ніч у Гефсиманському саду. Проявлення ініціативи, вільного вибору євангельськими персонажами.

  статья (56,2 K)
 • Особливість співіснування містичних культів поряд із межами християнської міфології. Сутність міфологічного способу пізнання світу. Аналіз консервативної обмеженості і "відсталості" інформаційного середовища спільноти євангельських християн-баптистів.

  статья (26,4 K)
 • Вивчення проблеми педагогіки у сфері життєвих компетенцій молоді. Розгляд духовних та мирських аспектів пошуку щастя молодим поколінням. Євангельські принципи вдосконалення земного життя. Залучення духовно-моральних цінностей до освітнього процесу.

  статья (316,3 K)
 • Біографія українського письменника Є. Гуцало. Світ дитинства, розтерзаний і незмірно поглиблений великою трагедією війни, як джерельна основа його творчості. Вихід першої збірки оповідань автора "Люди серед людей". Лірична стихія творчості Є. Гуцала.

  биография (16,5 K)
 • Ранні роки Євгена Филимоновича Маланюка - українського письменника, культуролога-енциклопедиста, публіциста, літературного критика, сотника Армії УНР. Творча спадщина поета: Ісход, Безкровна Муза, Варязька балада, Воякам. Літературна премія ім. Маланюка.

  презентация (4,2 M)
 • Формування та еволюція світоглядних та естетичних позицій Є.Маланюка. Основні етапи творчої еволюції письменника з їх ідейно-стильовими домінантами. Етапи національного самоусвідомлення. Сутність історіософської концепції творчості видатного письменника.

  автореферат (66,6 K)
 • Ознайомлення з історією видання перших книжок письменника Євгена Плужника. Дослідження та характеристика принципів його літературної діяльності. Визначення своєрідності світоглядної позиції автора. Вивчення властивостей поетичної думки Є. Плужника.

  реферат (21,4 K)
 • Дослідження воєнно-комуністичного наступу 30-х років та крайньої ідеологізації усіх сфер життя суспільства. Біографія Євгена Павловича Плужника - українського поета, драматурга, перекладача зі східної Слобожанщини, аналіз основних мотивів його п'єс.

  доклад (16,8 K)
 • Об’єктивно-історична характеристика сьогоденним європейським векторам зовнішньої політики Росії та України. Аналіз фрагментів сучасної глобальної міжнародно-політичної системи. Визначення євроінтеграційних амбіцій країн, змащених політичними барвниками.

  статья (306,1 K)
 • Неоімперський проект Євразійського об’єднання і основні аспекти створення Митного союзу. Дослідження особливостей інтеграційної політики РФ та інших потенційних країн-учасниць. Виникнення єдиної економічної системи із функціонуванням спільної валюти.

  статья (119,8 K)
 • Дослідження єврейської національної меншини в Донбасі у ХХ ст. Аналіз динаміки чисельності єврейського населення в регіоні, його розміщення, розгляд процесів урбанізації та асиміляції. Тенденції і зміни в соціально-економічному становищі євреїв.

  автореферат (99,7 K)
 • Соціально-економічний та політико-етнокультурний аспекти життя євреїв України в роки нової економічної політики. Розвиток інститутів єврейської громади. Політика органів державної влади, громадських та господарських органів щодо єврейського питання.

  автореферат (107,5 K)
 • Дослідження умов самоліквідації місцевих осередків Єврейської комуністичної партії (Поалей-Ціон) на Полтавщині та входження місцевих єкапістів до лав правлячої більшовицької партії. Аналіз умов вступу до більшовицької політичної сили для єкапістів.

  статья (40,9 K)
 • Головні фактори на шляху інтеграції України в Європу. Проблеми освіти в різні періоди історії, їх дослідження. Наслідки приєднанням Волині до Російської імперії. Роль єврейської громади в створенні навчальних закладів та порядок отримання освіти.

  статья (27,1 K)
 • Аналіз етнополітичного середовища, в якому відбувався розвиток єврейської громади. Визначення чинників, які впливали на формування пріоритетів політики Російської імперії щодо єврейства на українських землях. Огляд ресурсного потенціалу громади.

  автореферат (57,0 K)
 • Комплексне дослідження діяльності Товариства по землеоблаштуванню єврейських трудящих України і державних структур по здійсненню політичних та соціокультурних перетворень. Особливості проведення колективізації єврейських переселенських колективів.

  автореферат (47,9 K)
 • Розгляд історії формування єврейського містечка як соціально-економічного організму і етнокультурного феномену. Описання життя релігійної общини, отримання освіти, традицій. Аналіз ролі індустріалізації у трансформуванні соціальної структури єврейства.

  статья (34,6 K)
 • Дослідження правового становища єврейського населення у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Відзначення дискримінаційної політики царського уряду щодо місця проживання, пересування та занять окремими видами діяльності. Аналіз демографічних процесів.

  автореферат (47,1 K)