• Політико-правова природа конституційної юстиції європейської моделі. Роль судового конституційного контролю в механізмі сучасної держави. Особливості реалізації положень європейської моделі конституційної юстиції в конституційному правосудді України.

  автореферат (68,8 K)
 • З’ясування місця музичного мистецтва в молодіжній політиці ордену єзуїтів XVI-XVII ст. Особливості функціонування єзуїтських бурс музикантів. Хоровий супровід молодіжних процесій Товариства Ісуса, орденських шкільних вистав, диспутів, декламування віршів.

  статья (28,6 K)
 • Композитори Віденської школи. Ф.Й. Гайдн, його музичні твори: гімн Німеччини, 12 лондонських симфоній. А. Моцарт та Л. Бетховен, їх творчість (місячна соната). Великі композитори-романтики: Шуберт, Шопен, Вагнер. Французьке шансоньє і його представники.

  презентация (5,3 M)
 • Розгляд передумов та етапів інтеграційних процесів у післявоєнній Європі. Становлення єдиної освітньої політики. Усунення відмінності у національних системах вищої освіти. Забезпечення гуманітарного розвитку суспільства. Програма академічної співпраці.

  статья (259,1 K)
 • Дослідження впливу європейської педагогічної думки на розвиток ідеї національного виховання в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття. Визначення основ філософії української ідеї як самосвідомості українського національного відродження.

  статья (26,4 K)
 • Внутрішні чинники формування і реалізації європейської політики Австрійської республіки. Система "соціального партнерства" та експортний і інвестиційний потенціал орієнтований на ринки країн-членів ЄC. Політика Австрії щодо Європейських Спільнот 1995 р.

  реферат (32,9 K)
 • Механізми формування і реалізації європейської політики Австрії. Етапи її політики відносно ЄС до 1995 р. Відхід Австрії від концепції глобально орієнтованого активного нейтралітету та ухвалення рішення про повноцінну інтеграцію до Європейського Союзу.

  автореферат (46,0 K)
 • Внутрішні чинники формування і реалізації європейської політики Австрійської республіки. Особливості процесу вступу Австрії в Європейський Союз. Специфіка та напрями трансформації політики оборони та безпеки Австрії у контексті її європейської інтеграції.

  автореферат (45,8 K)
 • Аналіз позиції Великої Британії щодо різних подій тогочасного міжнародного життя. Принципи, засоби реалізації, регіональна специфіка британського зовнішньополітичного курсу в Європі та внутрішні і зовнішні фактори, які впливали на його здійснення.

  автореферат (40,2 K)
 • Вплив європейської політики ФРН на досягнення державної єдності німецького народу задля подолання воєнно-політичного розколу континенту. Еволюція підходів правлячих кіл ФРН до розширення ЄС, взаємовідносин з Францією та євроінтеграційного курсу України.

  автореферат (45,3 K)
 • Визначення рівня ефективності інституційних механізмів реалізації зовнішньої політики Європейського Союзу у контексті набуття чинності Лісабонського договору. Дослідження основних можливостей, що відкриває для країн-партнерів "Східне партнерство".

  автореферат (59,1 K)
 • Історична, географічна, геополітична, соціокультурна й ментальна особливості становлення європейської політики України як стратегічного напряму зовнішнього розвитку з перших днів її незалежності. Основні етапи, протиріччя та проблеми її реалізації.

  статья (51,4 K)
 • Передумови формування та розвитку європейської політики України. Стратегічне значення і роль в загальнодержавному зовнішньому курсі. Основні засоби упередження та уникнення можливих ризиків. Головні методи співробітництва країни з міжнародними фірмами.

  автореферат (87,6 K)
 • Провідні засади зовнішньої політики Франції в постбіполярний період. Основні процеси європейської інтеграції в реалізації зовнішньої політики Франції за президентства Жака Ширака. Особливості трансатлантичного виміру європейської політики Франції.

  автореферат (47,0 K)
 • Суспільно-політичний підхід в аналізі політичних питань європейської інтеграції. Невідповідність цивілізаційної ідентичності бажанню стати членом міжнародної організації, яка відповідає за політичне співробітництво на просторі певної цивілізації.

  автореферат (38,6 K)
 • Значення цивілізаційного підґрунтя сучасних європейських інтеграційних процесів, які виходять в воєнно-політичну площину. Можливості та засоби використання цивілізаційної теорії для прогнозування розвитку інтеграційних процесів у політичній сфері.

  автореферат (37,6 K)
 • Класифікація сільських територій у країнах Європейського Союзу. Концепція регіонів Організації економічного співробітництва. Огляд законодавчого поля використання термінів сільського напрямку. Аспекти розвитку сільських територій та їх проблемні питання.

  статья (130,8 K)
 • Аналіз концепцій держав Євросоюзу щодо забезпечення колективної європейської прикордонної безпеки. Впровадження спільного прикордонного законодавства. Професійне навчання персоналу державних прикордонних інституцій. Контроль за міграційними процесами.

  статья (33,2 K)
 • Дослідження інституційного механізму Європейського Союзу. Особливість легітимності функціонування Європейської Ради, не передбаченого установчими договорами. Характеристика створення нових або зміни правового статусу вже існуючих інститутів і органів.

  статья (342,8 K)
 • Процес становлення і розвитку європейської системи безпеки та правотворчої і правозастосовчої діяльності держав як суб'єктів міжнародного публічного права, що здійснюється в рамках світового співтовариства у сфері побудови європейської системи безпеки.

  автореферат (39,9 K)