• Обґрунтування історичної визначеності та необхідності інтеграції до європейської спільноти як особливість наукових розвідок учених щодо проблем реалізації зовнішньої політики України. Місце української держави в сучасному геополітичному просторі.

  статья (20,1 K)
 • Дослідження проблем євроінтеграційного проекту української держави. Людський та соціальний капітали нації - фактори його успішної реалізації. Аспекти комплексної євроінтеграційної моделі у процесі втілення її у сфери життєдіяльності суспільства в Україні.

  статья (36,8 K)
 • Комплексна оцінка економічних наслідків вступу України до Світової організації торгівлі у галузі легкої промисловості. Дослідження можливості нейтралізації нових викликів і ризиків для України, які виникають унаслідок приєднання до світової організації.

  статья (321,1 K)
 • Дослідження польського шляху "повернення до західної цивілізації". Розгляд поетапних кроків Франції щодо об’єднання Центрально-Східної Європи. Аналіз політики Президента Ф. Міттерана. Вивчення євроінтеграційної концепції та її значення для Польщі.

  статья (29,4 K)
 • Визначення та встановлення місця України на шляху євроінтеграції, виявлення перешкод для повноцінного членства в Європейському Союзі. Необхідність консолідації внутрішніх зусиль для забезпечення умов стабільного демократичного розвитку суспільства.

  статья (219,8 K)
 • Аналіз сучасних євроінтеграційних процесів аграрного сектора економіки України. Розгляд питання конкурентоспроможності української сільськогосподарської продукції на європейському ринку. Теоретичні та практичні аспекти розвитку органічного виробництва.

  статья (16,5 K)
 • Організаційні, інституційні, правові заходи, спрямовані на забезпечення виконання вимог копенгагенських критеріїв членства з метою набуття Україною повноправного членства в ЄС. Визначення впливу євроінтеграційних процесів на стратегію розвитку держави.

  статья (22,3 K)
 • Аналіз ціннісних засад функціонування вищої освіти України в контексті формування спільного європейського освітнього простору. Модернізація освіти до вимог Болонської угоди. Трансформація особистих і соціальних вартостей освіти, академічних традицій.

  статья (31,1 K)
 • Зміст політики Європейського Союзу в релігійно-церковній сфері. Вплив гармонізації законодавств України та Європи, впровадження досвіду держав-членів співтовариства на досягнення стандартів у сфері забезпечення права на свободу совісті та релігії.

  статья (24,3 K)
 • Визначення та аналіз основних напрямів розвитку економіки та удосконалення ринку праці в Україні на базі євроінтеграції. Дослідження та характеристика інвестиційних процесів, як головного напряму підвищення ефективності економіки та зайнятості населення.

  статья (484,8 K)
 • Сутність та структура євроклубу. Вивчення механізмів організації роботи євроклубів загальноосвітніх навчальних закладів. Ознайомлення шкільної молоді з європейськими цінностями, історією та засадами функціонування ЄС. Форми організації дозвілля учнів.

  статья (31,3 K)
 • Розгляд передумов конвергенції бухгалтерського обліку в Італії відповідно до Європейських Директив у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Правила італійського бухгалтерського обліку. Законодавство щодо підготовки і представлення фінансової звітності.

  статья (54,0 K)
 • Функціонування міжнародної міжурядової організації "Євроконтроль" на основі міжнародної конвенції "Про співробітництво в галузі безпеки управління аеронавігацією". Адміністративний устрій та сучасна діяльність організації. Співробітництво з Україною.

  контрольная работа (52,2 K)
 • Євромайдан (Революція Гідності) як наймасштабніша подія в новітній історії України. Громадські протести і самоорганізація суспільства на противагу тиску з боку держави та мобілізація громадян для захисту України від військової агресії на Сході країни.

  статья (87,4 K)
 • Аналіз соціальної мережі Facebook як інформативного історичного джерела щодо подій Євромайдану. Можливості мережі Facebook для зберігання і розповсюдження інформації та архівування документів. Класифікація ресурсів "промайданівського" спрямування.

  статья (2,1 M)
 • Політичні протести та зміни в Україні взимку в 2013-2014 роки. Відновлення євроінтеграційного курсу держави. Здійснення економічних реформ, подолання корупції, безвізовий в‘їзд до країн Європейського Союзу. Процес Помаранчевої революції в державі.

  статья (471,0 K)
 • Незадовільна соціально-економічна ситуація в Україні. Вивільнення радикальних настроїв у суспільстві. Нова "мітингова демократія" – Євромайдан у Києві. Сучасні політичні технології впливу для досягнення власної мети. Революційний процес в Україні.

  статья (169,8 K)
 • Аналіз домінантних метафоричних моделей, котрими описують Європу українські та польські журналісти. Зростання інтересу лінгвістів до дослідження метафоризації та концептуалізації лексеми Європа. Вживання метафори для розуміння міжурядових конференцій.

  статья (271,4 K)
 • Розвиток країн Західного світу в епоху промислового перевороту. Неокласицизм як рушійна стильова форма розвитку європейського мистецтва кінця XVIII — початку ХІХ ст. Романтизм як світовідчуття та як напрямок у мистецтві. Особливості стилю модерн.

  лекция (5,2 M)
 • Аналіз освітніх систем в країнах Європейського Союзу, активізація інвестицій в людські ресурси і професійну підготовку фахівців. Використання в освіті телекомунікаційної інфраструктури, підвищення знань протягом життя. Допомога українським науковцям.

  статья (25,7 K)