• Витоки європейської інтеграції. Позиції сучасного ЄС у глобальній економіці. Глобалізація як історичне явище і феномен, як об'єктивна закономірність розвитку людства. Центри суперництва сучасної глобальної економіки. Глобалізм і національна економіка.

  контрольная работа (361,4 K)
 • Формування Європейського Союзу і глобальні проблеми сучасності. Шляхи України до євроінтеграції: витоки і перспективи. Формування української держави в умовах євроінтеграції. Моделі політичних та економічних відносин між Україною та європейським союзом.

  курс лекций (120,0 K)
 • Участь Латвії, Литви та Естонії в організаціях регіонального та міжнародного співробітництва. Основна характеристика періодизації процесу інтеграції даних держав. Особливість визначення перспектив розвитку країн Балтії у рамках Європейського Союзу.

  автореферат (56,5 K)
 • Дослідження європейської інтеграції країн Балтії у 1991-2004 роках. Розгляд економічних, соціальних та політичних передумови вступу Латвії, Литви, Естонії до Європейського Союзу. Вплив євроінтеграції на розвиток інфраструктури, адаптацію законів.

  автореферат (107,1 K)
 • Курс на інтеграцію до Європейського Союзу як один із головних пріоритетів зовнішньої політики України на сучасному етапі. Оцінка інституційних механізмів адаптації українського законодавства до норм і стандартів ЄС та їх впровадження у практику.

  статья (15,6 K)
 • Аналіз необхідності досягнення політичної та інституційної стабільності, верховенства права, розвитку демократії, трансформації та розвитку ринкової економіки в процесі інтеграції України до Євросоюзу. Розгляд змісту європейської політики сусідства.

  статья (15,7 K)
 • Діяльність України по втіленню стратегії європейської інтеграції і входження до простору об’єднаної Європи в ході імплементації Угоди про партнерство і співробітництво Європейського Союзу з Україною. Еволюція парадигми взаємовідносин Києва з Москвою.

  автореферат (35,4 K)
 • Еволюція концепцій і теорій європейської інтеграції. Визначення ролі України у східноєвропейській політиці Брюсселя після останніх розширень Євросоюзу. Аналіз демократизації українського суспільства, особливості поглиблення політичного співробітництва.

  автореферат (35,8 K)
 • Аналіз стану реалізації стратегічного пріоритету зовнішньополітичної діяльності України. Визначено, що європейський вибір України зумовлює необхідність успішної реалізації завдань щодо поступової інтеграції держави до європейського співтовариства.

  статья (32,8 K)
 • Дослідження історії становлення двох основних сучасних сімей цивільного процесу в європейських країнах - романо-канонічної процедури та процедури системи загального права. Проаналізовано етапи їх становлення та розвитку, визначено їхні характерні риси.

  статья (24,7 K)
 • Дослідження особливостей захисту соціальних прав вразливих громадян в Україні, а також за Європейською конвенцією про захист прав і основоположних свобод. Основні категорії верств населення, які віднесено Європейською конвенцією до соціально вразливих.

  статья (2,6 M)
 • Сутність натуралізму як напрямку у європейському мистецтві останньої третини XIX ст., характеристика головних її ознак. Особливості історії культури Нового часу в Європі та основні принципи: раціоналізм, антропоцентризм, сцієнтизм, европоцентризм.

  реферат (18,2 K)
 • Регіональні особливості культури Європейського континенту. Елітарна та масова культура Європи. Глобалізаційні процеси в сучасній європейській культурі. Розвиток популярної музики в Європі. Арт-хаусне кіномистецтво, культурно-мистецькі виставки і аукціони.

  реферат (40,5 K)
 • Юридична діяльність уповноважених європейських регіональних суб’єктів міжнародного права щодо створення, зміни та припинення міжнародно-правових інструкцій. Розмежування правотворчої компетенції поміж Європейським Союзом та державами-учасницями.

  статья (16,5 K)
 • Аналіз судового конституційного контролю, закономірностей і особливостей розвитку, організації і функціонування органів конституційної юстиції європейської моделі в зарубіжних країнах. Удосконалення національної законодавчої бази конституційної юстиції.

  автореферат (40,9 K)
 • Політико-правова природа конституційної юстиції європейської моделі. Роль судового конституційного контролю в механізмі сучасної держави. Особливості реалізації положень європейської моделі конституційної юстиції в конституційному правосудді України.

  автореферат (68,8 K)
 • Композитори Віденської школи. Ф.Й. Гайдн, його музичні твори: гімн Німеччини, 12 лондонських симфоній. А. Моцарт та Л. Бетховен, їх творчість (місячна соната). Великі композитори-романтики: Шуберт, Шопен, Вагнер. Французьке шансоньє і його представники.

  презентация (5,3 M)
 • Розгляд передумов та етапів інтеграційних процесів у післявоєнній Європі. Становлення єдиної освітньої політики. Усунення відмінності у національних системах вищої освіти. Забезпечення гуманітарного розвитку суспільства. Програма академічної співпраці.

  статья (259,1 K)
 • Внутрішні чинники формування і реалізації європейської політики Австрійської республіки. Система "соціального партнерства" та експортний і інвестиційний потенціал орієнтований на ринки країн-членів ЄC. Політика Австрії щодо Європейських Спільнот 1995 р.

  реферат (32,9 K)
 • Внутрішні чинники формування і реалізації європейської політики Австрійської республіки. Особливості процесу вступу Австрії в Європейський Союз. Специфіка та напрями трансформації політики оборони та безпеки Австрії у контексті її європейської інтеграції.

  автореферат (45,8 K)