• Механізми формування і реалізації європейської політики Австрії. Етапи її політики відносно ЄС до 1995 р. Відхід Австрії від концепції глобально орієнтованого активного нейтралітету та ухвалення рішення про повноцінну інтеграцію до Європейського Союзу.

  автореферат (46,0 K)
 • Внутрішні чинники формування і реалізації європейської політики Австрійської республіки. Особливості процесу вступу Австрії в Європейський Союз. Специфіка та напрями трансформації політики оборони та безпеки Австрії у контексті її європейської інтеграції.

  автореферат (45,8 K)
 • Аналіз позиції Великої Британії щодо різних подій тогочасного міжнародного життя. Принципи, засоби реалізації, регіональна специфіка британського зовнішньополітичного курсу в Європі та внутрішні і зовнішні фактори, які впливали на його здійснення.

  автореферат (40,2 K)
 • Вплив європейської політики ФРН на досягнення державної єдності німецького народу задля подолання воєнно-політичного розколу континенту. Еволюція підходів правлячих кіл ФРН до розширення ЄС, взаємовідносин з Францією та євроінтеграційного курсу України.

  автореферат (45,3 K)
 • Визначення рівня ефективності інституційних механізмів реалізації зовнішньої політики Європейського Союзу у контексті набуття чинності Лісабонського договору. Дослідження основних можливостей, що відкриває для країн-партнерів "Східне партнерство".

  автореферат (59,1 K)
 • Історична, географічна, геополітична, соціокультурна й ментальна особливості становлення європейської політики України як стратегічного напряму зовнішнього розвитку з перших днів її незалежності. Основні етапи, протиріччя та проблеми її реалізації.

  статья (51,4 K)
 • Передумови формування та розвитку європейської політики України. Стратегічне значення і роль в загальнодержавному зовнішньому курсі. Основні засоби упередження та уникнення можливих ризиків. Головні методи співробітництва країни з міжнародними фірмами.

  автореферат (87,6 K)
 • Провідні засади зовнішньої політики Франції в постбіполярний період. Основні процеси європейської інтеграції в реалізації зовнішньої політики Франції за президентства Жака Ширака. Особливості трансатлантичного виміру європейської політики Франції.

  автореферат (47,0 K)
 • Значення цивілізаційного підґрунтя сучасних європейських інтеграційних процесів, які виходять в воєнно-політичну площину. Можливості та засоби використання цивілізаційної теорії для прогнозування розвитку інтеграційних процесів у політичній сфері.

  автореферат (37,6 K)
 • Суспільно-політичний підхід в аналізі політичних питань європейської інтеграції. Невідповідність цивілізаційної ідентичності бажанню стати членом міжнародної організації, яка відповідає за політичне співробітництво на просторі певної цивілізації.

  автореферат (38,6 K)
 • Класифікація сільських територій у країнах Європейського Союзу. Концепція регіонів Організації економічного співробітництва. Огляд законодавчого поля використання термінів сільського напрямку. Аспекти розвитку сільських територій та їх проблемні питання.

  статья (130,8 K)
 • Аналіз концепцій держав Євросоюзу щодо забезпечення колективної європейської прикордонної безпеки. Впровадження спільного прикордонного законодавства. Професійне навчання персоналу державних прикордонних інституцій. Контроль за міграційними процесами.

  статья (33,2 K)
 • Дослідження інституційного механізму Європейського Союзу. Особливість легітимності функціонування Європейської Ради, не передбаченого установчими договорами. Характеристика створення нових або зміни правового статусу вже існуючих інститутів і органів.

  статья (342,8 K)
 • Процес становлення і розвитку європейської системи безпеки та правотворчої і правозастосовчої діяльності держав як суб'єктів міжнародного публічного права, що здійснюється в рамках світового співтовариства у сфері побудови європейської системи безпеки.

  автореферат (39,9 K)
 • Права людини, встановлені у Європейській соціальній хартії. Складові елементи адаптації і зміст адаптаційної діяльності держави. Відповідність трудового законодавства України положенням Хартії щодо забезпечення права людини на працю і зайнятість.

  автореферат (40,7 K)
 • Встановлення відповідності трудового законодавства України вимогам обов’язкових статей Хартії, необхідних для її ратифікації. Формулювання пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Конституції, законодавчих актів. Проведення класифікації прав людини.

  автореферат (28,1 K)
 • Ключові проблеми формування механізму регіонального управління енергоефективністю. Стратегічний аналіз інструментів сучасної політики енергоефективності. Можливості техніко-технологічної модернізації та екологізації реального сектору економіки регіонів.

  статья (18,3 K)
 • Дослідження чинників формування муніципального права. Виділено сутнісні та змістовні, об’єктивні та суб’єктивні аспекти розвитку муніципального права. Визначено місце муніципального права та інститутів локальної демократії в європейських державах.

  статья (28,4 K)
 • Громадянська і соціально-політична ідентичність як основні національні та державотворчі фактори. Демократичні принципи громадянського суспільства. Формування в громадянському суспільстві соціально-політичних зв’язків, що обумовлюють національну єдність.

  статья (32,9 K)
 • Етапи розвитку європейського класичного мислення. Особливості системи знань про фундаментальні принципи буття й пізнання світу в період Нового часу. Сутність раціоналізму й емпіризму у філософії XVII-XIX ст. Тенденції пізнання епохи просвітництва.

  контрольная работа (36,1 K)