• Звістки про військову ситуацію напередодні Смоленської війни 1632-1634 рр. між Річчю Посполитою та Московською державою і події на Сіверщині. Листи Самойловича та й Ломиковського адресовані полковнику І. Новицькому. Нова дата народження "дикого попа".

  статья (25,0 K)
 • У публікації представлені документи Новицького та інших старшин. Проаналізовано випис з книг остерського замку 1629 року. Розглянуто документи походу військ Речі Посполитої 1663-1664 років на Лівобережну Україну та копії судової книги Борзни 60-х років.

  статья (80,4 K)
 • Аналіз універсалів та листів Мазепи і документів батуринських ратушних книги кінця ХVІІ ст., в яких згадується історія Корсунського полку, прагнення гетьмана до розширення кордонів Гетьманщини. Згадування в них братів Стефана і Андрія Кобилецьких.

  статья (20,2 K)
 • Основні переваги та доцільність прийняття на озброєння правоохоронних органів бойової гладкоствольної зброї. Характеристика основних вимог до перспективних зразків бойової гладкоствольної зброї та її бойового оснащення, як елемента комплекту озброєння.

  статья (267,4 K)
 • Необхідність прискорення реформування системи вітчизняної освіти. Проблеми задоволення освітніх потреб громадян на протязі життя, забезпечення доступу до освіти. Системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для морської галузі.

  статья (24,9 K)
 • Суглоби грудного пояса і вільної верхньої кінцівки. З'єднання кісток передпліччя між собою та з плечовою кісткою. Дистальний променево-ліктьовий суглоб (articulatio radioulnaris distalis) обертовий і одноосьовий, його утворення. Обсяг рухів в суглобах.

  реферат (1,1 M)
 • Ознайомлення з функціями крижово-клубового суглобу. Розгляд будови лобкового симфізу, який з'єднує прилеглі симфізні поверхні двох лобкових кісток, що покриті хрящем. Характеристика специфічних особливостей міжкісткової крижово-клубової зв'язки.

  лекция (119,8 K)
 • З'єднання тіл хребців, що сполучаються синхондрозами і синдесмозами. З'єднання крижової кістки з куприком. Довжина хребтового стовпа у немовлят та у дорослих людей. Вигини хребтового стовпа вперед (лордоз), назад (кіфоз), вправо або вліво (сколіоз).

  лекция (917,1 K)
 • Види сполучення кісток черепа за допомогою неперервних з'єднань - швів і синхондрозів. Утворення нижньою щелепою скронево-нижньощелепного суглобу зі скроневою кісткою. Розташування зв'язок, їх відділення від суглобової капсули жировою клітковиною.

  реферат (296,4 K)
 • Покращення лікування постраждалих дітей різного віку з опіковим шоком. Патогенетичні зміни організму (клініко-біохімічні, імунні та морфометричні показники). Дослідження тяжкості синдрому системної запальної відповіді в залежності від часу тривалості.

  автореферат (152,1 K)
 • Личность З. Бжезинского: краткая биография, политические взгляды и убеждения. Евразия как шахматная доска: основная политика, стратегия, действующие лица и основные центры материка. Новый мировой порядок. Основные методы укрепления стабильности в мире.

  реферат (24,8 K)
 • Общее содержание и анализ романа З. Прилепина "Санькя", который рассматривается в контексте общей для различных литературных эпох проблемы "русского бунта". Особенности отражения нравственных мотивов данного явления в произведениях русской литературы.

  статья (18,4 K)
 • Причины возникновения религии по Фрейду и ее основные пороки. Вера — это иллюзия, а не заблуждение. Собрание изречений Иисуса Христа в Евангелии от Матфея. Сегодняшнее буквалистское истолкование Библии. Понимание "блаженства" в христианском вероучении.

  контрольная работа (34,5 K)
 • З. Фрейд - австрийский психиатр, основатель психоаналитической школы в психологии; краткая биография. Теории Фрейда; психологический смысл психоанализа. Особенности воззрений последователей Фрейда, неофрейдизм: А. Адлер, К. Юнг, Э. Фромм, К. Хорни.

  реферат (35,6 K)
 • Раскрытие содержания комплекса фрейдистских доктрин. Сознательное, бессознательное и предсознательное как составляющие части человеческой психики по Фрейду. Психическая структура личности, бессознательное как источник психических сил и энергии человека.

  контрольная работа (17,1 K)
 • Расчет ячеечной математической модели кинетики измельчения в мельнице, позволяющей прогнозировать фракционный состав измельченного материала. Определение положения сечения подвода возврата в зависимости от удельной энергии измельчения в классификаторе.

  автореферат (220,8 K)
 • Преодоление односторонней гносеологизации марксисткой философии и возрождение философской онтологии. Онтологическая трактовка человеческой деятельности С.Л. Рубинштейна. Новая трактовка детерминизма в психологии. Понимание С.Л. Рубинштейном этики.

  реферат (30,1 K)
 • Наукові узагальнення щодо взаємозв’язку людини і природи, людини і цивілізації, добра і зла. Визначення меж зла та їх актуалізації у філософії постмодерну. Дослідження особливостей становлення і розвитку інформаційного постіндустріального суспільства.

  статья (28,3 K)
 • А. Говда як сучасних ілюстратор творів Гоголя, його власне пере прочитання видатного класика. Характеристика олівця і паперу як найголовніших інструментів графіки, які дають змогу художникові лаконічно і водночас виразно виявити найдрібніші деталі.

  статья (1,1 M)
 • Манипуляция как способ воздействия на личность или группу личностей. Изменение поведения, мнения, отношения или выполнение определенных (желаемых) действий объектом манипуляции и ее методы. Способы, как заставить человека поверить во что угодно.

  статья (16,6 K)