• Публіцистична діяльність чиновника високого рангу Володимира Івановича Даля в Оренбурзькому краї, співробітництво з періодичними виданнями Санкт-Петербурга, Москви, інших міст Росії. Уральські козачі пісні, записані В. Далем та зібрання народних казок.

  статья (23,5 K)
 • Історія П’ятницької церкви з часу створення у її приміщенні музею у 1972 р. до сьогодні. Характеристика діяльності музею, функціонування храму на сучасному етапі. Загальна кількість екскурсій та відвідувачів П’ятницького музею та його експозиції.

  статья (24,6 K)
 • Представлення відомостей про цукровий вогневий завод Василя Васильовича Кочубея (1829-1878) у його маєтку Дубовичі Глухівського повіту Чернігівської губернії. Функціонування мануфактурних закладів в невеликих населених пунктах на початку ХІХ ст.

  статья (22,4 K)
 • Розгляд відомостей про цукровий вогневий завод Василя Васильовича Кочубея у його маєтку Дубовичі Глухівського повіту Чернігівської губернії. Опис вирощування буряків та процесу цукроваріння. Сприяння власників заводів науковому розвитку галузі.

  статья (43,0 K)
 • Доцільність викладання історії архітектури у мистецьких вищих навчальних закладах. Внесок найвідоміших українських вчених у викладання дисциплін загальноісторичного циклу в галузі архітектури. Вивчення доробку В.В. Чепелика у історію архітектури.

  статья (43,3 K)
 • Діяльність під час Першої світової війни широкої мережі громадських спілок та органів самоврядування з соціальної опіки різних категорій постраждалого населення, організації санітарної служби. Правове регулювання соціального захисту біженців в країні.

  статья (26,4 K)
 • Характеристика "Схеми народної освіти" впроваджуваної першим наркомом освіти УСРР Григорієм Гриньком та порівняння із сучасним принципом ступневості в підготовці фахівців. Процес комплектування бібліотек книжками та підготовки учительських кадрів.

  статья (15,0 K)
 • З’ясування специфічних закономірностей організації терміносистеми керамічної промисловості на різних етапах її становлення. Семантична і словотвірна структура української термінології художньої кераміки. Запровадження цехової організації ремесла.

  статья (23,3 K)
 • Розвиток гідрометричного приладобудування. Раціональне використання природних ресурсів. Проектування водогосподарчих, транспортних, промислових, сільськогосподарських та інших об’єктів. Вивчення властивостей води, процесами, що протікають в річках.

  статья (236,4 K)
 • Висвітлення історії створення міжнародних планових мов як соціально-культурного, інтерлінгвістичного феномену. Ідея створення нейтральної штучної мови. Огляд заснування та розвитку найбільш відомих її видів, які залишили помітний слід в лінгвістиці.

  статья (273,3 K)
 • Еволюція проектування бойової техніки у Росії. Історичні корені появи та розвитку танкобудування за період з 1874 року по 1941 рік, його роль у створенні необхідних умов для ефективного функціонування виробництва та комплексного розвитку його галузей.

  статья (493,1 K)
 • Вплив українського фольклору на творчість німецьких дослідників, фактори активного його засвоєння німецькою літературною громадськістю. Взаємопроникнення літератур впродовж ХІХ - початку ХХ ст. Аналіз контактів між українськими й німецькими літераторами.

  статья (38,6 K)
 • Форсована примусова колективізація як фактор, що вплинув на зменшення сільського населення у західних прикордонних районах радянської України. Причини репресування компартійної номенклатури Мархлевського польського національного району у 1934 році.

  статья (39,5 K)
 • Дослідження процесу висвітлення історії галицької воєнної організації в українській історіографії. Характеристика основних принципів діяльності київської губчека. Аналіз функціонування полку Є. Коновальця згідно з документами радянських органів безпеки.

  статья (34,2 K)
 • Походження та еволюція мір, що використовувалися в минулому, встановлення їх конкретних величин в різні періоди історії - основний предмет дослідження історичної метрології. Бортництво - процес збирання бджолиного меду з природних або штучних дупел.

  статья (18,3 K)
 • Дослідження походження мір площі, які одночасно були й одиницями оподаткування. Визначення їх значення в господарському комплексі українських земель Х-ХVIII ст. Аналіз та з’ясування відповідності величин давніх мір мірам сучасної метричної системи.

  статья (25,4 K)
 • Перші поселенці в землях Канади. Дослідження узбережжя Канади Д. да Веррацано. Перша постійна колонія на канадській землі. Особливості суперництва між Англією і Францією у 1670 рр. Початок війни за незалежність. Співдружність між Канадою і Великобратнією.

  презентация (3,5 M)
 • Монастирі та чернецтво Чигиринщини як унікальний соціокультурний феномен України. Історія розвитку православних монастирів Київської єпархії як осередків християнської духовності, культурноосвітньої діяльності та соціально-економічного життя Подніпров’я.

  статья (20,8 K)
 • Значення ювілеїв у справі поширення й наукового вивчення "Енеїди", як і всієї творчості І.П. Котляревського. Культурний феномен п'єси в добу соціального безправ’я і масової неписьменності. Актуальність теми, живучість її образів за радянського часу.

  статья (311,5 K)
 • Заснування Учительського інституту та Історико-філологічного факультету в Полтаві та започаткування історії історичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Вплив викладачів інституту в навчанні та вихованні.

  статья (1,1 M)