• Еволюція проектування бойової техніки у Росії. Історичні корені появи та розвитку танкобудування за період з 1874 року по 1941 рік, його роль у створенні необхідних умов для ефективного функціонування виробництва та комплексного розвитку його галузей.

  статья (493,1 K)
 • Вплив українського фольклору на творчість німецьких дослідників, фактори активного його засвоєння німецькою літературною громадськістю. Взаємопроникнення літератур впродовж ХІХ - початку ХХ ст. Аналіз контактів між українськими й німецькими літераторами.

  статья (38,6 K)
 • Форсована примусова колективізація як фактор, що вплинув на зменшення сільського населення у західних прикордонних районах радянської України. Причини репресування компартійної номенклатури Мархлевського польського національного району у 1934 році.

  статья (39,5 K)
 • З’ясування сенсу понять "інтелектуал" та "інтелектуальне співтовариство" на українському матеріалі через діяльність на Слобожанщині у кінці XVIII ст. – на початку ХІХ ст. гуртка дворянської аристократії. О. Паліцин як носій просвітницької ідеології.

  статья (54,8 K)
 • Дослідження процесу висвітлення історії галицької воєнної організації в українській історіографії. Характеристика основних принципів діяльності київської губчека. Аналіз функціонування полку Є. Коновальця згідно з документами радянських органів безпеки.

  статья (34,2 K)
 • Походження та еволюція мір, що використовувалися в минулому, встановлення їх конкретних величин в різні періоди історії - основний предмет дослідження історичної метрології. Бортництво - процес збирання бджолиного меду з природних або штучних дупел.

  статья (18,3 K)
 • Дослідження походження мір площі, які одночасно були й одиницями оподаткування. Визначення їх значення в господарському комплексі українських земель Х-ХVIII ст. Аналіз та з’ясування відповідності величин давніх мір мірам сучасної метричної системи.

  статья (25,4 K)
 • Перші поселенці в землях Канади. Дослідження узбережжя Канади Д. да Веррацано. Перша постійна колонія на канадській землі. Особливості суперництва між Англією і Францією у 1670 рр. Початок війни за незалежність. Співдружність між Канадою і Великобратнією.

  презентация (3,5 M)
 • Функціонування Поліських володінь Київської Софійської митрополичої катедри у переходові часи від православної до унійної ієрархії (XV — половина XVII ст.). Повернення зони київського володіння Петром Могилою в часи встановлення православної митрополії.

  статья (70,1 K)
 • Напрями і форми діяльності міліції Херсонщини в 20-ті роки ХХ століття, її успіхи та проблеми у боротьбі зі злочинністю. Свавілля і зловживання з боку міліції. Принципи "воєнного комунізму". Функції правоохоронного органу залежно від класової суті.

  статья (24,6 K)
 • Монастирі та чернецтво Чигиринщини як унікальний соціокультурний феномен України. Історія розвитку православних монастирів Київської єпархії як осередків християнської духовності, культурноосвітньої діяльності та соціально-економічного життя Подніпров’я.

  статья (20,8 K)
 • Значення ювілеїв у справі поширення й наукового вивчення "Енеїди", як і всієї творчості І.П. Котляревського. Культурний феномен п'єси в добу соціального безправ’я і масової неписьменності. Актуальність теми, живучість її образів за радянського часу.

  статья (311,5 K)
 • Зв’язки видатного українського культурного діяча митрополита Іларіона з вихідцями з Поділля. Характеристика та зміст листів українського громадсько-політичного діяча Віктора Андрієвського. Заборона творчої спадщини церковного діяча митрополита Іларіона.

  статья (29,5 K)
 • Розширення джерельної бази дослідження біографії М.П. Драгоманова шляхом залучення його листів до молодого економіста і публіциста Миколи Водовозова. Аналіз зв'язків Драгоманова з російськими лібералами, що формували партію конституційних демократів.

  статья (89,6 K)
 • Заснування Учительського інституту та Історико-філологічного факультету в Полтаві та започаткування історії історичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Вплив викладачів інституту в навчанні та вихованні.

  статья (1,1 M)
 • Дослідження історії малих народностей України (караїмів, гагаузів, циган). Дослідження окремих епізодів зі "Слова о полку Ігоревім", "Повісті временних літ". Аналіз генеалогії назви "козак". Аналіз епізодів з життя Кочубея, Мазепи, Роксоляни, Франка.

  книга (6,0 M)
 • Незвичайно близький зв'язок Шевченка з Правобережжям, з його тіснішою батьківщиною - Звенигородщиною. Участь та роль Лисянщини у повстанні Б. Хмельницького. Похід Я. Казимира на Лівобережжя. Опис смерті титаря із Вільшани у Шевченкових "Гайдамаках".

  статья (27,5 K)
 • Близький зв’язок видатного українського поета Тараса Шевченка з Правобережжям та особливо з його тіснішою батьківщиною - Звенигородщиною. Великі і славні козацькі міста, цілий ряд дрібних місцевин (знаних поетом з молодості) у Шевченківських "Гайдамаках".

  статья (178,9 K)
 • Огляд віднайдених в архівах документів І. Самойловича, І. Мазепи, І. Скоропадського та інших старшин. Відображення в них історії населених пунктів Сіверщини, біографії її важливих діячів, соціально-економічної, церковної і культурної історії краю.

  статья (107,5 K)
 • Документи гетьманів Івана Самойловича (універсали і листи) Івана Скоропадського, Генеральної військової канцелярії, генерального судді Михайла Вуяхевича, генерального хорунжого Івана Ломиковського, стародубських полковників, що стосуються Стародубщини.

  статья (83,4 K)