• Аналіз лінгвістичних груп греків Приазов'я. Конкретизація розбіжностей в мові двох етнічних груп греків. Осмислення особливості літературного доробку греків-урумів та греків-румеїв. Розгляд історії фольклору та літературної спадщини греків Приазов'я.

  статья (26,6 K)
 • Вивчення важливих етапів формування наукового стилю української мови та наукової термінології. Тематичні групи термінів, які найпершими виокремилися в українській мові. Імена вчених, які мали вирішальний вплив на процес формування наукової термінології.

  статья (23,5 K)
 • Функціонування Поліських володінь Київської Софійської митрополичої катедри у переходові часи від православної до унійної ієрархії (XV — половина XVII ст.). Повернення зони київського володіння Петром Могилою в часи встановлення православної митрополії.

  статья (70,1 K)
 • Дослідження еволюції міжнародних відносин і людства в цілому. Трактування історії як суми взаємодій локальних цивілізацій. Використання футурологами інформації для прогнозування майбутнього. Аналіз та узагальнення існуючих футурологічних тенденцій.

  статья (30,9 K)
 • Напрями і форми діяльності міліції Херсонщини в 20-ті роки ХХ століття, її успіхи та проблеми у боротьбі зі злочинністю. Свавілля і зловживання з боку міліції. Принципи "воєнного комунізму". Функції правоохоронного органу залежно від класової суті.

  статья (24,6 K)
 • Реконструкція історичного процесу формування стовпоподібних храмів Київської Русі - від часу зародження перших вертикально орієнтованих композицій до 1240 р., коли на землях, розорених монгольською навалою, розвиток мурованого храмобудування припинився.

  статья (51,3 K)
 • Монастирі та чернецтво Чигиринщини як унікальний соціокультурний феномен України. Історія розвитку православних монастирів Київської єпархії як осередків християнської духовності, культурноосвітньої діяльності та соціально-економічного життя Подніпров’я.

  статья (20,8 K)
 • "Енеїда" як перша українська друкована книжка, написана народною мовою, перша національна поема, в якій Котляревський виявив себе глибоким знавцем історичної дійсності свого краю. Історія її видання восени 1798 року і Петербурзі, джерела фінансування.

  статья (34,4 K)
 • Значення ювілеїв у справі поширення й наукового вивчення "Енеїди", як і всієї творчості І.П. Котляревського. Культурний феномен п'єси в добу соціального безправ’я і масової неписьменності. Актуальність теми, живучість її образів за радянського часу.

  статья (311,5 K)
 • Частина листування двох видатних українців мистецтвознавців Є. Спаської та С. Таранушенка, що зберігаються в особовому фонді в Інституті рукопису Національної бібліотеки ім. Вернадського. Написання класичних наукових праць з історії мистецтвознавства.

  статья (622,5 K)
 • Зв’язки видатного українського культурного діяча митрополита Іларіона з вихідцями з Поділля. Характеристика та зміст листів українського громадсько-політичного діяча Віктора Андрієвського. Заборона творчої спадщини церковного діяча митрополита Іларіона.

  статья (29,5 K)
 • Розширення джерельної бази дослідження біографії М.П. Драгоманова шляхом залучення його листів до молодого економіста і публіциста Миколи Водовозова. Аналіз зв'язків Драгоманова з російськими лібералами, що формували партію конституційних демократів.

  статья (89,6 K)
 • Знайомство з головними особливостями декламування Т. Шевченка та Івана Франка. Характеристика рис життєвого шляху та науково-педагогічної діяльності професора, доктора філологічних наук, академіка АН ВШ України, дійсного члена НТШ Р.П. Зорівчак.

  статья (17,5 K)
 • Збереження Вашковича при острові Уланівському. Село Рогощ у воєводстві Чернігівському правом ленним по благородних братах Сулимах благородному Захаріашові Чеховському солдатові. Певні добра або міські хутори благородному Калиновському правом надані.

  статья (21,7 K)
 • Заснування Учительського інституту та Історико-філологічного факультету в Полтаві та започаткування історії історичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Вплив викладачів інституту в навчанні та вихованні.

  статья (1,1 M)
 • Дослідження історії малих народностей України (караїмів, гагаузів, циган). Дослідження окремих епізодів зі "Слова о полку Ігоревім", "Повісті временних літ". Аналіз генеалогії назви "козак". Аналіз епізодів з життя Кочубея, Мазепи, Роксоляни, Франка.

  книга (6,0 M)
 • Ознайомлення з поглядами дослідника Шевченкової творчості, який відмічає близький зв’язок поета з Правобережжям, особливо з тіснішою батьківщиною Звенигородщиною. Характеристика особливостей творчості Шевченка, який був справжнім співцем Правобережжя.

  статья (28,3 K)
 • Незвичайно близький зв'язок Шевченка з Правобережжям, з його тіснішою батьківщиною - Звенигородщиною. Участь та роль Лисянщини у повстанні Б. Хмельницького. Похід Я. Казимира на Лівобережжя. Опис смерті титаря із Вільшани у Шевченкових "Гайдамаках".

  статья (27,5 K)
 • Близький зв’язок видатного українського поета Тараса Шевченка з Правобережжям та особливо з його тіснішою батьківщиною - Звенигородщиною. Великі і славні козацькі міста, цілий ряд дрібних місцевин (знаних поетом з молодості) у Шевченківських "Гайдамаках".

  статья (178,9 K)
 • Дослідження долі п’ятьох популярних українських (або тісно пов’язаних з Україною) визвольних пісень. Виявлення їхніх першоджерел та самобутніх шляхів наступної еволюції. Особливість підключення голосів і традиційного надголоскового опрацювання наспіву.

  статья (879,2 K)
 • У дослідженні представлені документи гетьманів Івана Мазепи, полковників Іллі Новицъкого, Максима Ілляшенка, Леонтія Свічки, Тимофія Жоравки та інших старшин, різноманітна ділова документація (купчі, скарги тощо). Вивчені універсали й листи гетьманів.

  статья (67,3 K)
 • Представлення документів гетьманів І. Мазепи, І. Скоропадського, Д. Апостола, полковників В. Дуніна-Борковського, Я. Лизогуба, І. Новицького, К. Солонини та інших старшин, чернігівських архієпископів. Різноманітна ділова документація (купчі, скарги тощо).

  статья (107,3 K)
 • Представлення документів гетьманів Б. Хмельницького, І. Самойловича, І. Скоропадського, Д. Апостола, полковників С. Палія та інших старшин, київського митрополита Петра Могили, чернігівських архієпископів. Різноманітна ділова документація (купчі, скарги).

  статья (81,9 K)
 • Розгляд документів гетьманів Івана Мазепи, Івана Скоропадського, Данила Апостола, полковників Василя Дуніна-Борковського, Якова Лизогуба. Аналіз документів, пов’язаних з сіверським духовенством, зокрема, що стосуються території Стародубського полку.

  статья (95,2 K)
 • Огляд віднайдених в архівах документів І. Самойловича, І. Мазепи, І. Скоропадського та інших старшин. Відображення в них історії населених пунктів Сіверщини, біографії її важливих діячів, соціально-економічної, церковної і культурної історії краю.

  статья (107,5 K)
 • Представлені документи гетьманів Івана Скоропадського, Данила Апостола, ряду полковників та інших старшин, різноманітна ділова документація (купчі, векселі, скарги тощо). Документи священнослужителів і нижчого рангу про історичні події цього краю.

  статья (173,9 K)
 • Документи гетьманів Івана Самойловича (універсали і листи) Івана Скоропадського, Генеральної військової канцелярії, генерального судді Михайла Вуяхевича, генерального хорунжого Івана Ломиковського, стародубських полковників, що стосуються Стародубщини.

  статья (83,4 K)
 • Документи гетьманів І. Самойловича, І. Скоропадського та інших старшин. Занепокоєння діями стародубського полковника Рославця. Розгляд універсалу 1712 року, виданого старостою Новицьким. Продовження третьої каденції Мархаленка на сотницькому уряді.

  статья (72,1 K)
 • Звістки про військову ситуацію напередодні Смоленської війни 1632-1634 рр. між Річчю Посполитою та Московською державою і події на Сіверщині. Листи Самойловича та й Ломиковського адресовані полковнику І. Новицькому. Нова дата народження "дикого попа".

  статья (25,0 K)
 • Дослідження історичних документів гетьманів Івана Скоропадського, Павла Полуботка, Данила Апостола, Кирила Розумовського, ряду полковників та інших старшин, різноманітна ділова документація. Донесення та доноси - приклади створення та оформлення.

  статья (139,9 K)