• Краткая биография У. Хреста американского магната и ведущего газетного издателя, отца "желтой" журналистики. Его юность и детство, годы обучения в школе-интернате. Первая издательская газета Хреста и его война с Дж. Пулитцером. Пик развития его империи.

  доклад (12,8 K)
 • Характеристика бібліографічних видань Харківського університету, присвячених життю та творчості Т.Г Шевченка. Загальні принципи укладання цих посібників співробітниками науково-бібліографічного відділу університету і викладачами філологічного факультету.

  статья (174,8 K)
 • Аналіз ключових елементів системи формального та відкритого спілкування між науковцями. Створення та використання електронної публікації журналів і збірників наукових праць, сайтів дослідників. Аналіз пошукових систем наукометричної спрямованості.

  статья (1,3 M)
 • Бібліометричний аналіз як метод дослідження. Дослідження історичних етапів становлення бібліометрії як науки. Основні групи методів бібліометрії, переваги їх застосування. Аналіз особливостей застосування бібліометричного аналізу у сфері книговидання.

  статья (249,2 K)
 • Дослідження наукової діяльності М.І. Ясинського щодо вирішення питань організації бібліографічної і краєзнавчої роботи бібліотек. Причини боротьби більшовицького режиму проти українського "буржуазного націоналізму" в середині 30-х років ХХ століття.

  реферат (16,4 K)
 • Наявність умов буржуазного розвитку, індустріалізації та безробіття - причини становлення трудової допомоги в якості виду благодійності. Важливість осмислення історії і досвіду доброчинності - фактор, що обґрунтовує появу спеціалізованих журналів.

  статья (143,4 K)
 • Розширення джерельної бази історії сучасності за рахунок залучення інтернет-повідомлень. Контент та статистичні дані блогосфери, інформаційно-психологічний вплив. Методологія роботи з матеріалами інтернет-дискурсу, особливості й небезпека використання.

  статья (29,5 K)
 • Исследование процесса формирования имиджа спортивного мероприятия с помощью журналистских текстов, опубликованных в отечественных и зарубежных средствах массовой информации и размещённых на официальном сайте организаторов олимпийских игр "Сочи–2014".

  статья (15,2 K)
 • Изучение истории крупнейшего книжного форума международного масштаба Международного книжного фестиваля в Будапеште. Выявление специфики организации фестиваля с целью пропаганды книги и чтения как культурного досуга, представления лучших мировых издателей.

  реферат (27,2 K)
 • Визначення поняття буктрейлеру. Дослідження історії його виникнення та класифікації. Розгляд і характеристика зарубіжної практики реклами книги в шкільних автобусах. Ознайомлення з основними етапами становлення та розвитку буктрейлерів в Україні.

  статья (319,2 K)
 • Жизнеописание писателя, журналиста и критика Фаддея Венедиктовича Булгарина. Анализ литературного творчества В. Булгарина. Жанровые и публицистические направления политической и литературной газеты "Северная Пчела", вклад В. Булгарина в её развитие.

  практическая работа (17,8 K)
 • Створення відділення журналістики у 1947 році на філфаці Київського університету та факультету журналістики у 1953 році. Розвиток журналістської діяльності у 50-ті роки, особливості комсомольських зборів, лекцій, художньої самодіяльності студентів.

  статья (55,0 K)
 • Характеристика художньо-публіцистичних жанрів. Нарис та його різновиди. Есе та замальовка як художньо-публіцистичний жанр малої нарисової форми. Моніторинг регіональних видань. Аналіз доцільності інформаційного продукту, специфікація та авторська ідея.

  реферат (37,6 K)
 • Ознакомление с деятельностью Василия Вячеславовича Уткина — российского спортивного журналиста и телекомментатора, ведущего телепередачи "Футбольный клуб". Исследование и характеристика роли ведущего в популяризации спорта и воспитании патриотизма.

  реферат (14,5 K)
 • Статистические данные о динамике развития СМИ. Документы, определяющие тарифы на телеэфир. Социологические исследование и измерения аудиторий СМИ. Определения основных понятий и критериев РА. Создание медиапланов (типовые расчеты). Реклама на телевидении.

  учебное пособие (529,9 K)
 • Исследование особенностей развития онлайн-СМИ. Характеристика основных форм их взаимодействия с целевой аудиторией. Рассмотрение типов контента и тематики. Анализ моделей продвижения. Изучение факторов определения успешности функционирования онлайн-СМИ.

  реферат (17,7 K)
 • Аналіз однієї з небезпечних тенденцій розвитку національного інформаційного радіомовлення, пов’язаної з перетворенням фаху ведучого-журналіста на фах ведучого-диктора. Огляд загрози втрати персоніфікованості, послаблення зв’язку між ведучим і слухачем.

  статья (311,1 K)
 • Экранный образ ведущего информационно-аналитической телевизионной программы "Другими словами" Александра Журавлева. Личность телеведущего, его поведение в кадре. Главные требования к профессии. Классификация восприятия образа. Оценка ролевого поведения.

  курсовая работа (41,4 K)
 • Основная функция новостных телепрограмм. Возможность управления своим личным впечатлением на зрителя. Обязующий характер профессионального поведения телеведущих. Оценка ролевого поведения. Использование коммуникативной функции глаз для воздействия.

  реферат (26,2 K)
 • Заслуги военных корреспондентов во время войны. Описания К. Симонова о мужестве Красной Армии. Впечатления В. Катаева о войне в очерках и рассказах. Работы военного корреспондента М. Шолохова. Статьи и очерки о зверствах захватчиков от А. Фадеева.

  реферат (22,5 K)