• The issues of publications in the newspaper "Day" for October, November, December 2016 and January 2017 are analyzed. The main directions of improving the functioning of television and broadcasting on the basis of Ukrainian centralism are outlined.

  статья (14,1 K)
 • Gamification, interactive documentary. Transmedia Storytelling. Diagram differentiating gamification from relevant concepts. Civic engagement by Alessandro Nanі. Fort McMurray’s landscape. Pratten’s pervasive entertainment. Levels of game design elements.

  дипломная работа (5,2 M)
 • The politicization of the most important sectors of the Western European and American cinema film culture as a response to the political events of 1968. The use of sound and image as a way of directing the political demands of the era in the film theory.

  статья (1,7 M)
 • Характеристика истории издательства "YMCA-Press". Существенное влияние Рубакина на издательскую программу до 1922 года. Создание книготоргового объединения "Товарищество объединенных издательств". Открытие советско-французского центра "Русский путь".

  контрольная работа (30,7 K)
 • Формализованное исследование содержания автобиографии Бенджамина Франклина. Изучение методологии контент-анализа текстов. Влияние статей Франклина на развитие тенденций в журналистских публикациях. Оценка использование дипломатом оборотов "хитрой" речи.

  дипломная работа (136,3 K)
 • Використання флексографічного виду друку у сфері пакувальної продукції. Аналіз факторів стрімкого розвитку флексографії. Особливості застосування та основні елементи тамподруку. Переваги та обмеження тамподруку. Способи скріплення книжкових блоків.

  реферат (241,1 K)
 • Аналіз трансформації взаємодії автора, видавця і читача, зумовленої розвитком цифрових технологій і Інтернету. Характеристика змін їх суспільних і комунікативних ролей, функцій, принципів роботи, а також впливу цих змін на редакційно-видавничий процес.

  статья (22,9 K)
 • Рассмотрение журналистских этических кодексов. Анализ точек зрения на проблему объективности-субъективности в журналистике. Роль каждого инструмента журналиста в создании авторских текстов. Приемы, используемые журналистами для создания текстов.

  дипломная работа (163,6 K)
 • Изучение зарубежного издательского опыта создания авторских брендов. Характеристика путей и форм поиска авторов. Исследование пути Джоан Роулинг в литературу. Приспособление книжной индустрии Казахстана к новым условиям тиражирования новейших имен.

  статья (19,2 K)
 • Развитие интернет-журналистики в США. Освещение темы культуры в современных средствах массовой информации. Обзор теории авторского начала. Формирование авторской позиции в СМИ. Анализ материалов раздела культуры в нескольких американских изданиях.

  дипломная работа (101,1 K)
 • Кодекс профессиональной этики журналиста и авторское право. Актуальные проблемы, связанные с авторским правом. Примеры нарушения авторского права в СМИ Республики Беларусь. Законы об ответственности средств массовой информации. Нарушение авторских прав.

  реферат (18,8 K)
 • Создание массовой коммуникации с помощью пропаганды. Содержание в агитации идеологических, мировоззренческих и ценностных норм популяризации. Правила парирования контрагитационной работы. Выражение сообщения агитатора в коммуникационных кодах сообщества.

  статья (18,1 K)
 • Аналіз таланту видатного українського поета та художника Т. Шевченка в новому ракурсі. Володіння Шевченком технологією поліграфічної справи, рекомендаційними методами виготовлення друкарських форм. Розвиток реалістичного мистецтва у книжковій графіці.

  статья (339,0 K)
 • Розгляд зміни ролі глядачів сучасного телебачення із використанням інтерактивності з пасивних спостерігачів на активних учасників дійства. Дослідження зв’язку активізації глядачів з історичними витоками у театральних постановках, масових видовищах.

  статья (296,8 K)
 • Концерны Италии, владеющие только одним определенным видом средств массовой информации (СМИ). Тенденция концентрации СМИ в Германии. Основные крупные диверсифицированные собственники медиаиндустрии Франции. Современный медиарынок Великобритании.

  реферат (34,8 K)
 • Характеристика социальной проблематики в СМИ. Исследование главных особенностей влияния глобализации на периодическую печать. Рассмотрение аспектов её взаимодействия с демографическими проблемами. Экологическая проблематика в периодической печати.

  курсовая работа (26,3 K)
 • Сучасні тенденції застосування прихованих прийомів рекламування у вітчизняному інформаційному просторі. Причини та наслідки падіння ефективності дії прямої реклами. Соціальна небезпечність прихованої реклами та професійні етичні концепти рекламування.

  статья (337,5 K)
 • Аналіз явища стигматизації, її основні теорії та види. Характер впливу різних факторів на походження стигматизації. Виділення найефективніших способів проведення дестигматизаційної роботи, важливе місце в якій відіграють засоби масової інформації.

  статья (351,2 K)
 • Соблюдение моральных и этических принципов, общепринятых в обществе, в работе современных журналистов. Проблема субъективности журналиста. Объективность как принцип журналистской деятельности. Особенности защиты авторских прав в сфере web-журналистики.

  реферат (34,2 K)
 • Определение влияния, которое средства массовой информации оказывают на современное общество. Соблюдение моральных и этических принципов журналистами. Показатели субъективности и объективности журналиста. Защита авторских прав в сфере web-журналистики.

  сочинение (24,7 K)