• Адвентизм как религиозное движение, зародившееся в начале XIX века среди групп баптистов, методистов и других протестантов. Доктринальная позиция современных ортодоксальных адвентистов. Пророчество как один из даров, отличительный признак Церкви Остатка.

  презентация (80,3 K)
 • Пришестя Христа та кінець споконвічній боротьбі Бога і сатани. Необхідність внутрішнього відновлення людини і людства та право ввійти в Царство Боже. Шанування суботи та молитовні збори віруючих. Відмова від уживання спиртних напоїв і тютюнопаління.

  доклад (17,6 K)
 • Мережа вікаріатств та благочинницький адміністративний апарат Київської єпархії міжвоєнного періоду. Відомості про єпархіальних архієреїв та вікарних єпископів, які очолювали або тимчасово виконували обов’язки єпархіального архієрея Київської єпархії.

  статья (26,0 K)
 • Портрет Аида - бога подземного царства мёртвых в древнегреческой мифологии. Мифологическая судьба третьего сына Кроноса и Реи. Противоречивость представлений об устройстве подземного мира. Правила, которым подчинялись обитатели мрачного подземного мира.

  реферат (24,7 K)
 • Українська етнорелігія: сутність, етапи розвитку та основи реконструкції. Філософське осмислення світових релігій як "вспакультури". Актуалізація еллінізму, мітраїзму та інших етнорелігій Євразії. Філософія етнорелігійного ренесансу в Європі ХХ–ХХІ ст.

  автореферат (130,1 K)
 • Актуальность библейских мифологем. Правила грамматики сакрального языка. Символика креста Христова. Индекс цитируемости Библии и трудов святых отцов у различных авторов. Уникальность нейрофизиологии Н. Тесла, закон духовно-физического изоморфизма.

  статья (2,1 M)
 • Розгляд пояснень виникнення сучасної міфології науковцями та їх ставлення до міфу. Дослідження проблеми міфу і соціальної міфотворчості, її особливостей й наслідків, а також ролі міфу у задоволенні соціокультурних потреб суспільства в цілісному знанні.

  статья (22,1 K)
 • Особенности формирования интереса к социальному статусу мужчин и женщин. Биологические функции женщин. Отношения к женщине с религиозных позиций (ислама). Проблема взаимоотношения полов в обществе. Особенности возникновения феминизма в обществе.

  статья (18,3 K)
 • Религия как духовная потребность и идеологическая составляющая государства. Религиоведческая экспертиза в Казахстане, ее назначение и производство. Угроза распространения нетрадиционных религиозно-культовых идей. Обеспечение проведения экспертизы.

  статья (23,3 K)
 • Александрийская школа до Оригена. Возникновение христианской школы Александрии в свете древнейших исторических свидетельств. "Христианская энциклопедия наук" Климента. Расцвет Александрийской школы при Оригене, его приемники. Критика метода школы.

  реферат (44,5 K)
 • Религиозное течение духовных молокан в среде российского крестьянства XIX века. Изучение истории создания духовных христиан как обширного направления религиозного диссидентства, возникшего в Восточной Европе. Роль крещения как акта инициализации.

  статья (33,3 K)
 • Собрание древних текстов, канонизированных в иудейской религии и христианстве. Законодательные принципы Библии. Нравственные заповеди человека. Книги Нового и Ветхого Завета. Библия как источник знаний. Анализ Библии как исторического источника.

  реферат (33,0 K)
 • Ознакомление с особенностями мифолого-религиозных представлений на поминальный ансамбль фараона Джосера в Саккара. Определение значения искусства Древнего Египта в истории мировой культуры. Анализ связи культов египтян с ансамблем Джосера в Саккаре.

  реферат (117,8 K)
 • Исследование и анализ синкретической системы мировоззрения вайнахов, которая воспринимается, как отклонение от "чистого" ислама. Характеристика сущности форм реализации альтернативной реальности религиозных взглядов молодых людей: экстремизма, фанатизма.

  статья (16,0 K)
 • Социально-экономический потенциал региона как совокупность имеющихся в ее границах ресурсов, вовлеченных в процессы общественного производства и социального развития. Проблемы и противоречия развития диагностики. Административно-территориальная единица.

  контрольная работа (35,6 K)
 • Специфіка релігійної свідомості у сучасній феноменології та розуміння природи віри. Розгляд процесу розширення поля тлумачень концепту віри в українському релігієзнавстві та виявлення переходу від гносеологічних концепцій до екзистенційних та інтуїтивних.

  статья (36,0 K)
 • Основні дефініції поняття "love/любов" і визначено його специфіку в релігійному дискурсі, в християнській системі світосприйняття. Структуровання слоту "love/любов" і наведення прикладыв його функціонування в межах фрейму концепту "morality/моральність".

  статья (24,1 K)
 • Особливі риси у розумінні індивідуальної свободи в ортодоксальному модернізмі як одному з напрямків традиційного іудаїзму. Феномен індивідуальної свободи в ортодоксальному іудаїзмі. Особливості розуміння свободи в іудаїзмі в історичній перспективі.

  статья (37,7 K)
 • Вторая волна христианизации Британии, инициированная ирландцами. Катах - ирландский манускрипт конца VI в., содержащий текст Псалтыря. Описание содержания старой гиберно-саксонской рукописи на латинском языке. Изучение иллюстраций в Евангелие из Дурроу.

  реферат (4,8 M)
 • Понятие анимизма как веры в существование души и духов, его разновидности по Э.Б. Тайлору. Анимистические представления о душе. Тотемизм как духовная связь с животными. Сновидения в анимизме и их толкование. Анимистические представления Эндрю Ланга.

  презентация (754,4 K)