• Значение принятия христианства и православных традиций для Древней Руси. Определение независимого статуса Поместной Православной Церкви. Характеристика процесса приобретения Автокефального статуса, и его историческое значение для православной церкви.

  реферат (23,4 K)
 • История древних агап, их развитие среди первых христиан и причины совершения агап. Анализ современного богослужения и выявление наличия точных и возможных следов агап. Возможные причины зарождения христианского поста, воздержания в телесной пище.

  реферат (30,5 K)
 • Виникнення літописання і написання Іларіоном "Слова о законе и благодати". Значення агіографії як різновидності церковної літератури. Роль церковної апології Бориса і Гліба. Зародження історичних агіографічних творів, оповідань про життя "святих".

  реферат (7,1 K)
 • Визначення ідейного змісту візантійських агіографічних творів св. Георгія, дослідження їх адаптації на теренах Київської Русі. Висвітлення ідеї оригінального давньокиївського твору про діяння св. Георгія. Аналіз православних типів іконографії святого.

  статья (25,1 K)
 • Славянское язычество как часть общечеловеческого комплекса пеpвобытных воззpений и религий. Религия древних славян. Сущность славянского язычества, описание языческой символики (ритуалов, обрядов, традиций). Праздники, связанные с земледельным циклом.

  реферат (17,2 K)
 • Дослідження агресії як стану духовності особистості. Виявлення феномену агресії, як передумови деструктивності в соціальній етиці Еріха Фромма. Причини виникнення феномену агресії, її релігійно-богословський аналіз, духовність в сучасному суспільстві.

  статья (30,9 K)
 • Сутнасць рэлігіі як грамадска аформлены тып светаўспрымання і света-адчування, а таксама адпаведныя паводзіны і спецыфічныя дзеянні, якія грунтуюцца на веры ў звышнатуральнае. Структура рэлігіі, яе функцыі, тыпы. Элементарныя формы рэлігійнага жыцця.

  курс лекций (813,5 K)
 • Адвентизм как религиозное движение, зародившееся в начале XIX века среди групп баптистов, методистов и других протестантов. Доктринальная позиция современных ортодоксальных адвентистов. Пророчество как один из даров, отличительный признак Церкви Остатка.

  презентация (80,3 K)
 • Пришестя Христа та кінець споконвічній боротьбі Бога і сатани. Необхідність внутрішнього відновлення людини і людства та право ввійти в Царство Боже. Шанування суботи та молитовні збори віруючих. Відмова від уживання спиртних напоїв і тютюнопаління.

  доклад (17,6 K)
 • Розгляд документів II Ватиканського Собору Католицької церкви, який ухвалив програму своєї життєдіяльності в умовах епохи глобалізації і секуляризації. Аналіз антропоцентризму і гуманізму, що були покладені в основу секулярної парадигми буття церкви.

  статья (31,7 K)
 • Напрямки діяльності київського митрополита Платона (Городецького), який увійшов в історію як визначний архіпастир ХІХ ст. Започаткування перетворень інститутів благочинних та духовних слідчих, відновлення традицій скликання архієрейських з'їздів тощо.

  статья (24,6 K)
 • Мережа вікаріатств та благочинницький адміністративний апарат Київської єпархії міжвоєнного періоду. Відомості про єпархіальних архієреїв та вікарних єпископів, які очолювали або тимчасово виконували обов’язки єпархіального архієрея Київської єпархії.

  статья (26,0 K)
 • Портрет Аида - бога подземного царства мёртвых в древнегреческой мифологии. Мифологическая судьба третьего сына Кроноса и Реи. Противоречивость представлений об устройстве подземного мира. Правила, которым подчинялись обитатели мрачного подземного мира.

  реферат (24,7 K)
 • Изучение японского термина "ёкай" обозначающего различных существ низшей мифологии. Описание явления и специфики японского фольклора и представлений о сверхъестественном. Анализ визуального материала, связанного с темой ёкай в разные исторические эпохи.

  доклад (12,4 K)
 • Анализ изображений водоплавающих птиц, найденных в ходе археологических исследований на территории Европейского Северо-Востока, в контексте мировоззрения древнего населения. Выделение мифологических универсалий и сравнение их с мифологией народа коми.

  статья (26,7 K)
 • Українська етнорелігія: сутність, етапи розвитку та основи реконструкції. Філософське осмислення світових релігій як "вспакультури". Актуалізація еллінізму, мітраїзму та інших етнорелігій Євразії. Філософія етнорелігійного ренесансу в Європі ХХ–ХХІ ст.

  автореферат (130,1 K)
 • Актуальность библейских мифологем. Правила грамматики сакрального языка. Символика креста Христова. Индекс цитируемости Библии и трудов святых отцов у различных авторов. Уникальность нейрофизиологии Н. Тесла, закон духовно-физического изоморфизма.

  статья (2,1 M)
 • Розгляд пояснень виникнення сучасної міфології науковцями та їх ставлення до міфу. Дослідження проблеми міфу і соціальної міфотворчості, її особливостей й наслідків, а також ролі міфу у задоволенні соціокультурних потреб суспільства в цілісному знанні.

  статья (22,1 K)
 • Особенности формирования интереса к социальному статусу мужчин и женщин. Биологические функции женщин. Отношения к женщине с религиозных позиций (ислама). Проблема взаимоотношения полов в обществе. Особенности возникновения феминизма в обществе.

  статья (18,3 K)
 • Православное христианство как основная культурообразующая религия в России. Изучение отношения к мусульманам членов православной религиозной общины и атеистов. Распространение нормативных требований в поведенческих практиках буддийских сообществ.

  статья (19,0 K)