• Аналіз державного програмного регулювання в галузі освіти і науки, його порівняння з зарубіжними аналогами. Характеристика напрямків для забезпечення інноваційної моделі розвитку системи освіти та науки України для інтеграції у європейське співтовариство.

  статья (49,0 K)
 • Витоки європейської інтеграції. Позиції сучасного ЄС у глобальній економіці. Глобалізація як історичне явище і феномен, як об'єктивна закономірність розвитку людства. Центри суперництва сучасної глобальної економіки. Глобалізм і національна економіка.

  контрольная работа (361,4 K)
 • Участь Латвії, Литви та Естонії в організаціях регіонального та міжнародного співробітництва. Основна характеристика періодизації процесу інтеграції даних держав. Особливість визначення перспектив розвитку країн Балтії у рамках Європейського Союзу.

  автореферат (56,5 K)
 • Дослідження європейської інтеграції країн Балтії у 1991-2004 роках. Розгляд економічних, соціальних та політичних передумови вступу Латвії, Литви, Естонії до Європейського Союзу. Вплив євроінтеграції на розвиток інфраструктури, адаптацію законів.

  автореферат (107,1 K)
 • Діяльність України по втіленню стратегії європейської інтеграції і входження до простору об’єднаної Європи в ході імплементації Угоди про партнерство і співробітництво Європейського Союзу з Україною. Еволюція парадигми взаємовідносин Києва з Москвою.

  автореферат (35,4 K)
 • Еволюція концепцій і теорій європейської інтеграції. Визначення ролі України у східноєвропейській політиці Брюсселя після останніх розширень Євросоюзу. Аналіз демократизації українського суспільства, особливості поглиблення політичного співробітництва.

  автореферат (35,8 K)
 • Сутність натуралізму як напрямку у європейському мистецтві останньої третини XIX ст., характеристика головних її ознак. Особливості історії культури Нового часу в Європі та основні принципи: раціоналізм, антропоцентризм, сцієнтизм, европоцентризм.

  реферат (18,2 K)
 • Юридична діяльність уповноважених європейських регіональних суб’єктів міжнародного права щодо створення, зміни та припинення міжнародно-правових інструкцій. Розмежування правотворчої компетенції поміж Європейським Союзом та державами-учасницями.

  статья (16,5 K)
 • Політико-правова природа конституційної юстиції європейської моделі. Роль судового конституційного контролю в механізмі сучасної держави. Особливості реалізації положень європейської моделі конституційної юстиції в конституційному правосудді України.

  автореферат (68,8 K)
 • Аналіз судового конституційного контролю, закономірностей і особливостей розвитку, організації і функціонування органів конституційної юстиції європейської моделі в зарубіжних країнах. Удосконалення національної законодавчої бази конституційної юстиції.

  автореферат (40,9 K)
 • Композитори Віденської школи. Ф.Й. Гайдн, його музичні твори: гімн Німеччини, 12 лондонських симфоній. А. Моцарт та Л. Бетховен, їх творчість (місячна соната). Великі композитори-романтики: Шуберт, Шопен, Вагнер. Французьке шансоньє і його представники.

  презентация (5,3 M)
 • Розгляд передумов та етапів інтеграційних процесів у післявоєнній Європі. Становлення єдиної освітньої політики. Усунення відмінності у національних системах вищої освіти. Забезпечення гуманітарного розвитку суспільства. Програма академічної співпраці.

  статья (259,1 K)
 • Внутрішні чинники формування і реалізації європейської політики Австрійської республіки. Система "соціального партнерства" та експортний і інвестиційний потенціал орієнтований на ринки країн-членів ЄC. Політика Австрії щодо Європейських Спільнот 1995 р.

  реферат (32,9 K)
 • Внутрішні чинники формування і реалізації європейської політики Австрійської республіки. Особливості процесу вступу Австрії в Європейський Союз. Специфіка та напрями трансформації політики оборони та безпеки Австрії у контексті її європейської інтеграції.

  автореферат (45,8 K)
 • Механізми формування і реалізації європейської політики Австрії. Етапи її політики відносно ЄС до 1995 р. Відхід Австрії від концепції глобально орієнтованого активного нейтралітету та ухвалення рішення про повноцінну інтеграцію до Європейського Союзу.

  автореферат (46,0 K)
 • Аналіз позиції Великої Британії щодо різних подій тогочасного міжнародного життя. Принципи, засоби реалізації, регіональна специфіка британського зовнішньополітичного курсу в Європі та внутрішні і зовнішні фактори, які впливали на його здійснення.

  автореферат (40,2 K)
 • Вплив європейської політики ФРН на досягнення державної єдності німецького народу задля подолання воєнно-політичного розколу континенту. Еволюція підходів правлячих кіл ФРН до розширення ЄС, взаємовідносин з Францією та євроінтеграційного курсу України.

  автореферат (45,3 K)
 • Визначення рівня ефективності інституційних механізмів реалізації зовнішньої політики Європейського Союзу у контексті набуття чинності Лісабонського договору. Дослідження основних можливостей, що відкриває для країн-партнерів "Східне партнерство".

  автореферат (59,1 K)
 • Передумови формування та розвитку європейської політики України. Стратегічне значення і роль в загальнодержавному зовнішньому курсі. Основні засоби упередження та уникнення можливих ризиків. Головні методи співробітництва країни з міжнародними фірмами.

  автореферат (87,6 K)
 • Провідні засади зовнішньої політики Франції в постбіполярний період. Основні процеси європейської інтеграції в реалізації зовнішньої політики Франції за президентства Жака Ширака. Особливості трансатлантичного виміру європейської політики Франції.

  автореферат (47,0 K)