• Біографічні дані про колумбійського письменника-прозаїка, журналіста, видавця і політичного діяча Ґ. Маркеса. Всесвітнє визнання після публікації роману "Сто років самотності". Присудження Ґ. Маркесу Нобелівської премії з літератури у 1982 році.

  презентация (1,9 M)
 • Введення в поняттєвий апарат гуманітарних наук гендера. Визначення терміну "агресія" в еволюційній психології. Гендерна специфіка реалізації агресії в спілкуванні англомовних комунікантів. Способи боротьби за обмежені ресурси, застосовування погроз.

  статья (31,5 K)
 • Механізми концептуалізації чоловічого та жіночого як суспільно значимого у європейській філософській традиції. Вплив ґендерної компоненти на різні сфери сучасного українського суспільства. Міждисциплінарне дослідження стану розробки ґендерної ідеології.

  автореферат (59,3 K)
 • Визначення понять ґендеру та ґендерної моделі. Соціологічно-політичний аналіз проблем ґендерної рівності. Характеристика проявів ґендерної нерівності в сучасному світі. Аналіз можливостей подолання ґендерної нерівності в українському суспільстві.

  статья (28,8 K)
 • Моделювання різних типів уроків, які орієнтують увагу старшокласників на ґендерну культуру взаємин між героями літературного твору. Виявлення й дослідження позиції автора твору, яка може бути або фемінною, або маскулінною (традиційною), або ж андрогінною.

  автореферат (97,5 K)
 • Розгляд особливостей ґендерної трансгресії у казках О. Вайлда "Щасливий Принц" та "Соловушка і Троянда". Трактовка ґендерної приналежності персонажів. Трансгресивні образи та виникнення розбіжностей між статтю та ґендерною роллю в оригіналі і перекладі.

  статья (484,1 K)
 • Педагогічні умови ґендерного виховання учнів старшого підліткового та раннього юнацького віку. Ґендерний підхід в особистісно зорієнтованому вихованні. Зміст ґендерного виховання в процесі вивчення факультативного спецкурсу "Ґендерні стереотипи".

  автореферат (43,0 K)
 • Дослідження ґендерного виміру не з позиції зіставлення чи протиставлення чоловіків і жінок, а з позиції подолання наявних в управлінні дискримінаційних практик щодо ґендеру й розробки управлінських стратегій для уникнення сегрегації на робочому місці.

  статья (1,2 M)
 • Головний аналіз ґендерних аспектів вираження авторської суб’єктивності в художньому тексті. Характеристика концепцій жіночого письма. Особливість некласичного уявлення людини про навколишній світ у щоденниках письменників першої половини ХХ століття.

  автореферат (75,7 K)
 • Питання організації та формування ґендерної компетентності студентської молоді у навчально-виховному процесі ВНЗ. Соціально-педагогічні особливості студентського віку. Впровадження комплексу навчальних занять з формування ґендерної компетентності.

  курсовая работа (301,5 K)
 • Патріархальні погляди письменника. Особливості демонічного жіночого дискурсу у прозі митця. Актуалізація концептів жіночого та чоловічого тіла, тілесності та "парадигмі психотілесності", "маскулінного цинізму", "фемінності". Погляд на чоловічі ролі.

  статья (587,1 K)
 • Теоретичне обґрунтування взаємозв'язків та взаємообумовленості ґендерної дискримінації з ґендерною сегрегацією. Аналіз взаємодії ринку праці і ринку надання освітніх послуг у процесі працевлаштування молодіжних ґендерних груп з вищою освітою в Україні.

  автореферат (66,7 K)
 • Політологічне розуміння поняття "політична система" та специфіка застосування постмодернізму. Лінійна та мережева системи з урахуванням постмодерного знання. Аналіз меж ґендерних механізмів, розроблених і впроваджених Швецією, Швейцарією та Україною.

  автореферат (40,7 K)
 • Інтерпретація "Космічної трилогії" К.С. Льюїса в контексті ґендерних студій. Аналіз ґендерних моделей у науково-фантастичному циклі романів Льюїса. Специфіка реалізації ґендерних моделей у "Космічній трилогії" та їх зв’язок із християнською ідеологією.

  статья (416,6 K)
 • Поняття "фемінізм" і "ґендер". Методи застосування ґендерних та феміністичних підходів. Аналіз поетики характеротворення й описання її інструментарію. Місце прози Марка Вовчка й Ганни Барвінок в українському та європейському літературному контексті.

  автореферат (41,2 K)
 • Сучасний стан досліджень у галузі ґендерної лінгвістики. Аналіз понять "ґендер", "ґендерний стереотип" та "ґендерлект". Встановлення зв'язку між ґендерними відмінностями чоловіків і жінок та явищем перебивання комунікації в англомовному дискурсі.

  статья (31,9 K)
 • Принципи структурності і лінгвоцентричності в контексті ґендерних досліджень. Інтерпретація мови як структурної основи життя в ґендерному контексті у творчості О. Забужко. Принцип відмінності у дослідженнях Ю. Крістевої з ґендерної проблематики.

  статья (221,0 K)
 • Аналіз питань історичного розвитку правового забезпечення оборони Української держави на різних етапах виникнення, функціонування, зміни форм держави. Особливості адміністративно-правових аспектів діяльності щодо створення системи оборони держави.

  статья (55,4 K)
 • Характеристика основних статистичних показників щодо участі волонтерів у зимових та літніх Олімпійських іграх. Розкриття ролі та значення діяльності волонтерів при організації та проведенні масштабних спортивних заходів на прикладі Олімпійських ігор.

  статья (29,1 K)
 • Вивчення майнових злочинів в Україні. Ґенеза дослідження власності у кримінальному праві. Умисні і необережні суспільно-небезпечні діяння, які зазіхають на майнові відносини ринкової природи і загрожують причиненням майнової шкоди у вигляді збитку.

  статья (84,4 K)