• Визначення світоглядного та функціонального потенціалу плюралізму у навчальних програмах з економіки. Методологія дослідження, відповідна методологічним настановам культурологічного повороту західної філософської думки в осмислені проблемного поля.

  статья (22,6 K)
 • Вивчення впливу Просвітництва на війну за незалежність США і участь європейців. Радикалізація Революції, розвиток її зовнішньої політики під впливом Томаса Пейна. Роль лібералів і військовиків Європи у привабленні громадської думки на бік американців.

  статья (48,4 K)
 • Соціально-історичні, геополітичні та економічні передумови створення "Карпатського єврорегіону", як форми нарощування міжнародної кооперації країн-учасниць. Активізації інноваційної складової в його діяльності. Проекти транскордонного співробітництва.

  статья (22,1 K)
 • Особливості діяльності єврорегіонів в сучасних умовах взаємозближення з країнами Європейського Союзу. Дослідження регіонального, транскордонного співробітництва, їх різних форм та особливостей функціонування. Модель розвитку прикордонного співробітництва.

  статья (25,7 K)
 • Можливості децентралізації державної влади за рахунок функціонування такої форми транскордонного співробітництва як єврорегіон. Аналіз законодавчих норм, що регулюють створення та функціонування єврорегіону та роль органів місцевої влади в цих процесах.

  статья (178,6 K)
 • Дослідження особливостей ідейно-політичного руху в сучасній Західній Європі, який виступає проти членства країн в Євросоюзі, або пропонує докорінні інституційні перетворення всередині самого ЄС. Характеристика концепцій політичного устрою Європи.

  статья (23,5 K)
 • Класифікація джерел історії Стародавнього Єгипту. Дослідження пам'яток матеріальної культури Стародавнього Єгипту. Джерела з історії дешифрування ієрогліфів. Історія археологічного дослідження країни. Внесок К. Масперо у археологічне вивчення Єгипту.

  реферат (41,5 K)
 • Створення пірамід як гробниць для фараонів Давнього Єгипту, монолітичних споруд з підігнаних гранітних та алебастрових блоків з облицюваною білим гладким вапняком поверхнею. Пам'ятки давньоєгипетського живопису та тексти, що збереглися всередині пірамід.

  реферат (111,0 K)
 • Будова і особливості зведення пірамід. Піраміда Хеопса як одна з найвизначніших пам’яток архітектурного мистецтва давнини. Характерні монументальні пам'ятники древнього Єгипту. Техніка цегельної кладки. Архітектурний ансамбль, що оточував піраміду.

  реферат (29,5 K)
 • Джосер - перший фараон, який побудував над своєю домовиною піраміду. Таємниці найбільшої піраміди, збудованої фараоном Хуфу. Логістичний аспект процесу зведення піраміди. Розташування входу пірамід. Особливості гробниці, в якій похований Тутанхамон.

  реферат (15,3 K)
 • Поняття та сутність діловодства, його головні завдання та складові частини. Характеристика та сутність систем документації. Єдина державна система діловодства та її роль в упорядкуванні роботи з документами й оптимізації документаційних процесів.

  реферат (24,4 K)
 • Принципи організації цивільного захисту в Україні. Права і обов'язки громадян України у даній сфері. Режим повсякденного функціонування єдиної державної системи цивільного захисту, органи управління. Особливості її організації на об'єктах економіки.

  реферат (25,8 K)
 • Поняття державного резерву, склад, призначення. Номенклатура матеріальних цінностей і норми їх накопичення. Фінансування операцій, пов'язаних з накопиченням (приростом), поновленням матеріальних цінностей. Використання ресурсів з оперативного резерву.

  реферат (20,8 K)
 • Роль і місце державного фінансового контролю у системі управління фінансовою діяльністю держави. Сучасний стан державного фінансового контролю в Україні. Пропозиції щодо формування механізму єдиної системи державного фінансового контролю в Україні.

  автореферат (47,1 K)
 • Аналіз нормативного закріплення особливостей функціонування автоматизованої системи документообігу суду. Дослідження законодавчих положень Цивільного процесуального кодексу, Господарського процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства.

  статья (25,3 K)
 • Впровадження в практику державної митної справи концепції "єдиного вікна". Запровадження форми державно-приватного партнерства - інституту "уповноваженого (схваленого) експортера". Відсутність господарюючих суб’єктів у практиці державної митної справи.

  статья (22,1 K)
 • Нові можливості патентування в Європейському Союзі, пов’язані з введенням єдиного європейського патенту. Уніфікація законодавства з охорони винаходів. Особливості правового режиму єдиного європейського патенту, що визначаються нормами міжнародного права.

  статья (29,9 K)
 • Способи створення єдиного інформаційного простору з метою підвищення ефективності процесів розвитку озброєння та військової техніки. Поліпшення стану технічного оснащення Збройних Сил України як одне з завдань військово-технічної політики України.

  статья (23,5 K)
 • Обґрунтування доцільності створення єдиного інформаційного простору відомства для забезпечення персоніфікованого доступу до навчального ресурсу з робочих місць працівників. Об’єднання та використання мережних технологій навчання освітніми установами.

  статья (443,9 K)
 • Завдання створення автоматизованої інформаційної системи управління виробництвом. Схема процесу функціонування паперової документація. Технології проектування, впровадження і аналізу інформаційних систем. Сучасні розширені засоби інтеграції інформації.

  статья (122,1 K)