• Визначення змісту і соціальної цінності правового гуманізму як чинника реформування кримінально-процесуального права та ключового принципу юриспруденції. Розробка філософсько-правового та концептуально-методологічного апарата у сучасній філософії права.

  автореферат (65,4 K)
 • Місце у світовій системі безпеки і особливостей функціонування європейського регіонального комплексу безпеки. Аналітичний підхід до розгляду взаємовідносин європейського регіонального комплексу безпеки з третіми державами і з іншими комплексами безпеки.

  статья (150,9 K)
 • Вивчення історії створення та розвитку Європейського Союзу. Особливості функціонування Європейської Валютної Системи. Характеристика умов-критеріїв для вступу до ЄС. Організаційна будова та структура Євросоюзу. Європейська система центральних банків.

  реферат (86,8 K)
 • Сутність, передумови та цілі міжнародної економічної інтеграції. Види інтеграційних об’єднань. Історія формування та етапи розвитку Європейського союзу, механізми прийняття рішень та засоби забезпечення їх виконання. Аналіз стосунків України з Європою.

  курсовая работа (45,9 K)
 • Дослідження та характеристика потенціалу політичної суб’єктності Європейського Союзу в сучасній системі міжнародних відносин. Аналіз інтеграційної проблематики. Визначення та аналіз особливостей діяльності Європейського Союзу, як міжнародного актору.

  тезисы (177,0 K)
 • Вивчення взаємовідносин партнерів у Спільноті. Історичні передумови створення Європейського Союзу. Основні етапи створення Союзу: формальна дата його народження, перехідний етап, розвиток евроінтеграційного процесу, підписання Європейської конституції.

  реферат (20,7 K)
 • Етапи розвитку європейської інтеграції: від Європейського об'єднання вугілля та сталі та Європейського економічного співтовариства до Європейського союзу. Особливості розширення і поглиблення євроінтеграції. Принципи, цілі та завдання Європейського союзу.

  реферат (22,3 K)
 • Аналіз історичних умов становлення та розвитку Європейського Союзу (ЄС), що вплинули на еволюцію його правової природи. Прояв наднаціональних та міжнародно-правових тенденцій у розвитку ЄС. Сучасні підходи щодо розуміння наднаціональної організації влади.

  автореферат (59,3 K)
 • Історія Європейського Союзу від часу утворення до сьогодення. Успішність європейської інтеграції,оздоровлення суспільства, зменшення корупції, дотримання прав людини. Інтеграція України до Європейського Союзу як важливе питання української політики.

  статья (23,3 K)
 • Історія розвитку ідей про об'єднання Європи та будівництво європейського співтовариства. Політичні органи Європейського Союзу (ЄС). Європарламент: склад, привілеї. Європейський Суд та його політика. Критерії асоційованого членства в ЄС для інших держав.

  реферат (39,0 K)
 • Види міждержавних утворень конфедеративного типу: співтовариство, асоціація та ліга. Інституційний механізм та структура влади Європейського Союзу як конфедеративного об'єднання. Формування ефективної внутрішньої системи управління Європейський Союзом.

  статья (20,3 K)
 • Дослідження різних підходів та поглядів на природу Європейської інтеграції та стратегію розширення Європейського Союзу. Характеристика його співвідношення з поняттям "імперія". Євроінтеграція як сучасна форма міжнародних відносин в епоху глобалізації.

  статья (25,4 K)
 • З’ясування правових підстав поширення юрисдикції Європейського суду з прав людини на Україну та процедуру виконання нею його рішень. Характеристика особливості умов прийняття скарг у Європейський суд з прав людини. Конституційно-правова політика держави.

  статья (24,0 K)
 • Аналіз специфіки та характерних особливостей європейського та євроатлантичного напрямів подальшого розвитку системи безпеки в Європі. Визначення внеску Європейського Союзу і НАТО в процес розбудови безпекового клімату на теренах європейського простору.

  статья (25,5 K)
 • Аналіз "теми Пілсудського" в аспекті різних історіографічних традицій, ідеологічних тлумачень. Формування історіографічного міфу про Ю. Пілсудського як європейського федераліста, імперіаліста чи патріота, оцінки його постаті в польській історіографії.

  статья (32,5 K)
 • Розгляд історії створення Європейського банку та його управління. Особливості запровадження єдиної валюти. Визначення поняття капіталу та руху капіталу. Характеристика винятків (дозволених обмежень) з принципу свободи руху капіталу та їх застосування.

  контрольная работа (35,0 K)
 • Дослідження категорії "кредитор останньої інстанції". Аналіз інтерпретацій "кредитора останньої інстанції" та теорії, на яких це поняття базується. Аргументи вчених-дослідників, які підтримують або не підтримують роль Європейського Центрального Банку.

  статья (157,7 K)
 • Три європейські орієнтири розвитку України, які змоделював Іван Франко: політичний, культурний та ментальний. Аналіз української ідентичності крізь призму категорії "Європа". Основні ментальні ознаки українця-європейця. Розвиток української літератури.

  статья (33,3 K)
 • Виокремлення три європейські орієнтири розвитку України, які змоделював І. Франко: політичний, культурний та ментальний. Розвиток української літератури в контексті модерних європейських течій (символізму, модернізму). Культурні зв’язки України з Європою.

  статья (34,9 K)
 • Питання відповідності вітчизняної кримінально-процесуальної діяльності європейським стандартам: Європейській конвенції, Протоколам до неї, та практиці Європейського суду з прав людини. Гуманізація кримінального процесуального законодавства України.

  статья (20,1 K)