• Расчёт ядерной энергетической установки с реактором типа ВВЭР-1200 с увеличенной топливной кампанией. Ключевые показатели и расчётные данные, обосновывающие рентабельность увеличения длительности кампании. T-S диаграмма турбинного цикла в реакторе.

  статья (190,9 K)
 • История создания ядерного реактора и его строение. Запуск первого реактора под руководством Э. Ферми в США. Распределение ядерного топлива в активной зоне. Схема работы атомной электростанции на двухконтурном водо-водяном энергетическом реакторе.

  презентация (10,0 M)
 • Вивчення ролі й місця ядерного нерозповсюдження у структурі світової політики кінця ХХ – першій ХХI століття у контексті трансформації системи міжнародних відносин у зазначений період. Зниження ризику глобального термоядерного конфлікту в сучасний період.

  автореферат (53,4 K)
 • Засади правового регулювання ядерного страхування країн Європейського Союзу. Діяльність ядерних страхових пулів, характеристика їх функцій. Форми та види ядерного страхування. Органи управління й контролю, що утворюються в страхових пулах країн ЄС.

  статья (27,9 K)
 • Сутнісні характеристики етапів розвитку концепції ядерного стримування, основні умови її функціонування. Періоди еволюції у рамках окремих військово-політичних режимів США і Росії. Фактори стримування у розвитку ядерних стратегій на прикладах полеміки.

  автореферат (40,9 K)
 • Аналіз ядерного стримування у воєнних стратегіях Росії та США в перше десятиліття після закінчення "холодної війни". Порівняння еволюції політики обох держав. Оцінка перспектив трансформації майбутньої поведінки Москви та Вашингтона в ядерній сфері.

  автореферат (43,2 K)
 • Аналіз впливу тайванської проблеми та політики Китаю на міжнародну та регіональну безпеку. Основні напрями політичного діалогу США – КНР. Особливості зовнішньополітичного курсу Америки в Східній Азії, вплив загроз глобального й регіонального характеру.

  статья (206,4 K)
 • Особливості удосконаленої методики вимірювань перерізів ядерних реакцій з вильотом гама-квантів для кадмію. Оцінка похибки даних та відповідні теоретичні розрахунки із використанням програмного коду EMPIRE. Характеристики збуджених станів ядер.

  статья (515,1 K)
 • Розрахунки процесів збудження ядер при анігіляції позитронів з електронами атомної оболонки з передачою частини енергії позитрона іншим електронам атома. Аналітичні вирази для коефіцієнтів внутрішньої та парної конверсії при розрядці нагрітих ядер.

  автореферат (563,5 K)
 • Ядерно-магнитный резонанс (ЯМР) - избирательное поглощение электромагнитных волн веществом, находящимся в магнитном поле. Возможности и практика использования ЯМР в медико-биологических исследованиях. Основные преимущества ЯМР-томографии в медицине.

  реферат (17,9 K)
 • Сущность, понятие ядерного магнитного резонанса, история его возникновения и основатели. Особенности ларморовской частоты некоторых атомных ядер, специфика химической поляризации. Применение ядерного магнитного резонанса, процесс импульсной спектроскопии.

  реферат (832,3 K)
 • Виявлення індивідуальних та колективних стереотипних реакцій американців на зазначені стимули, типологізація асоціативних полів індивідуальних та колективних стереотипних реакцій, а також пояснення специфіки ядерно-периферійної таксономії цих реакцій.

  статья (32,8 K)
 • Обоснование гипотезы и факты участия нейтрино в естественных ядерно-химических реакциях. Характеристика механизма экзотермической реакции слияния протона, электрона и антинейтрино с ядром металла, играющим роль катализатора реакции ядерного синтеза.

  статья (16,4 K)
 • Співвідношення між ядром та цитоплазмою клітин шлуночків легеневого серця. Оцінка порушення клітинного структурного гомеостазу. Зміни ядерно-цитоплазматичних відношень у кардіоміоцитах та ендотеліоцитах правого шлуночка декомпенсованого легеневого серця.

  статья (15,8 K)
 • Дослідження пружного розсіяння в рамках оптичної моделі з використанням ядерного потенціалу з відштовхувальним кором. Переріз пружного розсіяння з урахуванням і без урахування кора, його збільшення на задніх кутах як наслідок врахування кора.

  статья (467,6 K)
 • Изучение семенного потомства молодых растений сосны меловой в отделении степного заповедника "Меловая флора". Анализ активности ядрышковых организаторов у семенного потомства разных лет одной и той же группы растений из природной популяции сосны меловой.

  статья (309,3 K)
 • Проведение взрыва водородной бомбы большой мощности на атолле Бикини в 1954 году. Использование ядерно-ракетного оружия для всего живого на Земле. Достижение соглашения о создании безъядерной зоны в Центральной Азии, подписанном Президентами Узбекистана.

  статья (22,8 K)
 • Сущность ядерного оружия, которое имеет поражающее действие, основанное на использовании внутриядерной энергии, освобождающейся при взрыве. Основные виды ядерных запасов. Механическое воздействие и способы защиты. Оценка мощности современных боеприпасов.

  презентация (1,1 M)
 • Поражающие факторы ядерного взрыва. Основные загрязняющие радиоактивные компоненты. Самая мощная в истории бомба. Проникающая радиация как гамма-излучение и поток нейтронов, испускаемых из зоны ядерного взрыва в течение единиц или десятков секунд.

  реферат (861,4 K)
 • Категории ядерных боеприпасов: атомные, водородные. Поражающие факторы ядерного взрыва. Численность ядерного оружия в мире, его предназначение и последствия применения. История создания атомной бомбы. Бомбардировка японских городов Хиросима и Нагасаки.

  презентация (5,7 M)