• Дослідження курганів між річками Мокрий Ягорлик та Сухий Ягорлик на лівобережжі Середнього Дністра. Назви курганів, топографічна ситуація розташування ланцюга насипів, зведених вздовж одного із шляхів. Обґрунтування стародавнього шляху до гирла Дунаю.

  статья (3,4 M)
 • Рассмотрение негативного влияния сигаретного дыма на организм человека в целом. Исследование основных последствий воздействия табачного дыма на органы зрения: закупорки сосудов, конъюнктивита, дегенерации желтого пятна, катаракты и базедовой болезни.

  статья (12,8 K)
 • Дослідження стану атомної енергетики України. Оцінка наслідків вибуху на Чорнобильській електростанції. Сучасний стан розглядаємої галузі народного господарства. Обґрунтування ефективності ядерних реакцій. Екологічні проблеми атомної промисловості.

  презентация (770,7 K)
 • Соціологічний аналiз питань соціо-екологiчного дiалогу. Концепція соціального діалогу як методологічна основа розв`язання конфліктів цінностей. Позицiя природозахисного руху "зелених". Розвиток процесу iнституціалiзації використання ядерної енергiї.

  автореферат (44,6 K)
 • Взаємозв’язок розвитку людського суспільства і росту рівня використання природних ресурсів. Проблема швидкого вичерпування запасів органічних енергоресурсів. Роль ядерної фізики у промисловості. Вивчення особливостей галузі української енергетики.

  реферат (21,9 K)
 • Поняття радіоактивності та її основні види. Особливості вимірювання іонізуючого випромінювання. Співвідношення доз отриманих людиною від різних джерел радіації. Фізична основа ядерної енергетики. Безпека населення, прилеглих до родовищ територій.

  книга (1,1 M)
 • Аналіз ролі ядерної енергетики у новітній світовій історії. Визначення ключових етапів розвитку ядерної енергетики та її вплив на міжнародні відносини. Роль добре налагодженої системи державного управління у перспективах розвитку ядерної енергетики.

  статья (100,8 K)
 • Огляд міжнародних ініціатив президента, спрямованих на подальше скорочення ядерних арсеналів, як одного з ключових компонентів реалізації зовнішньополітичного курсу країни. Значення співпраці провідних держав світу в контексті нових міжнародних викликів.

  статья (29,7 K)
 • Дослідження особливостей формування багатоквантових сигналів спінової луни від квадрупольних ядер. Розгляд та характеристика теоретичних підходів до опису релаксаційних властивостей сигналів ядерної спінової луни в речовинах з магнітним упорядкуванням.

  автореферат (92,4 K)
 • Обґрунтування та розвиток експериментального методу багатоквантової ЯМР спектроскопії речовин з магнітним упорядкуванням. Формування багатоквантових відгуків. Пошук нових фізичних механізмів, які відповідають за ядерну магнітну релаксацію в магнетиках.

  автореферат (163,6 K)
 • Дослідження історії набуття Британією ядерного статусу. Розгляд геополітичних змін після завершення "холодної війни". Характеристика технічної складової британського ядерного потенціалу у контексті "особливих відносин" із Сполученими Штатами Америки.

  статья (29,4 K)
 • Ядерна програма Ірану та підтримання тероризму як основна загроза національній безпеці Ізраїлю. Розгляд еволюції ірано-ізраїльських відносин. Аналіз праць Ш. Гантера та Д. Алліна. Аналіз механізмів протиборства поширенню зброї масового ураження.

  статья (29,5 K)
 • Рестриктні карти рибосомальних повторів видів роду Nіcotіana. Гомологія ділянок міжгенного спейсера Nіcotіana tabacum до послідовностей МГС та не-рДНК послідовностей цих видів. Послідовність внутрішнього транскрибованого спейсера видів Nіcotіana.

  автореферат (99,5 K)
 • Характеристика чинників, що формують природний радіаційний фон. Аналіз радіоактивності гірських порід. Дослідження особливостей ґрунтів Полісся щодо можливості міграції радіоактивних елементів. Законодавство України в сфері безпеки ядерної енергії.

  доклад (15,7 K)
 • Фізика атома та ядра. Втрати енергії частинок за довжиною вільного пробігу в повітрі та визначення активності випромінювання. Елементи статистичної фізики та термодинаміки. Фізика твердого тіла. Якісний рентгеноспектральний аналіз та фізичні сталі.

  методичка (1,9 M)
 • Загальне поняття, принципи дії та класифікація ядерної зброї. Воднева бомба як тип зброї масового ураження, руйнівна сила якої базується на використанні енергії реакцій ядерного синтезу легких елементів. Нейтронна зброя, її характерні особливості.

  презентация (224,2 K)
 • Физико-химические основы ядерной геофизики. Взаимодействие радиоактивных излучений с окружающей средой. Аппаратура для изучения ядерных излучений. Методика наблюдений, принципы обработки и области применения радиометрических и ядерно-физических методов.

  лекция (297,5 K)
 • Общие сведения о радиоактивности. Радиометрические методы разведки, используемые при решении задач поисков полезных ископаемых в инженерной геологии. Аппаратура для ядерно-геофизических исследований. Радиоактивность метаморфических и осадочных пород.

  лекция (668,6 K)
 • Общее описание и история разработки, а также краткие характеристики основных методов ядерной геофизики. Основные законы радиоактивных превращений. Ядерно-геофизические методы, условия и особенности их использования, главные законы, приемы и механизмы.

  учебное пособие (886,1 K)
 • Основные методы радиометрии. Сведения о радиоактивности, ее параметры. Закон радиоактивного распада. Взаимодействие ионизационных излучений с окружающей средой. Радиоактивность горных пород, руд, минералов и вод. Ядерно-физические свойства горных пород.

  презентация (220,8 K)