• Рассмотрение видов иммунитета, общих механизмов защиты от инфекций и системы комплемента. Классификация факторов неспецифической защиты организма. Изучение особенностей иммунной системы и ее органов. Описание типов и видов антигенов, строения антител.

  презентация (234,9 K)
 • Вивчення хронічної форми експериментального Т-2 токсикозу тварин для встановлення патогенезу, пошуку засобів і методів його діагностики, лікування та профілактики. Розгляд змін крові, лейкограми та стану процесів обміну речовин у щурів, котів та поросят.

  автореферат (228,5 K)
 • Клінічний прояв Т-2 токсикозу щурів, котів і свиней. Вплив Т-2 токсину на гематологічні та біохімічні показники організму. Стан печінки, обміну оксиду азоту та циклічних нуклеотидів за Т-2 токсикозу поросят. Діагностика та лікування Т-2 токсикозу тварин.

  автореферат (153,4 K)
 • Изучение тяжелых комбинированных синдромов иммунодефицита и атипичного тяжелого комбинированного иммунодефицита. Изучение основных симтомов и вариантов синдромов, встречающихся при атаксии телеангиектазии. Изучение лимфопролиферативного заболевания.

  доклад (38,5 K)
 • Анализ функций Т-лимфоцитов крупного рогатого скота в регуляции клеточного и гуморального иммунитета. Описание маркеров трех субпопуляций Т-лимфоцитов. Цитолитическая и бактерицидная функции Т-клеток по отношению к внутри- и внеклеточным патогенам.

  статья (25,8 K)
 • Современные параллельные программно-аппаратные вычислительные комплексы. Программы, разрабатываемые для исполнения в среде Т-системы. Основные понятия модели организации вычислений в Т-системе. Использование Т-системы для реализации различных приложений.

  статья (21,9 K)
 • Биография и среда формирования философии Т. Гоббса, анализ его взглядов на государство и естественные права человека. Краткий очерк жизни и личностного становления Дж. Локка, факторы, повлиявшие на формирование его идей. Сравнение идей Гоббса и Локка.

  контрольная работа (36,5 K)
 • Томас Гоббс - английский философ-материалист и литератор. Оксфордский университет и получение диплома. Теоретик политического абсолютизма. Политико-юридическая доктрина. Абсолютная власть государства, гарант мира и реализация естественных законов.

  контрольная работа (22,3 K)
 • Основные труды и философские взгляды Т. Гоббса. Основные положения теории возникновения государства Т. Гоббса. Создание законченной системы механистического материализма. Отрицание Гоббсом божественного характера власти монархов и королевских прерогатив.

  презентация (1,2 M)
 • Характеристика наиболее значимых интертекстем в творчестве Т. Кибирова и выявление специфики их авторской интерпретации. Рассмотрение индивидуальной стратегии самоопределения Т. Кибирова, анализ культурных и этических доминант в сознании автора.

  автореферат (189,4 K)
 • Изучение биографии и взглядов выдающегося английского гуманиста XVI в. - Томаса Мора. Характеристика его отношения к политике. Отражение политической мысли в произведении "История Ричарда IIІ". Образы власти: члены королевской семьи, советники короля.

  курсовая работа (45,7 K)
 • Общественные настроения эпохи правления Александра I. Социально-политические взгляды известного военного деятеля первой четверти XIX в. Т. фон Бока в вопросе крепостного права. Критика внешней и внутренней политики императора и последующие репрессии.

  статья (26,5 K)
 • Розгляд рецепції постаті Тараса Шевченка у нарисі Д. Бузька та Гео Шкурупія "Старим Дніпром в останній раз" та романі "Чайка". Дослідження художньої та публіцистичної творчості Д. Бузька. Сучасний підхід до трактування мистецької спадщини Т. Шевченка.

  статья (351,5 K)
 • Знайомство з поглядом на процес сприйняття творчості Т. Шевченка в англомовному культурному ареалі під кутом зору поступового переходу літератур-реципієнтів. Загальна характеристика головних особливостей загальносвітової моделі імперської культури.

  статья (24,6 K)
 • Огляд матеріалів публіциста, громадського діяча О. Барвінського, присвячених Т. Шевченкові. Громадсько-політичне та культурне життя західноукраїнських земель кінця ХІХ ст. Вплив на пробудження національної свідомості галицької молоді творчості Шевченка.

  статья (28,8 K)
 • Аналіз паралелі у творчості художників, які формувались у різний час: для Т. Шевченка естетичних принципів романтичної епохи, для творчої особистості І. Рєпіна реалізму і соціальної ролі художнього образу. Перші рисункові вправи Шевченка в літературі.

  статья (192,3 K)
 • Розгляд особливостей функціонування зразків мови Т. Шевченка у чинних підручниках з української мови для учнів загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою викладання. Аналіз типів завдань і вправ, що містять фрагменти поетичної мови Шевченка.

  статья (378,9 K)
 • Роль Т. Шевченка і його літературно-критичних роздумів в літературному процесі 40-50-х років ХІХ століття. Детальний аналіз передмови до "Кобзаря" 1841 та 1847 років, його щоденникових записів. Новий, вищий етап розвитку української літературної критики.

  статья (21,2 K)
 • М. Гоголь як художній образ у поетичних творах російських авторів, розгляд його у вірші Т. Шевченка "Гоголю". Увага на зовнішній поверховості трактування М. Гоголя російськими поетами і показ глибинного осмислення його Т. Шевченком як поетичного генія.

  статья (27,7 K)
 • Аналіз впливу імперського релігійного універсалізму на світогляд підданого російського царя, на прикладі Шевченка, який використовував у політико-ідеологічній боротьбі сюжети з Біблії. Падіння рівня особистої та суспільної моралі у наступних поколіннях.

  статья (30,1 K)
 • Розкриття спілкування Т. Шевченка із інтелігенцією, яка пов’язана з переяславським краєм. Особистості української інтелігенції, яка проживала в Переяславському повіті та впливала на формування свідомості поета і на його творчість переяславського циклу.

  статья (34,4 K)
 • Шевченко як національний пророк, основні мотиви його творчості. Використання письменником євангельських образів, аналіз творів "Псалми Давидові", "Неофіти", "Ісаія. Глава 35". Шевченко - свідомий віруючий християнин, який дотримувався релігійних обрядів.

  реферат (56,5 K)
 • Висвітлення визначної ролі Т.Г. Масарика у розробці чехословацької державотворчої програми та її реалізації під час Першої світової війни. Розкриття організаційних зусиль Масарика в здійсненні глобальної чехословацької закордонної визвольної акції.

  статья (28,5 K)
 • Роздуми поета про власне життя і долю України та поняття про філософську лірику. Ознайомлення з поетичними творами та обставини створення циклу віршів "В казематі", а також зміст, тема, та ідея поезій "Мені однаково, чи буду" та мотив його написання.

  конспект урока (492,1 K)
 • Публікація археологічних нотаток Т. Шевченка. Виконання програми Комісії в галузі археології. Опис різних речей церковних, які становлять художню цінність і являються предметами старовини. Опис окремих археологічних речей та пам'яток біля Переяслава.

  статья (82,7 K)
 • Дослідження української історії в поетичному доробку Т.Г. Шевченка та Д.І. Яворницького. Деякі аспекти белетристики останнього. Вплив Великого Кобзаря на творчість і життя Д. Івановича. Історія запорозького козацтва й фольклорно-етнографічні джерела.

  статья (22,4 K)
 • Доброчинна діяльність на теренах України має давнє коріння. Узагальнення наявної інформації про участь представника родини Симиренків - Платона Симиренка, у творчій діяльності Тараса Шевченка та з’ясування раніше невисвітлених сторінок цих відносин.

  статья (27,1 K)
 • Дослідження ставилення Тараса Григоровича Шевченка до християнських конфесій та, в тому числі, до православ’я, яке в його часи існувало нелегально і залишалось лише у свідомості народу як істинна віра, з якою він пов’язував свою національну ідентичність.

  статья (22,2 K)
 • Поетичні інтерпретації образу гайдамаків у ХІХ ст. Передумови й обставини поєднання з ім'ям одеського історика А. Скальковського критики з боку Т. Шевченка негативного ставлення до гайдамаччини, висловленої поетом у його відомому творі "Холодний Яр".

  статья (61,9 K)
 • Висвітлення патріотичної тематики у творах та світового значення творчості Т. Шевченка. Підготовка до публікації академічного повного видання творів автора, статей та розвідок. Інформація про труднощі здійснення наукової роботи в повоєнних обставинах.

  статья (1,3 M)