• Проблема заснування таємного Львівського університету на тлі суспільно-політичного життя Галичини. Вплив боротьби українських суспільно-політичних сил за національний університет на формування ідеології національного руху та його практичну діяльність.

  реферат (38,9 K)
 • Головні ознаки і поняття особистих немайнових прав людини, не пов’язаних із майновими. Сутність таємниці особистого життя людини і характеристика видів. Основні способи захисту цивільних прав. Нормативно-правове регулювання таємниць особистого життя.

  автореферат (38,0 K)
 • Досліджено наукові підходи до визначення поняття "таємниця досудового розслідування". Розглянуто відомості, які містять таємницю досудового розслідування. Доведено фрагментарність норм кримінально-процесуального законодавства окремих європейських держав.

  статья (19,5 K)
 • Розкриття "таємниці " одного з поховань на завершальному етапі Другої світової війни на основі архівних матеріалів та спогадів. Протистояння збройних загонів Організації Українських Націоналістів – Української повстанської Армії та радянських партизан.

  статья (21,3 K)
 • Розкриття "таємниці" одного з поховань на завершальному етапі Другої світової війни. Протистояння збройних загонів Організації Українських Націоналістів, Української повстанської Армії та радянських партизан. Принцип об’єктивності, історизму, системності.

  статья (89,6 K)
 • Теоретичні засади дослідження таємниці спадкування. Заповіт як підстава виникнення відносин між заповідачем та спадкоємцями. Секретний заповіт як новела цивільного законодавства України. Огляд особливостей діяльності нотаріуса щодо секретних заповітів.

  курсовая работа (48,1 K)
 • Період Чжоу як закладення фундаменту китайської цивілізації. Правитель царства Цинь. Восьме диво світу – Велика Китайська Стіна. Даосизм і конфуціанство. "Теракотова армія" імператора Цинь Шихуанді. Пустелі Північного Китаю. Величезна країна Тибет.

  реферат (52,0 K)
 • Похід князя Ростислава Михайловича на Галицьке Пониззя. Демонстративна протиставленість болохівців руським царям, традиційним володарям над слов’янами Східної Європи. Процес складання Галицького літопису. Дослідження "подільської" локалізації Болохова.

  реферат (56,1 K)
 • Методологічні й концептуальні способи опису таємнознавства. Основні модифікації таємнознавства та їхнє значення у різні культурно-історичні періоди. Взаємозв'язок таємнознавства з іншими формами духовної культури – наукою, релігією, мистецтвом.

  автореферат (117,5 K)
 • Особенности и характеристика строения таза, процесс измерения прямого размера выхода малого таза. Отличительные черты костей мужского и женского таза, проявление половой диморфизмы. Соединения костей таза у человека, описание границ его полости.

  реферат (1,4 M)
 • Этиология тазовых предлежаний, их классификация и диагностика. Особенности ведения беременности, проведение наружного поворота плода. Родоразрешение через естественные родовые пути, абдоминальное родоразрешение. Осложнения при тазовых предлкежаниях.

  реферат (49,8 K)
 • Изучение классификации и причин возникновения патологии тазового предлежания плода и методов его диагностики. Рассмотрение особенностей ведения беременности и возможных осложнений. Протекание беременности и биомеханизм родов при ягодичном предлежании.

  реферат (30,7 K)
 • Диагностика тазовых предлежаний, основанная на данных наружного влагалищного, ультразвукового исследования. Наружный акушерский поворот плода. Ведение беременности, родов при тазовых предлежаниях. Абдоминальное родоразрешение. Оказание медицинской помощи.

  курсовая работа (50,7 K)
 • Географическое расположение Таиланда, его основные регионы, рельеф, климат, природные ресурсы. Население и религия Таиланда. Национальные особенности и традиции государства, развлечения и достопримечательности. Туристические особенности Таиланда.

  реферат (38,7 K)
 • Изучение географического положения, населения, административного деления и истории Таиланда. Ценовая политика отелей. Характеристика особенностей национальной кухни, традиций и достопримечательностей государства. Отдых на островах. Местные праздники.

  реферат (24,5 K)
 • Общая характеристика и обоснование догматики православных таинств: крещения, миропомазания, евхаристии, покаяния, брака, священства, елеосвящения. Оценка значения и роли данных таинств в христианском учении, их содержание и требования к верующим.

  реферат (30,0 K)
 • Изучение противоречивых и малоизученных явлений мистического характера культурной жизни Великобритании и России. Английские замки и их привидения. Место рождения фантомов. Традиции и таинства шаманизма. Деятельность шаманов Бурятии. Обряд вызывания духов.

  контрольная работа (27,9 K)
 • Система подготовки к бракосочетанию. Анализ сущности Таинства брака. Правила поведения в храме. Изучение процесса обручения и обряда венчания. Исследование свадебной трапезы. Обзор препятствий к христианскому браку. Рассмотрение запрещенных дней.

  доклад (25,7 K)
 • Причастие (или благодарение) как главное Церковное Таинство. Последняя трапеза Иисуса Христа со своими двенадцатью учениками. Особенности проведения причастия в православных храмах. Порядок и изъяснение Божественной литургии. Смысл и правила причастия.

  презентация (8,5 M)
 • Таинства - священные действия, в которых верующему невидимым образом сообщается благодать Божия. Причастие как благодатное приобщение души к высшей природе и в ней к вечной жизни. Совершение причащения во время богослужения Божественной литургии.

  реферат (15,5 K)