• Головні ознаки і поняття особистих немайнових прав людини, не пов’язаних із майновими. Сутність таємниці особистого життя людини і характеристика видів. Основні способи захисту цивільних прав. Нормативно-правове регулювання таємниць особистого життя.

  автореферат (38,0 K)
 • Досліджено наукові підходи до визначення поняття "таємниця досудового розслідування". Розглянуто відомості, які містять таємницю досудового розслідування. Доведено фрагментарність норм кримінально-процесуального законодавства окремих європейських держав.

  статья (19,5 K)
 • Розкриття "таємниці " одного з поховань на завершальному етапі Другої світової війни на основі архівних матеріалів та спогадів. Протистояння збройних загонів Організації Українських Націоналістів – Української повстанської Армії та радянських партизан.

  статья (21,3 K)
 • Розкриття "таємниці" одного з поховань на завершальному етапі Другої світової війни. Протистояння збройних загонів Організації Українських Націоналістів, Української повстанської Армії та радянських партизан. Принцип об’єктивності, історизму, системності.

  статья (89,6 K)
 • Теоретичні засади дослідження таємниці спадкування. Заповіт як підстава виникнення відносин між заповідачем та спадкоємцями. Секретний заповіт як новела цивільного законодавства України. Огляд особливостей діяльності нотаріуса щодо секретних заповітів.

  курсовая работа (48,1 K)
 • Період Чжоу як закладення фундаменту китайської цивілізації. Правитель царства Цинь. Восьме диво світу – Велика Китайська Стіна. Даосизм і конфуціанство. "Теракотова армія" імператора Цинь Шихуанді. Пустелі Північного Китаю. Величезна країна Тибет.

  реферат (52,0 K)
 • Похід князя Ростислава Михайловича на Галицьке Пониззя. Демонстративна протиставленість болохівців руським царям, традиційним володарям над слов’янами Східної Європи. Процес складання Галицького літопису. Дослідження "подільської" локалізації Болохова.

  реферат (56,1 K)
 • Свята Літургія, яку відправляли в хатах, перед зачиненими церквами, на цвинтарі та під відкритим небом. Викорінювання релігійності населення західних областей тоталітарною атеїстичною системою. Історія Станиславівської єпархії у період підпілля.

  статья (24,0 K)
 • Аналіз формування та специфіки ведення таємно-оперативної роботи органів Надзвичайного комітету проти опозиційних партій. Огляд особливостей процесу боротьби більшовиків з конкуруючими партіями шляхом залучення агентурного апарату каральних органів.

  статья (26,3 K)
 • Методологічні й концептуальні способи опису таємнознавства. Основні модифікації таємнознавства та їхнє значення у різні культурно-історичні періоди. Взаємозв'язок таємнознавства з іншими формами духовної культури – наукою, релігією, мистецтвом.

  автореферат (117,5 K)
 • Особенности и характеристика строения таза, процесс измерения прямого размера выхода малого таза. Отличительные черты костей мужского и женского таза, проявление половой диморфизмы. Соединения костей таза у человека, описание границ его полости.

  реферат (1,4 M)
 • Диагностика тазовых предлежаний, основанная на данных наружного влагалищного, ультразвукового исследования. Наружный акушерский поворот плода. Ведение беременности, родов при тазовых предлежаниях. Абдоминальное родоразрешение. Оказание медицинской помощи.

  курсовая работа (50,7 K)
 • Изучение классификации и причин возникновения патологии тазового предлежания плода и методов его диагностики. Рассмотрение особенностей ведения беременности и возможных осложнений. Протекание беременности и биомеханизм родов при ягодичном предлежании.

  реферат (30,7 K)
 • Этиология тазовых предлежаний, их классификация и диагностика. Особенности ведения беременности, проведение наружного поворота плода. Родоразрешение через естественные родовые пути, абдоминальное родоразрешение. Осложнения при тазовых предлкежаниях.

  реферат (49,8 K)
 • Рассеянный склероз как демиелинизирующее заболевание центральной нервной системы, которое является одной из причин стойкой утраты трудоспособности лиц молодого возраста. Факторы риска развития дисфункции мочеиспускания у больных с данным диагнозом.

  автореферат (159,5 K)
 • Диагностика тазовых предлежаний плода, механизм родов. Выбор методов родовспоможения и возможные осложнения при тазовых предлежаниях. Профилактика неблагоприятных исходов родов. Тактика акушерки при ведении родов через естественные родовые пути.

  курсовая работа (34,5 K)
 • Географическое расположение Таиланда, его основные регионы, рельеф, климат, природные ресурсы. Население и религия Таиланда. Национальные особенности и традиции государства, развлечения и достопримечательности. Туристические особенности Таиланда.

  реферат (38,7 K)
 • Изучение географического положения, населения, административного деления и истории Таиланда. Ценовая политика отелей. Характеристика особенностей национальной кухни, традиций и достопримечательностей государства. Отдых на островах. Местные праздники.

  реферат (24,5 K)
 • Общая характеристика и обоснование догматики православных таинств: крещения, миропомазания, евхаристии, покаяния, брака, священства, елеосвящения. Оценка значения и роли данных таинств в христианском учении, их содержание и требования к верующим.

  реферат (30,0 K)
 • Модель структуры с распределением скоростей в эфирном вихре. Генератор вихревого потока Шаубергера, принцип конструирования активных антигравитационных устройств и области их применения. Особенность конструкции, приводящей к пассивной антигравитации.

  статья (164,3 K)