• Характеристика озброєння безпілотними авіаційними комплексами Збройних Сил України. З’ясування особливості та основних заходів з озброєння авіаційними комплексами. Дослідження проблем, що склалися в озброєнні сучасними БпАК, визначення їх вирішення.

  статья (184,4 K)
 • Захист територіальної цілісності України, населення та об’єктів інфраструктури як актуальне завдання для Збройних Сил України. Раціональний розподіл ресурсів для реалістичного планування та результативного здійснення заходів розвитку Збройних Сил.

  статья (94,1 K)
 • На основі емпіричних даних "Урядової інформаційно-аналітичної системи виникнення надзвичайних ситуацій" визначення параметрів закону розподілу реалізації загроз природного та техногенного характеру на території АР Крим, Львівської і Херсонської областей.

  статья (336,5 K)
 • Визначення параметрів закону розподілу реалізації загроз природного та техногенного характеру на основі емпіричних даних "Урядової інформаційно-аналітичної системи виникнення надзвичайних ситуацій" у Чернігівській, Житомирській, Вінницькій областях.

  статья (241,8 K)
 • Структура військового резерву. Передумови впровадження служби у військовому резерві Збройних Сил України. Використання резервістів при укомплектуванні підрозділів. Перехід на контрактний принцип комплектування для зменшення мобілізаційного ресурсу.

  статья (590,5 K)
 • Аналіз оборонної промисловості Швеції, її можливостей щодо забезпечення національних збройних сил високотехнологічним озброєнням і військовою технікою. Заходи для прискорення темпів розвитку наукового потенціалу компаній оборонної промисловості.

  статья (195,1 K)
 • Підходи до управління кар’єрою військовослужбовців у арміях Великобританії та Сполучених Штатах Америки. Дослідження процесу розвитку Збройних Сил України. Об’єктивність оцінки діяльності та індивідуальних спроможностей військовослужбовців в країні.

  статья (32,6 K)
 • Дослідження стійкої тенденції збільшення у військах радіоелектронних засобів озброєння. Характеристика структури взаємодії ремонтних органів і майстерень з органами управління і постачання. Вивчення та аналіз процесу ремонту цифрових об'єктів озброєння.

  статья (336,7 K)
 • Зв’язок сталого розвитку системи прикордонної безпеки (ПБ) України з функціонуванням європейської системи ПБ. Мережі спільного аналізу ризиків в інтегрованому управлінні кордонами. Вивчення аспектів державного управління у сфері ПБ європейського зразка.

  статья (27,6 K)
 • Дослідження зразків артилерійського озброєння, аналіз їх ефективності. Створення зразка моделі озброєння, яка буде відповідати сучасним вимогам ведення бою, економічності у виготовленні. Оптимізація системи в процесі її розробки та модернізації.

  статья (259,1 K)
 • Характеристики сучасних систем радіоелектронної боротьби. Нейтралізація армії противника, шляхом подавлення чи виведення з ладу системи управління військами. Застосування високоточної зброї для знищення складів зброї та військових центрів командування.

  статья (381,5 K)
 • Специфічні особливості актуальних загроз і викликів системі забезпечення національної безпеки. Рекомендації щодо удосконалення нормативно-правової бази та організаційного забезпечення антитерористичної діяльності в системі забезпечення нацбезпеки.

  автореферат (22,3 K)
 • Изучение организации, состава, комплектовании и боевой подготовки армии России. Анализ расходов на армию и военно-морской флот, состояния их обеспечения вооружением и боеприпасами. Выяснение роли тыла в снабжении армии продовольствием и обмундированием.

  реферат (34,7 K)
 • Рассмотрение процесса развития Казахстана. История создания армии суверенного государства. Воинские формирования, дислоцировавшиеся на территории Казахстана. Виды вооруженных сил в стране. Генерация офицеров и профессионалов-контрактников в армию.

  реферат (22,8 K)
 • История армии Соединенных Штатов Америки от начала ее формирования (1775 г.) до современности. Война за независимость. Боевой состав армии США в XXI веке: регулярная армия; национальная гвардия; резерв; командование специальных операций; вооружение.

  реферат (337,0 K)
 • Сучасна гармата як потужна теплова машина, у стволі якої під час згоряння порохового заряду відбувається перетворення хімічної енергії пороху в теплову енергію порохових газів. Характеристика стволів артилерійських гармат. Аналіз теплового режиму ствола.

  книга (6,4 M)
 • Особенности протекания и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций химического характера. Меры безопасности при проведении аварийно-спасательных работ в зоне заражения. Специальная обработка оружия, техники, местности, санитария личного состава.

  реферат (25,2 K)
 • Предпосылки создания атомного оружия в США и его испытания. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Поражающие факторы ядерного взрыва: ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение, электромагнитный импульс.

  реферат (23,4 K)
 • 8К65 ракетного комплекса Р-14 как советская жидкостная одноступенчатая баллистическая ракета средней дальности наземного базирования. Знакомство с основными особенностями и этапами проведения аэродинамического расчета одноступенчатой ракеты 8К65.

  курсовая работа (3,6 M)
 • Рассмотрение бoевых отрaвляющих вeщeств как тoксичных химических соединения, предназначенныех для поражения живой силы противника. Рассмотрение их классификации. Оказание первой помощи пораженным. Особенности защити от боевых отравляющих веществ.

  реферат (24,4 K)